yamaha_demo_tour
Z motorek v autoškolách zmizí druhá řídítka

V tomto týdnu nabývá platnosti novela zákona, která dost zásadním způsobem změní poměry v českých autoškolách. Pro uchazeče o řidičský průkaz na motocykl - tedy skupin AM, A1, A2 a A - to znamená, že v rámci části výcviku a při zkoušce pojede žadatel na motocyklu sám a učitel resp. zkušební komisař jej budou následovat na doprovodném motocyklu nebo v automobilu.

Částečné změny proti dosavadní praxi přinesla už novelizace prováděcí vyhlášky, která vstoupila v platnost k 1.11.2015. Podle ní se zpřísnily podmínky při závěrečných zkouškách, kde žadatel musí před jízdou v provozu absolvovat jízdu zručnosti na výcvikovém motocyklu bez zkušebního komisaře za zády. Možnost samostatné jízdy - bez druhých řídítek - se nyní rozšiřuje i na část výcviku a závěrečnou zkoušku v provozu; novela zákona umožňuje, aby učitel resp. zkušební komisař následovali žáka na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu. Takový způsob výcviku a zkoušek je mimochodem běžný ve všech vyspělých zemích. Co tedy říká náš nový zákon číslo 247/2000sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel?

§ 29a:

"Při výcviku k získání řidičského oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A prováděném v provozu na pozemních komunikacích lze jako výcvikové vozidlo použít motocykl, který není vybaven dvojím řízením ani dvojím zařízením umožňujícím ovládání spojky a provozní brzdy. V takovém případě musí být žadatel o získání řidičského oprávnění doprovázen učitelem výcviku na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném osobním automobilu a komunikace mezi učitelem a žadatelem musí být zajištěna pomocí elektronického zařízení, umožňujícího komunikaci učitele s žákem.“

§ 43 odstavec (6)

"U zkoušky k získání řidičského oprávnění pro skupinu AM,A1,A2 nebo A jede žadatel sám na
výcvikovém motocyklu, který nemusí být vybaven dvojím řízení ani dvojím zařízením umožňujícím
ovládání spojky a provozní brzdy a zkušební komisař jede za žadatelem na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu řízeném učitelem výcviku. Pokyny dává žadateli zkušební komisař pomocí elektronického zařízení umožňující komunikaci s žákem, při jízdě v doprovodném automobilu může dávat pokyny prostřednictvím učitele výcviku.“

Nově vzniklou situaci dále komentuje provozovatel autoškoly v Kolíně Matouš Landa.

Co to bude znamenat v praxi:

Dalo by se říci, že se povedlo najít dobrý kompromis mezi českou specialitou druhých řídítek a
„evropským“ způsobem kdy jede žák na motorce samostatně. Oba způsoby výcviku mají své klady a zápory, své příznivce i odpůrce. Nebudu zde rozebírat co je v čem lepší, jak kdy a pro koho se hodí který typ výcviku, důležité je že půjde obojí. Pro žadatele bude určitě nespornou výhodou a ulehčením to, že mu jeho jízdu nebude muset komplikovat učitel nebo komisař s nadváhou. Extrémní situace, kdy křehká dívenka na slabé stopětadvacítce veze více než stokilového komisaře, asi všichni známe.
Na druhou stranu žákovi, který pojede na motorce samostatně, v případě chyby už nikdo nepomůže. Novému způsobu zkoušek se logicky bude muset přizpůsobit i způsob výcviku v autoškolách. Druhá řidítka se budou pravděpodobně i nadále používat (zejména u úplných začátečníků), ale již během výcviku by měl každý žák v autoškole vyzkoušet a patřičně natrénovat samostatnou jízdu bez pomoci učitele. U zkoušky už bude samostatná jízda nutností.

Výhodou tedy je, že bude záležet jen na domluvě mezi žadatelem a autoškolou, jak bude výcvik probíhat a kolik hodin pojede na motorce s učitelem a kolik sám. Další výhodou je, že se nemění minimální počet výcvikových hodin, takže pro ty opravdu šikovné by absolvování autoškoly nemělo být výrazně komplikovanější a časově či finančně výrazně náročnější. Celkově by to společně s povinnými jízdními úkony na cvičišti mělo znamenat větší kvalitu čerstvých řidičů motocyklů. I když tyto změny jsou vesměs prezentovány a vnímány pozitivně, určitě se dají najít i negativa jako například vyšší náklady na výcvik a také mnohem větší odpovědnost žadatelů a vyšší riziko zranění žadatele při výcviku. Pokusím se tedy tuto problematiku blíže rozebrat.

