Zkratky systémů motocyklů 2

Už samotný úvod prvního článku týkající se objasnění nejčastěji užívaných zkratek předpovídal pokračování ve výčtu systémů a označení skrývající se za kombinací písmem. Zkratky se týkají buď označení systému konkrétního výrobce nebo všeobecně používanou zkratkou a to nejen na motocyklovém poli. Cílem článku není detailní popis systémů, ale nástin jednotlivých zkratek. Zdrojem byli mj. Honda ČR, Kawasaki ČR, Motorcycle Techbook Haynes.

API (American Petroleum Institute)
Společnost, která se zasloužila o vytvoření norem týkajících se určení výkonnosti motorových olejů. Značení pro čtyřdobé motory začíná písmenem „S“ a pokračuje abecedně dle kvality oleje. V současnosti je běžný olej dle API značen SG/SJ/SL/SK. V roce 1999 se ujala hodnocení japonská čtyřka výrobců motocyklů, jejíž označení výkonnostního hodnocení je JASO (MA/MB).

CAN-Bus (Controller Area network – bus)
Sériová datová sběrnice používaná u automobilů a některých nových motocyklů, kde dochází k výraznému snížení počtu vodičů a jejíž počátky spadají do roku 1983 do dílen firmy Bosch. Data jsou šířena digitálně v tzv. rámcích. Data se šíří mezi jednotkami a zabezpečí proti poruše přenosu je řešeno pomocí druhého vodiče, který má inverzní tvar datového signálu, čímž se eliminuje chyba vznikající elektromagnetickými poli. Všechny snímače i jednotky jsou napojeny na společný kabel bez ohledu na to, která jednotka potřebuje který snímač. Každá jednotka (zapalování, vstřikování, palubní deska, ABS atd.) si „vycucne“ pouze ty informace daného snímače, které ji zajímají. Závady jsou lépe detekovány a zobrazeny uživateli.


CPU - Central Processing Unit
Řídící jednotka ať se jedná o zapalování, vstřikování, řízení ABS apod. U motocyklů je jednotka vstřikování a zapalování jako jeden celek. U některých aut jsou jednotky zvlášť. Stejný význam jako ECU nebo ECM.

DAI (Direct Air Intake)
Označení pro přívod vzduchu z přední části motocyklu k vstupnímu otvoru airboxu. Používané např. na GSX-R do roku 1996. Mírně se zlepší plnění válců a to přináší i lepší kroutící moment motoru.


DC-CDI (DIRECT-CURRENT CAPACITOR DISCHARGE)
Kapacitní zapalování (CDI) je vhodné použít v kombinaci s motorem bez akumulátoru a využít pouze střídavého generátoru společně s indukčním snímačem polohy kliky. Je však možné napájení zapalování brát z aku a tím obejít často problematické napájecí vinutí. Zapalovací jednotka není závislá na funkci generátoru vysokého napětí (cca 300 V) a toto vysoké napětí si vyrábí z akumulátoru pomocí měniče a nabíjí tímto napětím kondenzátor. Kapacitní zapalování bylo použito na některých R6, některých GSX-R 600 a je použito méně než zapalování induktivní. Má ostřejší jiskru s kratší dobou hoření.

DSFI (Dual Sequential Fuel Injection)
Systém dvojitého vstřikování paliva, kdy motor obsahuje základní vstřikovač umístěn na klasickém místě u škrtící klapky v sacím potrubí a navíc sekundární vstřikovač umístěn v airboxu, který je aktivován až ve vyšších otáčkách (přibližně od 7 000ot/min). Při vyšších otáčkách má směs kratší dobu na přechod paliva do plynného stavu a na samotnou homogenizaci směsi proto je vhodné směs vytvářet dále před vstupem do motoru. Systém začala sériově používat Honda na CBR 1000RR, v současné době i na CBR 600 a sekundárních vstřikovačů je užito i na jiných supersportech ostatních výrobců.

ESA (Electronic Suspension Adjustment)
Elektronicky nastavitelný podvozek dle stylu jízdy použit poprvé na BMW K 1200 S. Lze měnit tuhost pružiny i velikost útlumu a to pouhým stiskem tlačítka na levé straně řidítek. Provádět lze pouze na stojícím motocyklu za pomocí servomotorku umístěném v tlumiči. Nastavení lze provádět v 9 možných variantách (tři styly jízdy v kombinaci se třemi velikostmi zatížení). Nyní se montuje na motocykly 1200 S, K 1200 R a R 1200 RT.


