yamaha_demo_tour
Nastavení podvozku 3: Tlumení a oleje

Naučili jsme se nastavit si předpětí pružin, řekli jsme si něco o jejich funkci a případných výměnách. Ovšem to jsme se pořád bavili jen o odpružení motocyklu a ono je také potřeba to pružení tlumit, abychom se celou jízdu nehoupali nahoru a dolů. A tohle tlumení mají na moderních motocyklech většinou na starosti hydraulické tlumiče. Co byste o nich měli vědět?

Upozornění pro začátek: tenhle článek není určen těm, kteří se svou mašinou netráví čas s nářadím v ruce. Kvalita podvozku je rozhodujícím faktorem kvality motorky, při dnešních překoňovaných motorech možná tohle pravidlo platí víc než kdy předtím. Pamatujte na to, že každou změnu podvozku vykonávejte po malých krocích a vždy měňte pouze jednu věc. Budete tak mít možnost každou změnu odpozorovat následky a případně vrátit. Článek je určen zejména těm čtenářům, jež seřídili pružiny dle návodu ZDE, nebo zkrátka těm, kteří chtějí porozumět, jak funguje podvozek motocyklu.

Tlumiče, přesněji řečeno tlumiče kmitů (v dnešním světě jsou jako tlumiče označovány kombinované pružící a tlumící jednotky), již po mnoho let fungují na hydraulickém principu tlumení kmitů. Jak je něco hydraulické, musí tam být kapalina. Kapalinou pro útlum kmitů je tlumičový olej, který plní hned několik funkcí. Je to kapalina proudící kanálky v pístu tlumiče, a tím, jak je vazká, viskózní, tak jí to jde celkem pomalu. Tudíž tím tlumí pohyb, který by pružina ráda vykonala rychleji. Ne všechno se ale točí kolem proudění oleje přes kanálky, zabývat se musíme také kompresí vzduchu nad olejovou hladinou. Tedy úplně korektně, v emulzních tlumičích je objem vzduchu promíchán s olejem, tedy nemluvíme o kompresi nad hladinou, ale o celkové kompresi vzduchových bublin v oleji.

Různé druhy tlumičů předních i zadních. Vždy je ale stejný princip - průtok kapaliny skrz kanálky

Olej rozhoduje hned o několika věcech, přičemž z hlediska jízdních vlastností je určujícím faktorem tlumicí charakteristika, kterou nám zabezpečuje viskozita oleje společně s konstrukcí tlumiče. V nastavitelných tlumičích nám určuje rozsah nastavitelnosti. Tlumičový olej je potřeba pravidelně měnit, degradace starého oleje působí vadnutí tlumičů (pokles tlumicí schopnosti tlumiče vlivem zahřátí) nebo ztrátu tlumicí funkce v celém pracovním rozsahu. Při výměně můžete v zásadě měnit olej za jakýkoliv, co se značky týče ‑ standardní nastavení tlumičů je výrobcem dáno a základní viskozita oleje bývá uvedena v servisním manuálu. Když tohle dodržíte, neměli byste šlápnout vedle. Jezdci ale můžou být v pokušení experimentovat s různými oleji a výškou jejich hladiny v předních vidlicích. Tady je důležité si říci, že nemůžete nalít jakýkoli olej do tlumiče s očekáváním, že bude fungovat správně. Proč je tomu tak, se pokusím objasnit v příštích řádcích.

Základní požadavky na tlumičové oleje jsou:

  • Vhodná viskozita
  • Teplotní stálost
  • Antipěnová aditiva, zabránění kavitace
  • Nezpůsobovat degradaci těsnících prvků a udržovat je v dobré kondici
  • Vhodné mazací vlastnosti

Typ podvozku vašeho motocyklu, možnost jeho nastavení a ovládací prvky naleznete v uživatelském manuálu. V případě aftermarketových podvozků jsou tyhle informace uvedeny v uživatelské příručce. Typ svého podvozku můžete také rozluštit tady. Prvním krokem pro seřízení tlumičů motorky je nastavení sag, neexistuje výjimka. O tom jste si mohli přečíst zde.

To, jak se bude tlumič chovat, ovlivňuje kromě jeho konstrukce také konstrukce a geometrie šasi, výška hladiny oleje v teleskopech, viskozita oleje a pracovní teplota. Také opotřebení vnitřních částí se podepisuje na tom, jak tlumič funguje. Proto je servisní interval pro každý motocykl stanoven kolem 20 000-30 000km a vždy se kontroluje opotřebení kluzných ložisek a mění se těsnění.

Nastavovat tlumící charakteristiku lze jednoduše u všech motocyklů dvěma parametry: výškou hladiny oleje a jeho viskozitou. Tyhle dvě věci vás budou při seřizování podvozku nejvíc zajímat, pojďme si projít jejich vliv na tlumení.