Od letoška už nebude absolvování autoškoly a úspěšné složení zkoušky tak snadné jako doposud a bude opravdu velmi individuální, kolik hodin bude muset každý žák absolvovat, aby mohl řidičák na motorku získat.
První zásadní změnou je již zmíněná novela vyhlášky 167/2002sb. Od 1.11.2015 jsou ve vyhlášce velmi přesně obrazově vymezeny tzv. zvláštní jízdní úkony (slalom, osmička brzdění, vyhýbání apod.).
Ovšem velký problém je, že nyní jsou novým zněním vyhlášky nastaveny tyto úkony relativně přísně, dalo by se říct „od stolu“ a i skuteční odborníci z řad učitelů autoškol a instruktorů motoškol, kteří se výcvikem a tréninkem těchto úkonů už dříve aktivně zabývali, se shodují, že některé úkony např. úhybný manévr je v této podobě vyhlášky pro žáky v podstatě nezvládnutelný.

Dalším veřejně známým problémem je faktický nedostatek cvičných ploch pro provádění výcviku a zkoušek. Zdaleka ne všechny autoškoly mají k dispozici vhodnou cvičnou plochu a většina komisařů na konci loňského roku připustila, že nemají kde tyto úkony zkoušet. Teprve další vývoj ukáže jak bude tato 1. část zkoušky v praxi od letošního jara vypadat. Že je to obecně cesta správným směrem a žadatel by měl být schopen prokázat že motorku opravdu dobře ovládá i v malých rychlostech a omezeném prostoru, zvládá nouzové brzdění nebo úhybný manévr, je celkem zřejmé. Již dnes existují autoškoly které mají cvičné plochy, mají s nácvikem těchto úkonů zkušenosti a vědí, jak to žáky efektivně naučit. Bohužel jich není mnoho. Přimhouříme-li oko nad pár detaily v rozměrech cvičných drah nebo rychlostí, ve kterých mají být úkony prováděny, tak není třeba mít obavy, že by je průměrně šikovní žáci po pár hodinách výcviku v kvalitní autoškole nezvládali. Doufejme, že se nedostaneme do stadia, kdy bude kvalitně připravený žák šikanován zkušebním komisařem za to, že neprojel nějaký úkon naprosto přesně dle nákresu ve vyhlášce. Smyslem tohoto článku není řešit konkrétní rozměry pro jednotlivé jízdní úkony.

Ovšem samostatná jízda žadatele na motocyklu je z mého pohledu velice zásadní změna.
Z citovaného znění zákona je zřejmé, že na žadatele budou kladeny mnohem vyšší nároky oproti
dosavadní praxi. Zejména vzhledem k samostatnému řízení motocyklu a k vlastní odpovědnosti. Učitel autoškoly ani zkušební komisař nemůže nést odpovědnost za žadatele, který jede na motocyklu samostatně a při neuposlechnutí jeho pokynů nebo při nezvládnutí stroje či dopravní situace havaruje!!! Předpokladem k připuštění žadatele k samostatné jízdě by mělo být zvládnutí jistého a samostatného ovládání motocyklu na cvičné ploše i v provozu za přítomnosti učitele a samozřejmě i znalost pravidel provozu. Nikdo nedokáže garantovat, že to každý žadatel zvládne již během minimálního předepsaného počtu výcvikových hodin. Je třeba brát v úvahu, že výcvik v řízení motorového vozidla je velice individuální záležitost a každý žadatel potřebuje k jistému zvládání řízení motocyklu rozdílný počet výcvikových hodin. Někteří velmi šikovní žadatelé jistě budou schopni absolvovat zkoušku již po absolvování stanoveného minimálního počtu výcvikových hodin, ale většina si bude muset pravděpodobně nějaké hodiny nad rámec povinného výcviku přikoupit. Při rozšíření skupin tzv. doplňkovou zkouškou sice není předepsaný žádný minimální počet hodin, po mnohaletých zkušenostech však k úspěšnému zvládnutí doplňkové zkoušky doporučuji výcvik v rozsahu alespoň čtyř hodin.

A tím se dostáváme k tomu neméně podstatnému a sice: Kolik to vlastně od letoška bude stát? Už nyní byly v cenách autoškol značné rozdíly a stejně tak jako u dalších výrobků či služeb neznamená vždy vyšší cena úměrně lepší kvalitu a nízká cena zase vždy automaticky mizernou kvalitu. Cenu autoškoly ovlivňuje velká řada faktorů. Ještě více než doposud však bude nyní nutné, aby si zákazník (žák autoškoly) uměl dobře vybrat a spočítal si, co vlastně za své peníze kupuje. Řidičák to rozhodně není!  Určité navýšení cen výcviku v autoškolách bude nevyhnutelné jelikož se jim objektivně zvýší náklady, avšak nenechte se vystrašit poplašnými zprávami, že najednou budou všechny autoškoly na motorky automaticky 2x – 3x dražší.