G-Kat
Každé vozidlo musí splňovat emisní limity dané nornou, které se neustále zpřísňují. Jeden z možných systému je použití třícestného katalyzátoru, ve kterém dochází k oxidaci oxidu uhelnatého a uhlovodíků. Při této oxidaci se vytváří méně škodlivé sloučeniny-oxid uhličitý a voda. Dalším úkolem katalyzátoru je snižovat emise oxidů dusíku, které lze na méně škodlivé složky převést redukcí (odebrání kyslíku) přičemž vzniká dusík. Třícestný katalyzátor odstraňuje tři nejškodlivější sloučeniny vznikající při spalování z čehož vyplývá jeho název (3-way catalyser). Někdy nazývaný jako třísložkový (tento výraz se používá méně, ale dává větší smysl). Ke snižování škodlivin je nutné dodržet složení směsi v úzkém rozsahu čemuž přispívá lambda sonda umístěna ve výfuku (označováno jako elektronicky řízený katalyzátor). Toto označení používá firma BMW.


HECS3 (Honda Evolutional Catalysing System)
Třícestný katalyzátor firmy Honda. Více u položky „G-Kat“

HESD (Honda Electronic Steering Damper)
Elektronicky řízený tlumič řízení přináší výhodu oproti klasickému tlumiči ve změně tlumící charakteristiky závislé na zrychlení a rychlosti motocyklu (např. CBR 1000 RR). Klasický tlumič má nevýhodu v tom, že pokud je nastaven na určitou rychlost, je při rychlostech jiných nevhodně nastaven. Na vysoké rychlosti a velká zrychlení je požadavek větší tuhosti, na malé rychlosti prakticky bez tlumení.

 HMAS (Honda Multi-Action System)

Zdokonalený systém pružení a tlumení podvozku pro vyšší komfort a bezpečnost využívaný např. Na VTR, CBR 1100 XX, CBR 1000 a dalších od roku 1997. Přední vidlice umožňuje nastavení předpětí i útlumu, zadní tlumič lze nastavovat plynule.


HP (Horse Power)
Uzákoněnou jednotkou výkonu je Watt, ale u výkonu motorů je atraktivnější jednotka koňská síla, která má převod 1kW=1,34HP. V Německu vznikla paralelně s anglickou jednotkou HP jednotka PS (pferd starke) a tyto dvě teoreticky stejné jednotky mají mírnou odchylku. 1kW=1,36PS. V minulosti byly výkonové jednotky „koňské síly“ rozděleny na skupinu shodnou s HP a skupinu shodnou s PS (holandský paardenkracht (pk), švédský hästkraft (hk), finský hevosvoima (hv), norský a dánský hestekraft (hk), maďarský lóerő (LE), italský Cavalli, španělský Caballos a portugalský Cavalos (CV). Koňský síla nadělala mnoho zmatků a dokonce i v dnešní době se anglický HP převádí číslem 1,36 jako kůň německý (ono je totiž pro výhodnější udávat ve spojení s výkonem vyšší číslo - 100kW=134HP=136PS).


KACR (Kawasaki Automatic Compression Release)
U jednoválcových a dvouválcových motorů s větším objemem je kompresní tlak tak značný, že komplikuje start jak přes elektrický startér tak i přes nakopávací páku. Je vhodné použít dekompresor, který v tomto případě je automatický. Drží výfukový ventil otevřený dokud se motor nepřetočí přes horní úvrať. V Další otáčce má již motor energii naakumulovanou díky předchozí otáčce a snáze směs stlačí a může dojít k zážehu.

KIMS (Kawasaki Ignition Management System)
Prokluz zadního kola je nebezpečný zvláště v zatáčkách a tak nová ZX10R přichází s řízením trakce. Výkon motoru lze velmi rychle a v dostatečném rozsahu měnit předstihem zapalování. Řídící jednotka motocyklu vyhodnocuje na základě snímačů situaci a zasahuje do zapalování tak, aby se výkon lépe využil a předešlo se pádu vlivem prokluzu. K základním informacím jaké jsou použity u klasického řízení motoru se vstřikováním (otáčky motoru, poloha škrtící klapky, rychlosti motorky, zařazený rychlostní stupeň, teplota a tlak nasávaného vzduchu, teplota motoru, hodnotě zbytkového kyslíku ve spalinách) monitoruje jednotka se systémem KIMS navíc i změnu otáček motoru a reaguje v časech 1/50 s při prudké změně otáček motoru a upravuje zapalování.