Hladina oleje

Změna hladiny oleje ovlivňuje kompresi vzduchu v tlumiči, neovlivňuje tlumení. Každopádně, příliš mnoho vzduchu v tlumiči způsobuje rychlejší potápění vidlice, a když je naopak hladina oleje příliš vysoká, s malou vzduchovou mezerou, významně může ovlivnit poslední kousek zdvihu tlumiče. Třeba motorky z osmdesátých let měly emulzní kombinované tlumící jednotky, kde se dohušťoval tlak v tlumiči. Pružina neměla možnost nastavení předpětí, ale tlak nad hladinou oleje působil jako vzduchová pružina, která výrazně ovlivňovala progresivitu pružení. Teplotní roztažnost plynů je důvodem, proč toto řešení upadlo do zapomnění. Dnešní tlumiče s expanzní nádobou jsou sice také tlakovány, ale inertním plynem pro redukci roztažnosti a jsou oddělené od olejové části, obyčejně membránou.

 Vlevo špičková vidle s oddělenou nádobkou s plynem, vpravo starý teleskop s dofukováním

Viskozita oleje

Viskozita, někdy mylně označována jako hustota, je veličina charakterizující vnitřní tření a závisí především na přitažlivých silách mezi částicemi. Toto vnitřní tření způsobuje, že když vylijete olej na kovovou plotnu, tak viskózní olej 20W vytvoří tlustý film a méně viskózní olej 0W zmáčí velkou plochu a jeho tloušťka bude sotva vidět. Tlumicí oleje jsou na nejtenčím konci tloušťky viskozity a pro moderní tlumiče se bavíme o rozsahu 2.5W až 10W. Spodní viskózní hranice je používána zejména v plně nastavitelných moderních tlumičích. U starších sportovních derivátů cestovních mašin se můžeme setkat také s olejem 15W.

Změna viskozity oleje v tlumiči ovlivňuje celkové tlumení. Jak odskok (roztažení), tak kompresi, obě veličiny stejně. Viskóznější oleje tlumení zvyšují, ale zvyšují také riziko kavitace (zpěnění – vysvětleno níž). Pohybem tlumičů vzniká tření, a to je následně důvodem opotřebení. Zvyšující se viskozitou oleje se zvyšuje ochrana pohyblivých částic vůči opotřebení. Tlumičové oleje, z principu konstrukce moderních tlumících jednotek, mají relativně nízké viskozity a ty společně s ostatními požadavky na ně kladenými způsobují rychlejší stárnutí, tudíž vadnutí jejich viskozity, které může ústit do nedostatečné ochrany a opotřebení. Abychom chránili součásti před opotřebením, je potřebné olej pravidelně měnit.

Index viskozity a kavitace – zákulisí tlumičových olejů

Index viskozity -  (Viskózní index VI) je hodnota která říká o teplotní stabilitě oleje. Viskózní index tlumičových olejů se pohybuje v rozmezí 150-400, pro srovnání třeba motorové oleje jej mají v rozmezí 100-150. Nižší viskózní indexy fungují dobře ve vzduchem chlazených předních teleskopech. Každopádně zadní tlumiče, schované pod sedlem, tvrdě pracující a nezřídka vytápěné teplem z motoru, můžou vadnout z důvodu poklesu viskozity kvůli teplotě. Použijete-li motorový olej do moderních tlumičů, jak tomu bývalo u Kejvaček, riskujete ztrátu viskózních vlastností a důvod, proč to nedělat, je také ten, že viskozita motorového oleje 10W-40 není shodná s viskozitou 10W oleje tlumičového. V motorech je pracovní teplota totiž řádově vyšší než teplota tlumičů. Výrobci tlumičů někdy neuvádějí viskozitu tlumičového oleje v manuálu, pouze doporučují použití konkrétního čísla spotřebního materiálu. To však neznamená, že jej nemůžete nahradit jiným olejem.

Kavitace - kavitace je zpěnění oleje nebo vytváření vzduchových bublin. Když tyto bubliny vznikají, zapříčiňují malou implozi v oleji produkující teplo, světlo a zvuk. Teplota přímo ovlivňuje viskozitu a vzduchová bublina při průchodu kanálkem tlumiče nemá takový odpor jako olej. To vše má za následek vadnutí tlumení. Protipěnová aditiva jsou obsahem tlumičových olejů, aby redukovala kavitaci. Obecně řečeno, oleje s vyšší viskozitou mají větší sklon ke kavitaci.

Co dělat?

Dodržujte servisní intervaly tlumičů, co je alfou a omegou funkčního podvozku. V prvním kroku seřizujte podvozek dle doporučení výrobce, protože to je základ celého nastavení. Výrobci motocyklů vynakládají nemalé finanční zdroje na vývoj a výzkum, aby byl podvozek precizně nastavený podle jejich preferencí. Nicméně jsou-li tlumiče nové motorky nebo tlumiče po servisu pořád měkké nebo naopak tvrdé, případně když využíváte mezní polohy nastavovacích šroubů, anebo se nečekaně dostáváte do dorazů, je potřeba přemýšlet o změně hladiny nebo viskozity oleje v tlumiči.