Pro ty kteří dočetli až sem přidávám pár rad, jak si dobře vybrat autoškolu na motorku.
1) Nekoukejte pouze na cenu, u příliš vysokých nebo příliš nízkých cen buďte obzvláště pozorní.
Opravdu dostanu za takto vysokou cenu odpovídající kvalitu nebo odpovídající počet hodin? /
Je autoškola vůbec schopna mě za takto nízkou cenu připravit na zkoušku?
2) Zjistěte si jakým způsobem autoškola výcvik na motocyklech provádí a kolik výcvikových
hodin v rámci kurzu dostanete. Kolik hodin budete jezdit s učitelem a kolik samostatně. Dále si
zjistěte, kolik budou stát případné další hodiny nad rámec povinného výcviku.
3) Kdo fyzicky v autoškole jízdu na motorce učí? Je učitel sám aktivní motocyklista? Má za sebou
např. nějaké úspěchy v motosportu?
4) Jaké motocykly se v autoškole používají, jsou dobře ovladatelné?
5) Má autoškola zkušenosti z výcvikem tzv. zvláštních úkonů?                                                          6) Má autoškola k dispozici cvičnou plochu?
7) Má autoškola zkušenosti se samostatnou jízdou žáka?
8) Je autoškola technicky vybavena pro samostatnou jízdu žadatele? Intercom, doprovodné
vozidlo a jaké (auto nebo motorka)?
9) Může mi danou autoškolu někdo doporučit nebo nedoporučit?
10)  Vymýšlejte si další otázky a informujte se

Jak by měl výcvik v autoškole vlastně vypadat?
Výcvik je rozdělen na tři etapy a každá má předepsaný minimální počet hodin.
V I. etapě by měl výcvik probíhat na cvičišti a v mírném provozu – žadatel by měl zvládnout
samostatnou jízdu na cvičišti a jízdu s učitelem v mírném provozu mimo obec. Zákon sice nařizuje
pouze jednu povinnou hodinu na cvičišti, ale to obvykle pro zvládnutí motocyklu začátečníkovi nestačí. Je třeba počítat s tím že již v I. etapě bude pro většinu začátečníků nutné si minimálně jednu nebo více hodin výcviku na cvičišti přidat. Některé autoškoly nabízí vyšší počet hodin na cvičišti již v základní ceně kurzu.
Ve II. etapě by měl výcvik probíhat v běžném provozu v obcích i mimo obce. U začátečníků (tzv.
prvožadatelů) bude pravděpodobně výcvik nadále probíhat za přítomnosti učitele na výcvikovém
motocyklu, tak jak bylo běžné doposud. U velmi šikovných žadatelů nebo např. při rozšíření ŘO bude již možná samostatná jízda žadatele v provozu.
Ve III. etapě probíhá výcvik v běžném provozu a nejpozději během III. etapy už by měl žadatel jezdit na motocyklu samostatně. Na konci III. etapy by měla být min. jedna hodina věnována nácviku řešení krizových situací na cvičné ploše (vyhýbání, nouzové brzdění), zvládnutí těchto úkonů je podmínkou pro zvládnutí závěrečné zkoušky po 1.11.2015.

Minimální počet výcvikových hodin záleží na druhu výcviku.

Vysvětlivky
PV-ŘV praktický výcvik v řízení vozidla
AC autocvičiště
MP minimální provoz
SP střední provoz
PV-ÚV praktický výcvik údržby vozidla
PV-ZP praktický výcvik zdravotnické přípravy

Maximální doba výcviku jsou dvě vyučovací hodiny denně, během III. etapy může být výcvik
jedenkrát prodloužen na čtyři vyučovací hodiny za den. Vyučovací hodina = 45 min. Při výcviku by
mělo být standardem používání bezdrátového intercomu, který je před jízdou nasazen na žákovu helmu. Odpadá tak problém s komunikací. Použití intercomu je vhodné už při výcviku na cvičišti a v provozu s učitelem na jedné motorce. Při samostatné jízdě žadatele v provozu bude intercom naprostou nutností. Zákon sice umožňuje při výcviku užít jako doprovodné vozidlo i automobil, ale ve snaze o co nejkvalitnější výcvik na motocyklech doporučuji vybírat takovou autoškolu, kde bude žák doprovázen učitelem na doprovodném motocyklu. Učitel na motocyklu může udržovat těsnější formaci s výcvikovým motocyklem, má mnohem lepší „fyzikálně jízdní“ kontakt s žadatelem a je schopen mu podat objektivní zpětnou vazbu k jeho jízdě. Součástí výcviku by měl být již několik let povinně i praktický nácvik řešení krizových situací.

