ktm_srpen
Řidičák na motorku podle nových pravidel

Pokud ještě nemáte řidičské oprávnění skupiny A, A1, A2 nebo AM a teprve chystáte do autoškoly, čeká vás náročnější výcvik než byl v osnovách doposud. S prvním listopadem totiž vstoupila v platnost novela zákona o o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. A zásadní změny se týkají právě praktických zkoušek z jízdy na motocyklu.

Předepsaný rozsah výuky podle předchozích pravidel, který zahrnoval 27 hodin teorie, 4 hodiny zdravotní přípravy a 13 hodin jízdy na silnicích, byl nedostatečný hlavně v té části, kde se mluví o nácviku jízdy. Ovládání motorky je přeci natolik složitá záležitost, že se sotva dá natrénovat za půl dne. Jenže doposud se při závěrečné zkoušce koukalo spíš na to, jestli žák dodržuje pravidla silničního provozu, a zkušební komisař ze sedla spolujezdce příliš nekoukal na jeho jezdecké umění. Z autoškol vycházeli absolventi, kteří neuměli správně zatočit, natož zareagovat na krizovou situaci. Získat správné návyky pak museli jako samouci nebo pod dohledem instruktora v některé z nadstavbových motoškol.

Změny v předpisech pro výuku v autoškolách by v této problematické oblasti měly přinést alespoň nějaká zlepšení. Součástí praktické zkoušky bude nově test na cvičišti, kde uchazeč o řidičák na motorku musí předvést - bez instruktora za zády - jak umí ovládat motorku. Před vyjetím do provozu na žáky čeká 12 stanovišť, kde podle nových pravidel komisař hodnotit úhybný manévr před překážkou, brzdění, slalom a také manipulaci s motorkou. Součástí novely zákona je přesný popis jednotlivých zkušebních úkonů (viz box na konci článku) včetně obrazové dokumentace. 

Novela oficiálně autoškolám nenařizuje zvýšení rozsahu praktické výuky, ale je dost pravděpodobné, že pro úspěšné absolvování nově předepsaných testů si někteří žáci budou muset připlatit nějakou tu hodinu nad rámec povinných třinácti. Dokud totiž bezchybně nezvládnou osmičku, nebo kličkování mezi kužely v pomalé rychlosti, nedostanou razítko o závěrečné zkoušce.

A jak se na novelu zákona dívá instruktor motoškoly Míra Lisý, kterému v "doučovacích kursech" prošly rukama stovky čerstvých absolventů autoškol?

Určitě si naše autoškolství zasloužilo změnu, český patent dvojích řidítek z 60. let se nikde na západě nevyskytuje. Tím nechci říct, že to je pro první fázi výcviku špatně, ale pak by měl žák jezdit sám, tak jak je to ve všech ostatních zemích standardem. Další chybou je malý počet 13 hodin jízdy na motorce po 45 minutách, kdy řada méně talentovaných žáků nemá šanci se něco naučit. V praxi jsem se občas setkal s absolventy po autoškole, kteří se báli sami jezdit a přijeli na můj trénink raději autem s motorkou na vleku, a já je pak musel doučovat úplné základy.

Takže změnu na jednu stranu vítám, ale to co pánové na ministerstvu schválili je polotovar a má své velké chyby! Myšlenka byla zřejmě dobrá, jen chyběla odborná diskuze před schválením.

Řada cviků u zkoušky je z mého pohledu neproveditelná! Například pomalý slalom mezi kužely ve vzdálenosti 3,5 m od sebe nestavím ani v našem silničním tréninku a vyhýbací manévr v rychlosti 50 km/h zvládá jen část mých žáků.

Zbývá jen doufat, že po diskuzi s autoškolami ministerstvo některé úpravy udělá ještě před jarní zkouškovou sezónou. Chybí zkouškové plochy a pojišťovny zatím nechtějí plnit škodu na uzavřené ploše atd…

A tady je vybraná část textu novely, která se týká zkoušky z jízdy na motocyklu:

...před zahájením jízdy u skupiny vozidel AM, A1, A2 a A prověřit stav pneumatik, brzd, řízení, vnějšího osvětlení vozidla, směrových světel, spínače výstražných světel, je-li k dispozici,
výstražného zvukového zařízení, převodu hnací síly, například sekundárního řetězu, hnacího řemenu nebo hřídele, hladiny oleje v motoru a hladiny brzdové kapaliny, upravit si ochrannou
výstroj, včetně rukavic, bot a oblečení, řádně upevnit na hlavě ochrannou přilbu a provést následující zvláštní jízdní úkony vyobrazené v příloze č. 7 k této vyhlášce, kterými žadatel prokazuje dostatečnou připravenost a schopnost samostatného ovládání motocyklu bez přítomnosti druhé osoby na sedadle spolujezdce:
1. sejmout motocykl ze středového stojanu, vést jej bez použití motoru vpřed a vzad se zatočením doleva a doprava, se zaparkováním do omezeného prostoru a postavit motocykl na středový stojan; v případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan,
2. provést jízdu při nízké rychlosti zahrnující následování zkušebního komisaře rychlostí chůze v přímém směru, bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“, slalom, jízdu po dráze ve tvaru „8“, opakované rozjetí s jednou nohou na stupačce přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu,
3. provést jízdu ve vyšších rychlostech zahrnující slalom v rychlosti nejméně 40 km/h
a vyhýbání se překážce při rychlosti nejméně 50 km/h (u skupiny vozidel AM při rychlosti 45 km/h),
4. provést brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km/h, nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km/h (u skupiny
vozidel AM z rychlosti 45 km/h).“.

 

Informace o redaktorovi

Petr Poduška - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (62x):motoguzzi_kveten
Objednat reklamu
TOPlist