KIPASS (Kawasaki's Intelligent Proximity Activation Start System )

Vyšší zabezpečení proti krádeži je použito na GTR 1400 pomocí elektronického rádiového kódu. Systém má svou jednotku, která po otočení klasicky umístěným klíčkem zapalování zjišťuje dosah druhého klíče velikosti zapalovače, který musí být v dosahu 60 cm, aby řídící jednotka KIPASS dovolila hlavní řídící jednotce motocyklu nastartovat moto. Tato kontrola probíhá pouze při startu, takže pokud elektronický klíč (označen FOB) zapomenete např. v garáži motorka se nevypne pokud je mimo dosah. Problém může nastat ve chvíli, kdy motor vypnete a uvědomíte si, že FOB nemáte u sebe. Máte 10 vteřin na to aby jste GTR nastartovali. Jak hlavní klíček tak FOB umožňují mechanické odemčení nádrže nebo kufrů. Přístrojová deska ukazuje dosah FOB i nízký stav jeho baterky.

 

 K-TRIC (Kawasaki Throttle Responsive Ignition Control)
Motor má maximální výkon při takovém maximálním předstihu, kdy nedochází ještě k detonačnímu hoření. Detonační hoření závisí mj. Právě na předstihu, na množství nasáté směsi a na otáčkách. Je snímána poloha škrtící klapky a ta je vyhodnocena pro nastavení optimálního předstihu. Využíváno je i na karburátorových motorech zhruba od roku 1997.


LED (Light Emited Diode)
Druhá polovina devatenáctého století byla boomem polovodičů, přičemž jeden z polovodičových prvků je i dioda schopná vyzařovat světlo (a to nejen záření ve viditelné oblasti, ale i infračervené a ultrafialové). LEDky se postupem času dostaly do přístrojových desek a dále se propracovávají i do vnějšího osvětlení. Blinkry, zadní světla a pokračují až ke světlům hlavním (objevují se u některých aut). Oproti klasické Edisonově žárovce mají mnohem nižší spotřebu (mají větší účinnost – méně topí) a větší životnost (vlákno žárovky trpí otřesy, kdežto LED je komplet zalitá v plastu.

 

 


LCD (Liquid Crystal Display)
Zobrazovací zařízení s velmi malou spotřebou obsahující krystal mezi dvěma elektrodami. Pokud je na elektrody přiváděno elektrické napětí, krystal se stává méně průhledným, až neprůhledným za pomoci polarizačního filtru umístěného před krystalem. Vhodné pro zobrazování rychlosti a dalších informací (teplota, otáčky, počítadlo kilometrů) s možností jakéhokoliv vzhledu zobrazované informace.


MAF - Mass Air Flow
U automobilů je tento snímač používán hojně, u motorek je spíše výjimkou. Pro určení dávky paliva u vstřikovacích systémů je nutné znát hmotnostní dávku vzduchu (přesněji kyslíku). Tento snímač je schopen měřit přímo hmotnostní tok vzduchu a to na základě měření ohřívacího proudu vyhřívaného drátku, který je chlazen nasávaných vzduchem. Množství protékaného vzduchu je úměrné velikosti chlazení drátku a to pak i velikosti proudu, který jej ohřívá aby drátek měl stejnou teplotu jako drátek, který vystaven proudu není. Zapojení je můstkové a pro požadované využití velmi přesné. Novější generace je schopna určovat i směr „chladícího“ vzduchu čímž se eliminuje chyba vzniklá při zpětné tlakové vlně při zavření sacího ventilu. Tento snímač má proudu vzduchu vystavenou destičku s napařenou měřící vrstvou a měří jen část proudícího vzduchu oproti předchozímu typu. Snímač je schopen řešit i otázku různé teploty na sávaného vzduchu, která má vliv na chlazení měřícího drátku. Zkráceně nazýváno jako „váha vzduchu“.


MIL - Malfunction Indicator Lamp

Motocykly (i auta) pokud mají samodiagnostiku mohou komunikovat s obsluhou právě pomocí kontrolky MIL (kontrolka chybového hlášení). Tento systém používá např. Honda, Kawasaki, Aprilia. Standardně je použit systém vyblikání závady, kdy delší doba svícení znamená 10, kratší doba 1. Např. 2× delší blik a 3×kratší blik = 23. Číslo závady je popsáno v manuálu. Pro řidiče je znamení chyby indikováno pouhým svícením či blikáním, pro vyblikání závady je nutné motorku přepnout do diagnostického režimu.NOS (Nitro Oxide System)
Název firmy, která je jedna z nejvýznamnějších na poli použití oxidu dusného ve spalovacím motoru. Oxid dusný při vstříknutí do sacího potrubí výrazně snižuje teplotu nasávané směsi čímž se zvětšuje její hustota a tím její větší dopravitelné množství do spalovacího prostoru. Dalším velmi důležitým aspektem je to, že N2O obsahuje v sobě objemově 2,3× více kyslíku než vzduch a při vstřikování plynu do sání je nutné (a velmi vhodné) přidávat i palivo. Při správném použití lze získat krátkodobě kolem 70% výkonnostního nárůstu. Název firmy se stal i jaksi synonymem samotného použití nitrooxidu. Další z významných firem je např. NX.