Upozornění závěrem: Nepleťte si autoškolu s motoškolou!

Motoškolou rozumíme výuku a výcvik pro držitele řidičského oprávnění, tedy jezdců, kteří už řidičák mají a chtějí se ve svých schopnostech řízení motocyklu zdokonalit. Motoškola není regulována zvláštním zákonem. Provozovat motoškolu může teoreticky téměř každý bez jakékoli speciální licence a bez potřebných praktických, teoretických či pedagogických znalostí a zkušeností. Kvalita a obsah výuky a výcviku v českých renomovaných motoškolách je přesto na velmi dobré úrovni.
Autoškolou rozumíme výuku a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění – tedy žáků kteří chtějí získat
řidičský průkaz. Výuka a výcvik v autoškolách se řídí zmiňovaným zákonem 247/2000sb. a prováděcí vyhláškou 167/2002sb. v platném znění. Rozsah výuky a výcviku nelze krátit ani nahradit výcvikem v tzv. motoškole která nemá potřebnou registraci k vázané živnosti „provozování autoškoly“ dle živnostenského zákona. Výcvik žadatelů nelze nahradit ani samostudiem či výcvikem pod dohledem tzv. Instruktorů bez platného průkazu profesní způsobilosti učitele výcviku řízení motorových vozidel.
Výcvik v motoškole vám samozřejmě neuškodí, ale jeho absolvování nemá na povinný výcvik v samotné autoškole žádný vliv. Stejně tak i když si ovládání motorky natrénujete sami „doma na dvorku“, minimální počet hodin v autoškole budete muset absolvovat.

Všem budoucím motorkářům kteří budou řešit výcvik pro získání řidičáku na motorku přeji šťastný
výběr autoškoly, pohodového učitele a úspěšné zvládnutí závěrečných zkoušek.

Pokud jste v článku nenašli všechny potřebné informace, ptejte se Matouše Landy v našem on-line rozhovoru.

Informace o redaktorovi

Petr Poduška - (Odebírat články autora)
Motorkáři.cz - (Odebírat články autora)

On-line rozhovor: Matouš Landa

On-line rozhovor byl již ukončen. Děkujeme za otázky.

Dotazy můžou přidávat jen registrovaní a přihlášení uživatelé.

Otázky a odpovědi

FORM
Dotaz od FORM položen 16.02.2016 10:27

Dobrý den,
mám řidičský průkaz skupiny A18. Chtěl bych si ho rozšířit na neomezené A. Co mě vše čeká? Pouze závěrečná praktická zkouška jako dosud nebo nastala změna i u tohoto rozšíření?

Děkuji za odpověď

Odpověď od Matouš Landa z 16.02.2016 22:36

Hezký den,
Ano čeká Vás tzv. doplňková zkouška z praktické jízdy. V první časti jízda zručnosti na cvičné ploše mezi kužely (cca 10min.), ve druhé části jízda v běžném provozu (cca 20-30min). Na motorce pojedete sám, komisař za Vámi pravděpodobně v autě.

KAO1
Dotaz od KAO1 položen 16.02.2016 10:37

Mám dotaz, jak to přesně bude s odpovědností učitele autoškoly a odpovědností žadatele, když pojede
žadatel samostatně, konkrétně odpovědností za zranění žadatele při pádu a následně za škodu na motocyklu. Je to věc nová. Aby pak žádatelé netahali učitele autoškol po soudech za vážná zranění co se stanou žadatelům při samostatné jízdě.

Odpověď od Matouš Landa z 17.02.2016 04:00

Vezmeme oba dotazy naráz. Ano ta odpovědnost je nejčastěji diskutovaný problém. Nejsem právník, soudní znalec ani soudce abych dokázal odborně odpovědět. Přesto se pokusím:
Vždy bude záležet na konkrétním případě a konkrétních souvislostech jak, proč, kdy a kde k pádu a případnému poškození stroje nebo úrazu došlo. V případě sporu mezi žadatelem a učitelem (autoškolou) bude rozhodující, zda-li byl žadatel na samostatnou jízdu dostatečně připraven. Trénink na cvičišti, s druhým ovládáním, znalost pravidel atd. Pokud by se prokázalo že autoškola něco zanedbala nebo např. učitel dal žákovy špatný pokyn mohla by se odpovědnost vztahovat na autoškolu nebo učitele. Pokud by se prokázalo, že žadatel byl na samostatnou jízdu připraven a přesto vlastní chybou havaroval bude mít odpovědnost žadatel.
Co se týče pádů na cvičišti - záleží na domluvě mezi autoškolou a žákem, autoškola by měla být na tyto situace připravena a mít motocykly vybavené ochrannými rámy. V praxi provádím tento výcvik řadu let, pády byly a budou, to nepopírám, ale jsou to spíš ojedinělé případy a zatím bez vážných zranění a škody na motocyklech minimální. Pokud mi žák urazí páčku nebo zrcátko tak to neřeším - spotřebka. S dobrými padáky se nádrži nic nestane. Samozřejmě že bude vhodné tento vztah autoškoly a žadatele upravit nějakou písemnou smlouvou jak zmiňujete. Ale opět to bude případ od případu jak se k tomu autoškoly postaví, nemohu mluvit za ostatní.

