ktm_duben
Značku na přání lze objednat od 4. ledna

S pořádným zpožděním se tuzemským motoristům otevírají možnosti, které řidiči v okolních státech využívají už řadu let. Od 1.1.2016 nemusí majitelé motocyklů, mopedů a osobních aut používat registrační značku přidělenou úřadem, ale mohou si místo ní připlatit za tabulku s vlastním nápisem. Úplně volnou ruku při jeho sestavování ale mít nebudou.

Ministerstvo dopravy totiž stanovilo přesná pravidla, podle kterých se budou značky tvořit. Předpis stanovuje, že registrační tabulka musí obsahovat kombinaci arabských čísel a velkých písmen latinky bez háčků a čárek. Z důvodu snadné zaměnitelnosti si Policie ČR vyžádala zákaz používání písmen G, CH, O, Q a  - nikde ale není napsáno, že by se velké O nedalo nahradit nulou nebo CH poskládat z C a H. 

Na motocyklovou značku si majitel poskládá nápis ze sedmi znaků, přičemž nebude dovoleno použít pouze písmena nebo pouze číslice. Na mopedy jsou určeny menší tabulky s pěti znaky, autaři dostanou prostor pro osmimístná hesla.

Kromě seznamu zakázaných písmen jsou úřady vybaveny také jakýmsi manuálem, který stanovuje jaká slova nejsou přijatelná. Jeho přesné znění neznáme, ale obecně se jedná se o hanlivé výrazy, slova podněcují k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel nebo zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů a podobně. Kombinace FU*K PCR tedy nejspíš neprojde, i když konečné posouzení a schválení textu je na rozhodnutí příslušného úřadu. Registr vozidel zároveň pohlídá, aby nebyly vydány dvě totožné značky na přání.

Za jednu značku na přání zaplatíte úřadu pět tisíc korun, což je desetinásobek běžného poplatku za registraci motorky. Na druhou stranu vám ale tabulka s vlastní kombinací znaků zůstane navěky (pokud jí neztratíte), protože je na rozdíl od standardních RZ vázána na konkrétní osobu a celou dobu zůstává vaším majetkem. V případě že přesedláte na jiný model, značku si jednoduše na novou motorku přendáte - samozřejmě po nahlášení této změny na příslušném úřadě. Není však možné používat jednu značku na více motocyklech souběžně, a také ji nelze prodat jiné osobě.

Registrační značky žadatel obdrží do patnácti dnů od schválení znění úřadem a zaplacení poplatku - jak dlouhou lhůtu má úředník na schválení však není v tuto chvíli úplně jasné. Zájemci si mohou také svůj návrh až na tři měsíce zarezervovat u úřadu s rozšířenou působností v místě registrace motorky. V tomto období nesmí být vydána značka ve stejném znění žádnému jinému žadateli. V jednom okamžiku lze mít pouze jednu rezervaci na fyzickou nebo právnickou osobu, a rezervovat značku může i zájemce, který ještě nevlastní žádné vozidlo nebo vlastní vozidlo, které ještě nebylo zaregistrováno.

V každém případě se zájemce o značku na přání bude ucházet formou žádosti, která musí obsahovat údaje o jeho osobě a navrhované znění značky na přání. Žádost lze podat osobně na úřadu, ale také poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Fyzická osoba uvede na žádost kromě požadovaného znění značky své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, právnická osoba pak svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo a adresu sídla.

Informace o redaktorovi

Petr Poduška - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (16x):TOPlist