Změny pravidel pro závody Grand Prix

Pro rok 2003 byla změněná pravidla závodů. Zažijeme letmé starty jako v CART nebo F1. Změnili se však i některé technické data, ve třídě 125 se například bude vážit jezdec i s motocyklem.

Do letošní sezóny vstoupí Moto Grand Prix opět s několika změnami, na kterých se jednomyslně dohodla komise ve složení Carmelo Ezpeleta (DORNA), Claude Danis (FIM), Sito Pons (IRTA) a Takanao Tsubouchi (MSMA – /asociace výrobců – poz. Racing/). Jednání byl také přítomen pan Paul Butler. V tomto článku uvádím plné znění oficiální zprávy zapsané do pravidel pro závody Grand prix Sportovní pravidla:
1.20 – “mokré“ a “suché“ závody
Suché závody – závod klasifikovaný jako suchý bude přerušený (třídy 125 a 250 ccm) nebo neutralizovaný /zpomalený/ (pouze MotoGP) v případě když ředitel závodu zváží, že klimatické podmínky ovlivní povrch okruhu a bude tak pravděpodobné, že si jezdci budou přát výměnu pneumatik.
Mokré závody - závod klasifikovaný jako mokrý bude zahájen při měnících se nebo při mokrých klimatických podmínkách a nebude přerušený (125, 250) nebo neutralizovaný (MotoGP). Jezdci, kteří budou chtít vyměnit pneumatiky budou muset zajet do boxů a učinit výměnu během aktuálního závodu.
Ve všech případech kdy bude závod přerušený (125, 250) nebo neutralizovaný (MotoGP) z důvodu klimatických podmínek, bude po restartu další části závodu vyhlášena tato část jako “mokrý závod“.
1.22 – vlajky a světla poskytující informace
Zelená vlajka: dvě zelené vlajky, se kterými bude máváno na startovní čáře (každou z jedné strany) znamená pokračování zpomaleného /zneutralizovaného/ závodu.
Svítící modré světlo: bude zapnuté na konci boxové komunikace během celého času tréninků a závodů.
Bílý prapor s úhlopříčným červeným křížem: vyvěšený nehybně u každého stanoviště traťových komisařů znamená, že závod je zpomalený. Jezdci musí zpomalit tempo. Na dráze se pohybuje zpomalovací vůz (SAFETY CAR). Jezdci můžou zajet do boxů na konci aktuálního okruhu nebo můžou pokračovat po okruhu než dosáhnou bezpečnostního vozu. Předjíždění bezpečnostního vozu je zakázané.
1.25 – přerušení závodu
Jestliže ředitel závodu rozhodne přerušit některý ze závodů, musí být vyvěšené červené vlajky na startovní čáře a na všech stanovištích traťových komisařů. Jestliže byli vedoucím jezdcem dokončené tři a více okruhů a ostatní jezdci jsou ve stejném kole jako první jezdec, ale je odjeto méně než dvě třetiny závodů, pak zbývající počet kol pro restart závodu se zaokrouhlý směrem dolů k nejbližšímu celému číslu. Pro třídy 125 a 250 dále platí článek 1.26 – oba dva časy se sčítají. Pro třídu MotoGP dále platí článek 1.28
Jestliže nebude možné v závodu pokračovat, pak budou jezdcům započítané poloviční body. Všichni jezdci musí zajet do boxů.
Pokud bude odjeto více jak dvě třetiny závodu, pak pro třídy 125 a 250 ccm bude závod považován jako dokončený a bude udělené plné bodové ohodnocení. Závod třídy MotoGP bude obnovený podle článku 1.28. Pokud tak nebude možno, bude se závod považovat za ukončený s plným bodovým ziskem.
1.26 – restart závodu, který byl přerušen
Pokud bude závod restartovaný, pak se tak musí učinit v co nejkratší době a pokud možno ve stejných podmínkách. Jakmile se jezdci vrátí do boxů, bude oznámený čas nového startu (dle aktuálních podmínek). Zpravidla by to nemělo býti déle než 10 minut od vyvěšení červených vlajek.
1.27 – zpomalení závodu /neutralizace/ (pouze MotoGP) NOVÝ ČLÁNEK
Podle okolností může být závod třídy MotoGP zpomalený několikrát.
Pokud se rozhodne ředitel závodu buďto z důvodu klimatických nebo jiných podmínek zpomalit závod, pak bude platí následující:
1.- bílé prapory s úhlopříčným červeným křížem budou vyvěšené na každém stanovišti traťových komisařů
2.- bezpečnostní auto (SEFETY CAR) vyjede z boxové komunikace a objede jeden okruh. Výjezd z boxové komunikace bude uzavřen červeným světlem a červenými prapory.
3.- jezdci mohou zajet na konci aktuálního kola do boxů nebo pokračovat ještě v jednom okruhu
4.- jezdci, kteří se rozhodnou pro ještě jedno kolo, musí se připravit na dojetí bezpečnostního vozu. Tento vůz je zakázané předjíždět.
5.- když bezpečnostní auto objede jeden okruh, zajede do boxů a okruh bude uzavřený červenými prapory. Jezdci za bezpečnostním autem musí zajet do boxů.
6.- bezpečnostní vůz zastaví přibližně 50 metrů od výjezdu z boxů
7.- v boxech mohou jezdci vyměnit pneumatiky, tankovat, změnit nastavení stroje nebo ho kompletně vyměnit