 Funkčnost tlumiče se dá proměřit u specializovaných podvozkových firem

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Můžu používat brzdovou kapalinu nebo motorový olej do tlumičů?
Ne. Tlumičový olej má aditiva pro kontrolu viskozity pro velký teplotní rozsah. Olej musí plnit funkci maziva pro kluzná ložiska a nesmí působit degradaci těsnících gufer. Tlumičový olej má vysoké požadavky na odolnost vůči kavitaci, které obyčejně ostatní oleje nesplňují. Viskózní index běžného motorového oleje je 40, tlumičový olej má nezřídka trojnásobek.

Mé tlumiče jsou špatné, potřebuji nové? Jaké nové tlumiče koupit?
Většina motorkářů se prvně hned zamýšlí nad investicí do nových tlumičů. Pořád nerozumím proč. V první řadě je třeba zjistit, v jakém stavu tlumiče mám, možná je stačí jen servisovat. Je třeba vzít potaz, jak chci motorku používat, uvědomit si jaké tlumiče skutečně potřebuji.

Zkuste si odpovědět na základní otázky:

  • Jak dlouho chci tuhle motorku vlastnit (investice do high-endových tlumičů, když chci motorku vlastnit maximálně tři roky při ročním nájezdu 5000 km, asi nebude rentabilní)
  • Kde mašinu používám (dojíždění do práce, cestování, sportovní jízda, okruh).
  • Jaký level provedení a nastavení skutečně potřebuji? (nebude náhodou stačit pouze změna pružiny?)

Většina jezdců vymění pružiny za progresivní spolu s opravou a servisem a jsou spokojeni s výsledkem. Rozhodnutí pro aftermarketové tlumiče je na chvostu rozhodovacího listu. Pro většinu z nich ale platí, že mají lepší kvalitu provedení oproti standardním sériovým tlumičům a větší možnost nastavení.

Moje tlumiče pracují lépe ve dvou, než když jsem sám.
Tohle říkají jezdci, kteří mají na svém podvozku natočeno několik let, možná desetiletí bez servisu. Podvozek má slabou pružinu (třeba kvůli absenci hlavního stojanu) a degradovaný tlumičový olej, nebo poškozené ventily. Vibrace jsou v takovém případě maskovány větší zátěží a dávají pocit lepší jízdy.

Můj podvozek nelze seřídit, co s tím?
Každý tlumič, ano, i ten z Jawy 350, lze nastavovat. Charakteristiku tlumení můžete měnit změnou viskozity oleje, výškou hladiny oleje, pružiny jdou vyměnit a předpětí lze měnit podložkami pod pružinu. Nastavení takového podvozku je časově a manuálně náročnější. Možnosti takového nastavení bez zásahu do kanálů jsou omezené a viskozita oleje má vliv na kompresi a odskok společně.

Je pravda, že nerozebíratelné tlumiče není možné servisovat nebo opravit?
V zásadě lze každý tlumič předělat na rozebíratelný a servisovat ho. Největším faktorem je cena takové úpravy starého tlumiče. Obyčejně cena za přestavění tlumiče je pouze navýšena o vzduchový ventil. Některé tlumiče vyžadují opracování na otevření a malou úpravu vnitřku, aby se daly opět otevřít. Bohužel většina starých tlumičů vyžaduje nové chromování pístnice a výměnu kluzných ložisek (jsou-li v daných rozměrech k dostání), což obyčejně převyšuje cenu levnějšího nového tlumiče. U nás to není standardem a většina servisů se do těchhle operací nerada pouští.

Můžu si nastavení propůjčit od jiných doporučení? (internetová fóra, kamarádi radí)
Každý jezdec má svůj styl jízdy, projezdu zatáček, schopnosti a také své měřítko komfortu. Nastavovače na motorce jsou pro vás, pro nastavení vašeho motocyklu tak, aby vyhovoval vašemu jízdnímu stylu. Nejlepší je tedy seřídit si podvozek ke svým potřebám. Nevíte, jaký kdo používá olej, jaké má intervaly servisu.

Informace o redaktorovi

Marek Janoušek - (Odebírat články autora)
Jan Rameš - (Odebírat články autora)

Autoři článku obdrželi prémie 126 Kč od 21 uživatelů.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
callowsick přispěl 6 Kč
Venca_hnhn přispěl 6 Kč
wedness přispěl 6 Kč
Miles přispěl 6 Kč
Kudrys přispěl 6 Kč
thajpan přispěl 6 Kč
ynzha přispěl 6 Kč
masi přispěl 6 Kč
MrZman přispěl 6 Kč
LOWEOld přispěl 6 Kč
Maverik232 přispěl 6 Kč
Marťas33 přispěl 6 Kč
WIMPY přispěl 6 Kč
vlašoň. přispěl 6 Kč
Valerius_XV přispěl 6 Kč
HašisZ přispěl 6 Kč
Kytí přispěla 6 Kč
Marty_G přispěl 6 Kč
.Panter. přispěl 6 Kč
maRos_lh přispěl 6 Kč
.c4e. přispěl 6 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (4x):TOPlist