OBD (on-board diagnostic)
Řídící jednotka vstřikování používá některé veličiny jako hlavní zdroj informace pro výpočet dávky paliva bez kterých systém nemůže vůbec fungovat a dále snímače, které jen korigují dávku a vstřikování může fungovat, ale ne stoprocentně. OBD je palubní diagnostika, kdy řidič je upozorněn (kontrolkou FI) na jakoukoliv závadu, která by negativně mohla ovlivnit chod motoru. Jednotka je dále schopna komunikovat i s diagnostickým zařízením ovšem až od roku 2001 (dle modelu a výrobce). OBD funguje na motocyklech od počátku používání vstřikování (cca 1998).


PSI (pound per square inch)
Jednotka tlaku je ve většině zemí nahrazena jednotkou Pascal. Používá se však ještě v Anglii a Americe a její velikost je jedna libra na čtvereční palec. 1 bar (100 kPa) = 14,7 psi (přibližně). 1 libra=0,45kg; 1inch=25,4mm

 

 

 

SAIS (Suzuki Advanced Immobilizer System)
Moderní imobilizér s plovoucím kódem zabraňující krádeži motorky. Klíček obsahuje čip s daty shodnými s daty v řídící jednotce. Při zapnutí klíčku dochází ke kontrole dat na čipu a pokud jsou shodná, řídící jednotka funguje. Oproti předchozímu systému Suzuki (kolem roku 2002) již tento systém nelze běžnými prostředky deaktivovat. Prakticky shodné jako např. systém HISS.


SAE (Society of Automotive Engineers)
Americká společnost, která mj. vytvořila normu pro charakterizování viskozity motorových a převodových olej. Oleje jsou rozděleny do jednotlivých tříd, kde motorové jsou ve skupinách od 0 do 60, a převodové v rozmezí 70-250. Motorové jsou ještě členěny do zimní třídy (0W, 5W, 10W, 15W, 20W a 25W ) a letní třídy (20, 30, 40, 50 a 60). Jednotlivé třídy nejsou žádnou jednotkou, ale pomocí tabulky lze zjistit jakou viskozitu daný olej má.

 SCEM (Suzuki Composite Electrochemical Material)
Povrchové ošetření válců Suzuki povlakem na bázi niklu, fosforu a křemíku, který snižuje tření a má dobrou životnost. Jedná se o keramické povlakování známé i pod všeobecným názvem Nikasil, který využívá prvků Ni, Ca, Si. Existuje více typů moderních povlaků pro povrch válce. Oproti výhodám je nevýhoda v horší opravě válce. Po vybroušení je nutné nanést novou keramickou vrstvu. Její kvalita nemusí být vždy 100%. Vrstva je řádově v setinách mm a při vyšším zatížení je schopna praskat a odlupovat se. Obrázek je z motoru R6 po 30 tis km.


TCBI (Transistor-Controlled Breakerless Ignition)
V minulém dílu zkratek bylo popsáno transistorové zapalování s označením TCI. Je možné se setkat i s upřesňujícím názvem, který v sobě navíc skrývá, že zapalování je bezkontaktní. Používá pro určení polohy klikové hřídele nejčastěji indukční snímač. Teoreticky je možné zkombinovat tranzistorové zapalování s kladívkovým přerušovačem, čímž se výrazně sníží proud přerušovačem a dochází k menšímu opotřebení. Prakticky je však vhodné vyměnit i snímač za bezkontaktní. Náhrady zapalování


TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
Únik vzduchu z pneumatiky může vést k nehodě a tak např. GTR 1400 je vybaveno snímači tlaku v pneumatikách. Snímač je rádiově spojen s jednotkou motocyklu a na přístrojové desce ukazuje tlak v pneu. Pokud je pokles pod 220 kPa dojde k varování. Tlak je přepočítáván na teplotu 20°C, aby byla snazší kontrola i při zahřátých pneumatikách.

 USD vidlice (Upside down front fork)
Přední teleskopická vidlice obrácená oproti klasické přední vidlici. USD vidlice má vyšší tuhost, jelikož místo v maximálním ohybovým momentem těsně pod spodními brýlemi je podstatně většího průměru než u klasického typu. Původně výsadou největších supersportů, nyní se dostává i do nižších kubatur i jiných skupin.

Informace o redaktorovi

Mirek Rollinger - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (4x):TOPlist