8.- pokud bude závod přerušený před posledním kolem, bude vydaná prozatímní klasifikace, která bude určená průjezdem posledního kola jenž vedoucí jezdec a všichni ostatní jezdci projeli před vyvěšením zpomalovacích vlajek, které určuje článek 1.25.1. Jezdec projíždějící boxovou komunikací může být klasifikovaný také. Jezdci, kteří nedokončí 75% okruhů jako vedoucí jezdec nebudou klasifikovaní. Závod bude obnovený dle článku 1.28.
9.- v případě zpomalení závodu během finálového kola bude platit:
pokud přinejmenším jeden jezdec dokončí naplánované množství okruhů, klasifikace závodu bude vypočítaná již zmíněným způsobem s výjimkami dle článku 1.25.1. Závod již nebude pokračovat.
pokud žádný jezdec nedosáhne cíle finálového kola, podle článku 1.27.8, závod bude restartovaný podle článku 1.28
10.- pokud bude závod zpomalen několikrát, bude vždy vydaná prozatímní klasifikace, podle které se následně uskuteční restart závodu (vždy podle té poslední)
11.- ve všech případech bude prozatímní klasifikace zobrazená na oficiálních monitorech časoměřičů
1.27 – restart závodu, který byl zpomalen /neutralizován/ (pouze MotoGP) NOVÝ ČLÁNEK
1.- ředitel závodu restart závodu, bezpečnostní auto (Safety Car) vyjede z boxové komunikace
2.- zbývající počet kol bude rovný číslu do plného originálního počtu okruhů závodu. Pokud bude zbývat méně než tři kola, počet okruhů do cíle bude - tři okruhy
3.- jestliže bude během závodu několik zpomalení, počet okruhů bude vypočítán vždy vzhledem k poslednímu zpomalení. Pokud bude zbývat méně než tři kola, počet okruhů do cíle bude - tři okruhy
4.- v závodu mohou pokračovat pouze jezdci, kteří byli zahrnutí v prozatímní klasifikaci
5.- dvě minuty před odjezdem bezpečnostního auta z boxové komunikace bude zelenými světly a zelenými prapory dán jezdcům signál k seřazení za bezpečnostním vozem podle pořadí v prozatímní klasifikaci.
6.- 30 sekund před odjezdem bezpečnostního auta by měli být všichni jezdci připravení za bezpečnostním autem v pořadí podle prozatímní klasifikace
7.- ředitel závodu dá povel k rozsvícení červených světel a uzavře tím výjezd z boxové komunikace. Bezpečnostní vůz objede následován jezdci jedno kolo. Předjíždění bezpečnostního vozu je zakázané. Jezdci, kteří zůstanou po rozsvícení červených světel v boxech, budou startovat z čáry konce boxové komunikace
8.- ve všech případech odjezd bezpečnostního auta do tohoto kola a uzavření boxové komunikace bude odpočítáváno na vyvěšených tabulí nebo na hodinách, které budou u výjezdu z boxů, odpočítávat se bude i na monitorech oficiálních časoměřičů
9.- na konci tohoto okruhu zajede bezpečnostní vůz do boxů zatímco jezdci budou pokračovat v závodě
10.- závod bude pokračovat letmým startem v okamžiku kdy jezdci protnou startovní čáru kde bude máváno dvěmi zelenými prapory (každý na jedné straně silnice) a zelená startovní světla budou rozsvícená. Do této doby může být ředitelem závodu uložený trest jezdcům, kteří poruší:
* kdo nebude za zadním kolem motocyklu jedoucím před ním
* kdo bude na pozici výše než mu určuje prozatímní klasifikace
* kdo bude více než tři sekundy za jezdcem před sebou
11.- poté co poslední jezdec startovního pole projede okolo výjezdu z boxů, rozsvítí se zelené světlo na čáře výjezdu z boxů a bude zde máváno zeleným praporem. Jezdci, kteří budou startovat z boxů, můžou pokračovat v závodu
12.- finální klasifikace závodu bude stanovaná podle pozice jezdce při projetí cílovou čárou na úplném konci závodu. Pravidlo článku 1.23.5 platí i nadále Technická pravidla:
2.5 – váha
Toto jsou minimální povolené váhy:
125 ccm - 136 kg (jezdec + motocykl)
250 ccm - jednoválec - 100 kg (motocykl)
250 ccm - dvouválec - 100 kg (motocykl)
Pro třídu 125 ccm platí minimální váha pro jezdce v kompletním ochranném oblečení a motocyklem dohromady
Náhodné váhové kontroly mohou být ve vyhrazené vážící oblasti během tréninků.
2.6 – palivové nádrže
Objem nádrže pro prototypové motocykly je:
Čtyřtaktní motory - maximálně 24 litrů
2.7.3 – brzdy
Ve třídě 125 a 250 ccm je povolené používat pouze brzdové kotouče ze železných materiálů
2.9 – čísla a jejich pozadí
Minimální výška čísla jezdce - 140 mm
Pozadí čísla musí být pouze jedné barvy a to v oblasti minimální plochy 25 mm okolo celého čísla<>br>
Ostatní články platí i nadále.

Informace o redaktorovi

Motorkáři.cz - (Odebírat články autora)
Petr Štola - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):TOPlist