Podmínky použití serveru

Podmínky registrace a použití portálu Motorkáři.cz

1) Definice pojmů
a) Provozovatelem serveru www.motorkari.cz je společnost MOTOportal, s.r.o. (dále jen Provozovatel)
b) Uživatelem serveru Motorkáři.cz a jejich služeb je osoba, která používá web www.motorkari.cz k soukromým, nekomečním potřebám a při registraci potvrdí souhlas s těmito pravidly. (dále jen Uživatel)

2) Podmínky registrace
a) Registrovaným uživatelem se může stát každý, kdo souhlasí s níže uvedenými podmínkami.
b) Registrace není povinná, ovšem pokud se uživatel rozhodne zaregistrovat, musí uvést údaje, které odpovídají skutečnosti. V případě zjištění zadání nepravdivých povinných údajů si provozovatel portálu vyhrazuje právo na okamžité zrušení uživatelského profilu.
c) Při registraci je uživatel povinen uvést svou skutečnou e-mailovou adresu, na níž přijímá elektronickou poštu.
d) Uživatel se zavazuje nevyužívat tento portál ke komerčním účelům. Je zakázáno zejména posílat soukromé komerční zprávy s nabídkami služeb, komerční pozvánky na akce, zakládat komerční témata v diskusním fóru, vkládat komerční inzeráty do bazaru nebo pod komentáře v článcích, akcích apod. Provozovatel si vyhrazuje právo při zjištění porušení těchto pravidel uživatele blokovat nebo úplně smazat jeho účet.
e) Každý uživatel je povinen seznámit se s těmito pravidly.
f) Šíření jakýchkoliv dat nacházejících se na portálu je možné jen s předchozím písemným souhlasem provozovatele.

3) Osobní údaje
a) Registrací uživatel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o platné ochraně osobních údajů.
b) Uživatel dále uděluje souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze provozovatele a se zasíláním informací o akcích provozovatele.
c) Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě.

4) Uživatelský profil
a) Každý uživatel může mít jen jednu soukromou registraci. V případě zjištění duplicitních registrací nebo nepravdivých údajů (v rozporu se skutečností) si provozovatel vyhrazuje právo úplného zrušení všech duplicitních registrací.
b) Uživatel touto registrací souhlasí se zveřejněním svého uživatelského profilu v sekci „Motorkáři“. Profil uživatele je možné kdykoliv v nastavení upravit na „neveřejný“ a tím nezobrazovat jeho údaje.
c) Provozovatel si vyhrazuje právo zásahu do uživatelského profilu a ostatních dat vložených uživatelem (fotografie, komentáře v diskusním fóru nebo pod články, inzerátů v sekci Bazar, případně i do sporů mezi uživateli), jakož i právo na jejich odstranění, bez udání důvodů, pokud porušují tato pravidla, jdou proti webu Motorkáři.cz, případně porušují dobré mravy nebo zákony ČR.
d) Provozovatel může bez předchozího souhlasu uživatele použít pro své účely fotografie a texty, které vložil uživatel na portál Motorkáři.cz. Vždy bude ale uveden zdroj těchto dat: tedy jméno autora.
e) Uživatel souhlasí se zveřejněním dat, které vložil na web Motorkáři.cz a je si vědom, že některá z těchto dat nebude možné následně smazat. Jedná se zejména o komentáře v diskusním fóru, pod články, vložené manuály, body zájmu, recenze zboží a  videa, zvuky. Tyto data zůstávají nadále přístupné ostatním uživatelům v naší databázi a server Motorkáři.cz je může dále využívat.
f) Nahráním fotky na server Motorkáři.cz dáváte provozovateli serveru souhlas k umístění vodoznaku Motorkáři.cz a Vašeho nicku do této fotky. Zároveň také souhlasíte s možností bezplatného použití této fotky pro účely serveru (např. v článcích) bez předchozího souhlasu. Vždy bude uveden zdroj těchto dat, tedy NICK autora.

