gmoto_lambretta2
Trampoty s Českou kanceláří pojistitelů

Možná už vám také někdy přišel doporučený dopis s vyměřeným poplatkem za nepojištěnou motorku, podobně jako jednomu z našich čtenářů. Česká kancelář pojistitelů, která má vybírání příspěvku do garančního fondu na starosti, se do vymáhání dluhů vloni pořádně opřela. To by bylo samo o sobě chvályhodné - je to prakticky jediný smysl její existence - pokud by však neobesílala tisíce lidí neoprávněně.

Od roku 2009 u nás platí zákon č. 168/1999 Sb. Podle jeho paragrafu 24 musí majitel vozidla, které nemá sjednané a zaplacené pojištění odpovědnosti provozu vozidla (povinné ručení), uhradit České kanceláři pojistitelů příspěvek do Garančního fondu za každý den, kdy není vozidlo pojištěno. Tolik holá fakta.
V praxi to ale funguje tak, že výzva k zaplacení několikatisícové částky se často dostane do schránky řidiče, který má všechno v naprostém pořádku. Výjimkou nejsou případy, kdy ČKP požaduje příspěvek za období, kdy majitelem vozidla už byl dávno někdo jiný, nebo za dobu, kdy espézetky ležely v depozitu a s vozidlem se prokazatelně nejezdilo.
Důkazní břemeno ovšem podle zákona nese majitel, takže když se stanete obětí některého z četných omylů České kanceláře pojistitelů, čeká vás složité dokazování a běhání po úřadech. Svou anabázi popsal v mailu jeden z našich čtenářů, a protože ani nám se postup ČKP nezamlouvá, rozhodli jsme se jeho zkušenost zveřejnit.

Vážená redakce, obracím se na vás s příspěvkem, který se nejspíše bude týkat hodně řidičů a řidiček. Nedávno jsem obdržel doporučený dopis z České kanceláře pojistitelů (ČKP) s výzvou k úhradě několika tisíc korun na její účet za to, že jsem neměl pojištěné vozidlo. Neměl. Šlo o motocykl, dočasně jsem uložil značky do depozitu, protože v zimě nejezdím, a na tyto měsíce povinné ručení zrušil. Volal jsem tedy do oné ČKP, abych jim tuto skutečnost sdělil.
Odpověď telefonní operátorky mě překvapila. Prý tuto skutečnost musím sám doložit. Vzhledem k tomu, že jsem motorku mezitím prodal a nemohl zaslat oskenovaný technický průkaz, kde to je uvedeno, byl jsem nucen jít na registr vozidel, aby mi vystavili potvrzení, že značky skutečně v depozitu byly. Čekáním a vyřizováním jsem strávil dvě hodiny. Podle úřednice registru vozidel se denně s tímto požadavkem na ně obrací dvacet, třicet lidí. Jenom na tomto jediném místě! Kolik nás asi bude v celé České republice? Přitom ČKP má ze zákona povinnost si uvedené skutečnosti ověřovat sama.
Pomocí dopisů s výzvami k úhradě a hrozbami soudů tuto povinnost přehrává na řidiče. Tím velmi komplikuje a ztěžuje život mnoha lidem! Místo aby si v tom svém bordelu sama udělala pořádek, rozesílá dopisy a tisíce lidí musí kvůli její vlastní neschopnosti obíhat úřady. Pod dopisem ČKP je podepsán ředitel úseku právních služeb ČKP pan Mgr. Vladimír Krejzar, tento pán zřejmě nemá na svém místě co dělat.

Česká kancelář pojistitelů reagovala prostřednictvím svojí mediální zástupkyně univerzální odpovědí, a pokusila se přehodit horký brambor na Centrální registr vozidel:

