hsq_svartpilen_701
Motoristé podepisují petici proti praktikám České kanceláře pojistitelů

Mezi motoristy sílí hlasy, které kritizují praktiky České kanceláře pojistitelů. Zatímco původním záměrem pro zřízení této instituce bylo vytvoření garančního fondu, který by kryl škody způsobené nepojištěnými vozidly, tak v poslední době se o ČKP hovoří především v souvislosti s nátlakovými metodami při vybírání poplatků za údajně nepojištěná vozidla. Praxe totiž ukazuje, že podstatná část sankcionovaných se vůbec nerekrutuje z řad těch, kteří by opomněli platit pojistku nebo měli cokoliv jiného v nepořádku.

Ukázkovým případem může být příběh pana MUDr. M.Z. z Prahy. Pan doktor byl v roce 2011 Českou kanceláří pojistitelů vyzván, aby uhradil zákonný příspěvek nepojištěných za osobní automobil Peugeot 607, který v termínu 1.2.2009 do 18.2.2009 neměl sjednané pojištění odpovědnosti. Za těchto 18 dní kancelář vyžadovala 1260 Kč. Pan M.Z. v této věci opakovaně kancelář telefonicky kontaktoval a upozorňoval, že již od prosince roku 2008 není vlastníkem vozidla. Přes tuto skutečnost Česká kancelář pojistitelů své upomínky zasílala nadále a celá věc nakonec skončila v rukou okresního soudu v Plzni.

Tímto okamžikem se z pana M.Z. stal žalovaný. Pan doktor se opět hájil skutečností, že v sankcionovaném období již nebyl vlastníkem vozidla. Soudu byla tato skutečnost doložena i výpisem z registru vozidel, který ji potvrdil. Soud se s tímto tvrzením ztotožnil, ale přesto odsoudil pana M.Z. k uhrazení pokuty a všech nákladů soudního řízení v celkové částce 12 960 + úroky.
Důvodem měl být pouze fakt, že žalovaný M.Z. své tvrzení nesdělil České kanceláři písemně ve lhůtě 30 dnů. Okresní soud v Plzni tak žalovaného odsoudil, ačkoliv si byl vědom, že v inkriminovaném období již nebyl vlastníkem zmíněného vozidla a současně o této skutečnosti kancelář bezprostředně telefonicky informoval. V podstatě tak došlo k popření presumpce neviny.
Zarážejícím faktem je i to, že pan M.Z. kanceláři pojistitelů zaslal kopii technického průkazu, který obsahoval záznam registru vozidel o prodeji. Kancelář tedy tuto skutečnost prokazatelně znala, ještě před podáním žaloby.

Podobných procesů probíhá v ČR několik set a soudy v těchto případech rozhodují zcela nejednotně. Iniciativa STOPČKP.cz společně se skupinou právníků připravila v této věci online petici, kterou za první tři dny od zveřejnění podepsalo přibližně 600 lidí. Petice se snaží upozornit na nejednotnost soudů a staví se proti výše zmíněné lhůtě na obhajobu. Tato petice je dostupná na adrese http://petice.stopckp.cz

Česká kancelář pojistitelů sama přiznává, že počet nepojištěných motorových vozidel neustále klesá. Tisková zpráva ze dne 23. dubna 2013 dokonce uvádí, že mezi lety 2011 a 2012 došlo k poklesu na historicky nejnižší hodnotu. Z téže tiskové zprávy však paradoxně vyplývá, že množství sankcionovaných motoristů radikálně roste a objem inkasovaných peněz se meziročně zdvojnásobil!
Česká kancelář pojistitelů vybrala v roce 2011 454 milionů korun a podala 415 tisíc výzev k úhradě příspěvku nepojištěných do garančního fondu. V roce 2012 bylo rozesláno již na 682 tisíc výzev a bylo vybráno 1,024 miliardy korun.


Rozsudek okresního soudu v Plzni ve formátu PDF ke stažení zde:
Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (31x):TOPlist