KAO1
Dotaz od KAO1 položen 16.02.2016 11:00

Jak to bude s úhradou škody na motocyklech, vzniklých při pádu motocyklu při samostatné jízdě žadatele na cvičišti mezi kužely? Např. když se při pádu promačkne a odře nádrž motocyklu, tak oprava, práce a nástříkání nádrže vyjde např. na 3500 Kč. Co s tím dál ? Bude to platit vlastník autoškoly nebo žadatel ?
Nebo si upraví učitel autoškoly s žadateli před zahájením jízd tyto poměry úhrady případných vzniklých škod na motocyklu a odpovědnosti za případná zranění nějakou písemnou dohodou? U nezletilých žadatelů (na AM, A1) bude třeba podpis jednoho z rodičů ?

Odpověď od Matouš Landa z 16.02.2016 22:51

Viz. výše

DATER_CZ
Dotaz od DATER_CZ položen 16.02.2016 12:10

Ja jsem se chtěl zeptat. Ted mám A2 půjdu si dělat A a podle toho jak to bylo tak půjdu po dvou letech praxe takže ve 20 když jsem to dělal v 18 a také mělo být že budu dělat jen jednu doplňkovou jízdu a půjdu hned na ostré a bez testů. Tak jestli to zůstalo nebo ne??

Odpověď od Matouš Landa z 16.02.2016 22:51

Ano zůstalo to tak, tou dopl. jízdou asi myslíte nějakou hodinku dvě doplňovacího výcviku v autoškole (já doporučuji alespoň 4 hodiny) a pak děláte tzv. doplňkovou zkoušku z jízdy (bez testu).

Radmenza
Dotaz od Radmenza položen 16.02.2016 12:59

Jak psal FORM, mám A2 a rozšiřovat budu moct až snad v srpnu. Docela jsem se zhrozil, když jsem v cenících autoškol viděl místo cca 2500 rovnou 11000 Kč.

Odpověď od Matouš Landa z 17.02.2016 00:29

Buďte v klidu. Pro dopl. zkoušku z A2 na A musíte mít řo A2 min. dva roky, pak stačí si zaplatit v autoškole pár hodin a absolvovat zkoušku. Rozhodně nemusíte platit a absolvovat celý výcvik. A jestli bude chtít nějaká autoškola za tuto dopl. zkoušku 11000 stačí říct "děkuji nechci" a jít jinam. Se vším všudy a to hodně nadsazuji byste se měl vejít do 5000 i s poplatkama za zkoušku. Ono si to do léta ještě tzv. "sedne" ;-)

HSM
Dotaz od HSM položen 16.02.2016 15:10

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je to při rozšiřování řidičského oprávnění? Děkuji.

Odpověď od Matouš Landa z 17.02.2016 00:31

Hezký den, rozšíření je dost široký pojem. Jaké rozšíření? Z čeho na co? Rozšíření z A1 na A, nebo z B na A1,A2,A viz. tabulka v článku + komplet zkoušky vč. testů. Rozšíření z A1 na A2, nebo A2 na A po dvouleté praxi pouze doplňková zkouška z jízdy bez testu.

_SHIFT_
Dotaz od _SHIFT_ položen 16.02.2016 18:02

Kdo četl místo "zmizejí druhá řidítka" zmizí stokilový prase na místě spolujezdce :D

Odpověď od Matouš Landa z 16.02.2016 22:54

Díky za komentář :D

bandit70
Dotaz od bandit70 položen 16.02.2016 18:12

Ahoj , synovec právě začal autoškolu na 125. Bylo mu zděleno , že autoškolu žádná pojišťovna nechce dle nových výcvikových metod pojistit a proto musí rodiče podepsat plnou odpovědnost za něj. To podle mě znamená že když si z motorkou lehne a poškodí ji musí uhradit škodu .

Odpověď od Matouš Landa z 16.02.2016 22:54

Ahoj, záleží na konkrétní autoškole jak k tomu přistoupí. Dle vyjádření asociace pojišťoven by se na výcviková vozidla mělo vztahovat běžné havariní pojištění, pak by tedy žák měl platit max. škodu do výše spoluúčasti. Problematika pojištění je řešena v aktuálních autoškolských novinách. Nalezneš je na stránkách asociace autoškol http://www.asociace...e-noviny-2-2016.html
Já mám např. 125tku havarijně pojištěnou se spoluúčastí 1000kč.