5) Fotografie
a) Uživatel se zavazuje vkládat do svého profilu a ostatních sekcí portálu (např. sekce Bazar nebo Motoakce) pouze fotografie, ke kterým vlastní autorská práva.
b) Je zakázáno přidávat do profilu a ostatních sekcí portálu jakékoliv fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a zákony ČR (např. fotografie propagující rasismus, fašismus, komunismus nebo jiné hnutí směřující k potlačování základních práv a svobod občanů, pornografické fotografie apod.).
c) Provozovatel portálu nenese odpovědnost za údaje a fotografie poskytnuté samotnými uživateli, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživatele.

6) Komentáře a diskuse
a) Uživatel nesmí v komentářích nebo diskusích používat vulgární nebo urážlivé výrazy, propagovat rasismus, fašismus nebo jiné hnutí směřující k potlačování základních práv a svobod občanů, vyzývat k používání násilí nebo podporovat rasovou, třídní, náboženskou či jinou společenskou nesnášenlivost.
b) Provozovatel portálu nezodpovídá za obsah komentářů a příspěvků, umístěných na portál uživateli, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživatele.

7) Závěrečná ustanovení
a) Uživatel je seznámen s tím, že informace, které mu budou posílány na jím uvedený e-mailový účet, mohou mít povahu obchodního sdělení a pro tyto účely uživatel udílí provozovateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, s takovýmto postupem souhlas.
b) Provozovatel je oprávněn zamezit přístupu uživateli, který poruší tyto podmínky registrace, a vyhrazuje si právo i na zrušení uživatelského profilu bez udání důvodu.
c) Provozovatel nezodpovídá za správnost podávaných inzerátů v sekci Bazar a akcích v sekci Motoakce.
d) Rovněž provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv následky, které mohou uživatelům vzniknout v důsledku používání tohoto portálu.
e) V případě jakéhokoli útoku na server provozovatel nenese odpovědnost za data uložená na portálu.
f) Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek.

8) Podmínky použití diskusního fóra naleznete zde: Pravidla diskuse

9)  GDPR

Uživatel svoji registrací souhlasí s tímto dokumentem: Zásady ochrany soukromí - GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Nezpracováváme osobní údaje uživatelů našich služeb jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů. Osobní údaje zpřístupníme třetím stranám výhradně v případech, kdy to bude ukládat zákon anebo se souhlasem uživatele. Používáním tohoto webu souhlasíte se shromažďováním informací způsobem popsaným v tomto prohlášení.

Odkazy na servery třetích stran

Jakékoli odkazy směřující mimo rámec webů Motorkáři.cz nebo Quadmania.cz jsou poskytovány jako doplněk a jsou mimo naši kontrolu. Neneseme odpovědnost za obsah žádného odkazovaného webu, ať již odkazovaného v textu nebo formou obrázku či banneru, ani za jejich dostupnost, změny či aktualizace. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že odkazovaný obsah doporučujeme či schvalujeme.

Používání souborů cookie

Na tomto webu používáme soubory cookie, abychom zajistili integritu registračního procesu a umožnili osobní přizpůsobení tohoto webu a zjednodušili a usnadnili navigaci. Soubor cookie je malý textový soubor umístěný na pevném disku webovým serverem. Soubory cookie nelze zneužít ke spuštění programů nebo zanesení virů do počítače. Soubory cookie jsou jedinečně přiřazeny vám a může je číst pouze webový server v doméně, která vám soubor cookie vydala. Soubory cookie můžete pomocí nastavení prohlížeče přijmout nebo odmítnout. V případě jejich odmítnutí však nebudete pravděpodobně moci plně využívat interaktivní funkce tohoto webu.

 

ISSN

(International Standard Serial Number, mezinárodní standardní číslo seriálové publikace) je jednoznačný osmiciferný identifikátor periodické publikace (noviny, časopisy, včetně těch vycházejících online).

Server Motorkáři.cz má číslo ISSN: 1214-7125.

 

Copyright a ochranné známky

Jakékoliv užití obsahu včetně dalšího publikování, převzetí, šíření či následného zpřístupňování článků, fotografií a dalšího obsahu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti MOTOportal, s.r.o.

Názvy a loga Motorkáři.cz a Quadmania.cz jsou chráněny registrovanými ochrannými známkami.

Pomohla vám tato informace?