Petr878787
Dotaz od Petr878787 položen 16.02.2016 19:29

Dobrý den...v 18 letech jsem si udělal řidičský průkaz AM,A1,A2...teď v 28 letech bych si chtěl dodělat neomezený...co mě čeká??? Děkuji s pozdravem P.

Odpověď od Matouš Landa z 17.02.2016 04:05

Hezký den, trochu vás chytnu za slovo - před 10 lety jste nemohl dělat sk. A2 ta se vydává od r. 2013. Nicméně pokud máte od 18 let sk A s omezením do 25kw tak je to jedno. Je to stejné jako kdybyste měl A2 (i v ŘP se to tak označjue pokud ho vyměníte). Takže Vám bude stačit složit tzv. doplňkovou zk. o které se zmiňuji v příspěvcích výše.

Tomassinno
Dotaz od Tomassinno položen 16.02.2016 19:40

Dotaz, jestli to není jen humbuk kolem něčeho nového ?....Nebude to nakonec přes všechno výše uvedené v autoškolách jako doposud, po celou dobu instruktor za zády ? Protože v té novele asi není přímo napsáno, že žák má jezdit sám. Až poté, co nabyde jistoty. Takže instruktor bude s žákem jezdit jako nyní po všechny hodiny a jenom mu to párkrát svěří na cvičáku na jízdu mezi kužely. ... Protože začátečníkovi to dříve či později při rozjezdu chcípne nebo poskočí a instruktor tu spojku prostě nezmáčkne. A pochybuji, že někdo z instruktorů v ČR svěří žákovi svoji splácenou motorku, s vidinou soudních tahanic o náhradu škody....

Odpověď od Matouš Landa z 17.02.2016 01:36

Jak píšu v článku vždy bude záležet na domluvě mezi žadatelem a autoškolou jak bude výcvik probíhat. Ano autoškola sice může s žákem odjezdit všechny jízdy s druhými řidítky, ale zkoušku už podle zákona ten žák pojede sám. Osobně si nedovedu představit, že bych s žákem odjezdil vše na jedné motorce a pak mu řekl "už to umíš, běž na zkoušku, ale při zkoušce pojedeš sám". Alespoň jedna nebo dvě jízdy samostatně budou před zkouškou asi běžné. A teď to bude, opět opakuji, záležet jen na domluvě a na schopnostech žáka jestli to bude jeho pátá, desátá, dvacátá, nebo stá jízda kdy pojede poprvé sám. Já ho můžu dát na zkoušku až když vím že ji zvládne (pokud si nenapíše písemný reverz). Nechci polemizovat o Vašich pochybách, ale to je holt riziko podnikání v autoškolství a kdo ho neunese tak to dělat nemusí. Pokud koupím na úvěr do autoškoly novou motorku tak si jí pochopitelně havarijně pojistím.
PS: nechci být protivný a chytat Vás za slovo, ale v autoškolách nepracují instruktoři ;-)

mirra99
Dotaz od mirra99 položen 16.02.2016 19:51

Dobrý den, mám dotaz ohledně tzv. jízd zručnosti, kdy např. v malých rychlostech se má na motorce dělat 8 atd... můžu se u těchto úkonů opřít o nohu? Z vlastních zkušeností bych řekl že pro získání 100% stability je to nejlepší způsob provedení úkonu a navíc by se předešlo případným pádům a zranění... Děkuji

Odpověď od Matouš Landa z 16.02.2016 23:12

Omlouvám se, ale v tomto budu velice radikální. Pokud je motorka v pohybu tak nohy na zem nepatří a osobně to považuji za chybu a nezvládnutí úkonu!!! Enduro, motocros a supermoto vynechme. Samozřejmě, že při výcviku nebo i při zkoušce si občas někdo šlápne, to není žádná tragédie. Výcvik je od toho aby se to vypilovalo a když už se to stane při zkoušce tak by měl dát komisař minimálně ještě jeden pokus na opravu úkonu. Pokud žadatel projede všechny úkony s jistotou a přehledem a jednou si někde lehce "odšlápne" tak bych to neviděl na automatické "neprospěl" - komisař by měl hodnotit jízdu na cvičné ploše jako celek. Nicméně já žáka který mi sundavá při jízdě nohy ze stupaček na zkoušku nepustím. Nechci nijak pochybovat o Vašich zkušenostech, ale já mám se svými zkušenostmi názor zcela opačný - pro zvládnutí 100% stability je potřeba naopak nohy na stupačkách udržet. Jakmile se začne jezdec během jízdy opírat nohama tak se začne buď klátit a ze strany na stranu, nebo to připomíná spíš jízdu na koloběžce než na motorce. Pokud s tím máte problémy doporučuji to začít v klidu trénovat, případně navštívit nějakou motoškolu.

Marek71
Dotaz od Marek71 položen 16.02.2016 20:04

Zdravím Matouši.
Nevím do jaké míry jste zainteresován v problematice autoškoly. Pořád řešíme, jak to bude, nebo jak to je, s odpovědností za škody, způsobené žákem při výcviku.
Příklad: žák nedá přednost jízdy a způsobí dopravní nehodu. Kdo bude odpovídat za škody? Učitel, nebo žák. To nemluvím o tom, když dojde ke zranění.
To je věc, která mne velice zajímá. Budu rád za každý názor.
Slyšel jsem od komisaře, že by měli nést odpovědnost za škody po dobu zkoušky.
Marek

Odpověď od Matouš Landa z 17.02.2016 01:46

Zdravím Marku, vlastní autoškolu provozuji od r. 2004, od r. 2009 se aktivně zabývám metodikou výcviku dle "evropských" standardů a provozuji motoškolu. Od roku 2010 pořádám odborné semináře pro učitele autoškol a zkušební komisaře. Troufám si tedy tvrdit že do problematiky jsem "zainteresován" docela dost ;-) Něco málo k odpovědnosti jsem uváděl výše na dotaz uživatele KAO1. Osobně k tomu přistupuji tak, že odpovědnost nese jakožto řidič žadatel a musí si toho být vědom. Pouze pokud by se prokázalo, že jsem já jako autoškola něco zanedbal mohla by být uplatňována moje odpovědnost. Při zkouškách je jasně definováno, že komisař NEnese odpovědnost za žadatele ani výcvikové vozidlo. Pokud jste "z oboru" koukněte do posledních autoškolských novin (odkaz výše u odpovědi na dotaz od Bandit70), a případně Vás rád uvidím na některém ze svých seminářů pro odbornou veřejnost.

FuriousDeuce
Dotaz od FuriousDeuce položen 16.02.2016 20:16

Dobry den,

chtěl bych se Vás zeptat, na tři otázky.
1) V případě nepříznivých podmínek (např. vlhké vozovky) se bude toto speciální cvičení taktéž zkoušet? Pokud nikoliv, jaké bude řešení? Odklad zkoušky?
2) Budou touto zkouškou procházet i uchazeči, kteří již zkušenosti mají a budou pouze řidičské oprávnění rozšiřovat?
3) Jaká bude tolerance při těchto cvičeních? Předpokládám, že za jedno položení nohy na zem zkouška nebude ukončena, ale bude možnost alespoň jednou daný úkol zopakovat?

Děkuji za odpověď.

Odpověď od Matouš Landa z 17.02.2016 00:46

Dobrý den, jdeme na to:

1) dle vyjádření zástupce z MD by se zkouška tzv. zvláštních jízdních úkonů měla provádět pouze za ideálních podmínek tzn. na suché vozovce... Já osobně s tímto moc nesouhlasím a nevidím důvod proč by šikovný zkušený žadatel nemohl dělat zkoušku na mokru. Největší problém bude asi při brzdění, ale z praxe vím, že i na mokru se dá bezpečně z 50km/h na 12 m zastavit i bez ABS a s ABS to zvládne i cvičená opice. Nicméně uvidíme jakou metodiku pro zkušební komisaře vymyslí a jak se to bude v praxi řešit. V případě, že komisař zkoušky zruší tak se budou muset odkládat na jiný den. Praxe ukáže, víc nedokážu odpovědět.
2) Ano, jízdní úkony se budou provádět při každé zkoušce z praktické jízdy na motocyklu (i při rozšíření).
3) Dle připravované metodiky by měl mít žadatel na každý úkon minimálně dva nebo tři pokusy, opět praxe ukáže.

PAP28
Dotaz od PAP28 položen 16.02.2016 20:33

Jak vidím tak nakonec byly prosazeny zkoušky dle návrhu Mgr. Z Strnadové z CDV , které byly prezentovány už v roce 2012 a jak sama uvádí ,,metodika byla mnohonásobně ověřena ve spolupráci s autoškolami v Brně a Ždáru nad Sázavou".
Proto bych se chtěl zeptat, kdyby jako učitel při přípravě metodiky byl osloven ke spolupráci, jak by si závěrečnou zkoušku představoval on sám.

Odpověď od Matouš Landa z 17.02.2016 00:49

Dovolím si tykat. Vídím, že s problematikou jsi opravdu dobře seznámen. O výplodu CDV se zde raději nebudu veřeně více rozepisovat, ty uvozovky použité v tvém dotazu myslím mluví za vše. Pokud vím tak se na to nikdo autoškol nebo lidí kteří s tím mají praktické zkušenosti nedotazoval, v září loňského roku sice proběhlo setkání zástupců autoškol a zástupců MD kde se jednotlivé úkony zkoušely, ale neměřila se u toho rychlost, takže vypovídající hodnota o providitelnosti některých úkonu = nula. Autoškoly pochopitelně některé úkony připomínkovali. Já jsem se toho bohužel osobně neúčastnil. Něco se povedlo trochu upravit (např. slalom ze 3m na 3,5m), ale některé úkony zůstali dle původního návrhu CDV. Jak jsem psal v článku myslím, že zde není vhodné detailně rozebírat jednotlivé úkony a jejich přesné rozměry. Tato problematika by vydala na další obsáhlý článek. Nicméně já osobně se všemi těmi úkony souhlasím a všechny je defakto velmi podobně jak jsou ve vyhlášce již mnoho let s žáky trénuji, takže jako celek je to obecně určitě správné. Pouze by to chtělo rozměry některých figur trochu poupravit, aby byli zvládnutelné i pro běžné jezdce. Kdo se o problematiku více zajímá a ty úkony při výcviku nebo tréninku provádí si jistě představu o tom co a jak je a není reálné udělá. Kdo se o to nezajímá a pouze kouká na obrázky ve vyhlášce tomu by můj elaborát na téma providitelnosti úhybného manévru stejně nic neřekl. Každopádně díky za dotaz ;-)

Mr_Rastik
Dotaz od Mr_Rastik položen 16.02.2016 21:07

Zdravím,
Do měsíce bych měl začít s rozšiřováním řidičského oprávnění z A1 na A2 (s tím, že A1 nemám 2 roky). Čeká mě teda celá autoškola znovu. Víte, kolik jízd mě bude čekat? Když jsem se byl před necelými 14dny ptát v autoškole, sám majitel mi řekl "Nevím, jak to budeme jezdit". Po dnešku, už by to vědět měl? Také by mě zajímalo o kolik víc úsilí a peněz to bude autoškoly stát. Platí dvojnásobné palivo, komunikační zařízení, nejspíš stoupne cena pojištění, ještě něco?
Předem děkuji za odpověď a přejí mnoho štěstí :).

Odpověď od Matouš Landa z 17.02.2016 02:54

Z A1 na A2 po dvou letech stačí doplňková zkouška viz. výše. Pokud toto autoškola neví tak to něčem svědčí (zbytek si jistě domyslíte). Jízd si zaplatíte kolik budete potřebovat, teoreticky žádné povinné nejsou, ale osobně doporučuji alespoň ty 4h jak je uvedeno v článku, pokud by Vám 4h nestačili tak si připlatíte. Na to, kolik úsílí a peněz to jednotlivé autoškoly bude stát Vám opravdu nedokážu odpovědět, to bude hrozně individuální a záležet bude především na tom, jak k výcviku motocyklů konkrétní autoškola přistupovala doposud. Dokážu si představit, že pro některé autoškoly které doposud neměli cvičné plochy, intercomy, zkušené učitele, vhodné motocykly atd, atd. mohou být náklady v řádech desetitisíců možná i statisíců. Pokud mám mluvit pouze sám za sebe tak krom nákladů na provoz dvou vozidel během části výcviku a při zkoušce kdy pojede žadatel samostatně nějaké výrazně zvýšené náklady neočekávám. Veškeré potřebné vybavení pro kvalitní výcvik používám řadu let, s výcvikem žáků na cvičišti a zmiňovanými úkony a také s výcvikem žáků kteří jedou v provozu samostatně mám bohaté zkušenosti. Jediné velké náklady kterým se bohužel nevyhnu je postupná obnova vozového parku, ale na to nemají změny v zákonech žádný vliv. Děkuji za přání, také přeji mnoho štěstí.

EDIT: Padón moc se omlovám špatně jsem si dotaz přečetl. Pokud nemáte A1 dva roky tak musíte absolvovat min. 7h výcviku viz. tabulka roz. z A1 na A2(+B) a dělat celou zkoušku vč. testu. Pokud to budete dělat společně se sk. B tak se testu stejně nevyhnete a výhodou je že ušetříte cca 400kč za lékařskou prohlídku + 700kč za zkoušku :-) Druhá možnost je udělat samostatně B, počkat až budete mít A1 dva roky a pak udělat tu dopl. zkoušku, ale to znamená znovu ty poplatky za lékaře a za zkoušku. Pokud by to nebylo jasné klidně se mi ještě nějak ozvěte, vysvětlím.

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (28x):TOPlist