Česká kancelář pojistitelů postupuje v souladu se zákonem. Dle § 24c odst. 3 musí při zjišťování údajů vycházet z dat, která jí sdělí pojišťovny a Centrální registr vozidel (CRV).
V případě, že k určitému vozidlu a období není sjednáno povinné ručení, zasíláme výzvy k úhradě příspěvku do garančního fondu. V případech, kdy disponujeme informací, že je vozidlo dočasně vyřazeno, žádná výzva odeslána není.
Informace o vyřazení nám sděluje CRV. Bohužel ne vždy a bezchybně. Náhled do CRV nemáme, a proto jsme odkázáni na informace, které nám sdělí právě CRV. Tyto informace jsou pro nás závazné do té doby, než je prokázán opak. Žádnou jinou zákonnou možnost získávat, či ověřovat údaje nemáme a zpochybňovat údaje předané nám z oficiálního zdroje (CRV) nám nepřísluší.
Pokud je tedy obeslán vlastník vozidla, které bylo dočasně vyřazeno z registru vozidel (SPZ byly uloženy v depozitu), pak se v žádném případě nejedná o pochybení ČKP ani jejich zaměstnanců, ale pouze a jen o pochybení Ministerstva dopravy, do jehož působnosti CRV spadá. Z tohoto důvodu odmítáme jakékoli přenášení odpovědnosti za vadná data na naši společnost či naše zaměstnance. Zda k chybám dochází při přenosu dat mezi místními registry vozidel, nebo přímo na CRV, netušíme, nicméně není v naší kompetenci do činnosti správních orgánů ani ministerstva dopravy zasahovat.
Tyto případy ukončujeme ihned poté, co nám obeslaná osoba sdělí správné údaje a doloží je relevantním dokumentem (nejlépe kopie TP, nebo výpis z registru vozidel). Bez doložení relevantních dokumentů však není možné cokoli prověřovat. Důkazní břemeno je § 24c odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb. uloženo obeslané osobě.
Všechny motoristy můžeme ubezpečit, že v žádném případě není v našem zájmu kohokoli zbytečně obtěžovat a vždy nás velmi mrzí, když zašleme výzvu tomu, kdo má své věci v pořádku. Díky chybám v  datech předaných ze strany CRV se ČKP spolu s obeslanými stává obětí tohoto nepořádku a zároveň i nesprávným terčem kritiky.

Ale na Ministerstvu dopravy, které registr vozidel řídí, si nenechají všechno líbit, zvlášť když se na ně v souvislosti s praktikami ČKP obrací spousta podobných nešťastníků.

Dobrý den,
Váš čtenář píše správně, že než ČKP odešle upomínku, musí si ověřit všechna dostupná
data. V souvislosti s ČKP se na nás obrací poměrně dost lidí. Problematika je dost
často sledována i novináři. Dozor nad touto organizací vykonává MF a ze zákona též
ČNB.
ČKP dostává veškeré informace z centrálního registru vozidel jednou za 14 dní. Tento
souhrn obsahuje samozřejmě i vozidla, která jsou dočasně vyřazena. Takový údaj tedy
lze snadno dohledat. Kromě toho mohou obdržet nad rámec další informace, pokud o to
požádají (mimo pravidelnou svodku). V případě, že dotyčnému je zaslána neoprávněná
výtka ohledně doplacení povinného ručení, má několik možností, jak prokázat opak.
Mělo by postačit doložení např. prodejní/kupní, darovací smlouvy či kopie TP. Zcela
prokazatelným důkazem je pak výpis z CRV, který je možné obdržet na příslušném
obecním úřadě.

Pravda bude jako obvykle někde uprostřed, ale podstatné je, že na nepořádek v evidenci toho či onoho úřadu doplácí zase normální smrtelníci. Na to, že se přístup ČKP do budoucna nějak výrazně zlepší se dá jen těžko spolehnout, a proto raději buďte na vymáhací dopis připraveni. Schovat si kopii technického průkazu od prodané a odhlášené motorky je to mnohem jednodušší, než pak trávit čas na úřadech. Když se tomu ale z nějakého důvodu nevyhnete, můžete se pak obrátit na advokátní kancelář aby za vás požadovala po ČKP náhradu škody, která vám vznikla v přímé souvislosti s odmítnutím jejich neprávem požadovaného plnění. Pak se role obrátí a možná se  tam bude někdo divit, zejména bude-li informován orgán státního dozoru. Na náhradu škody máte nárok a vámi zplnomocněná advokátní kancelář bude účtovat České kanceláři pojistitelů úkony právního zastoupení . Věřte, že náhrady právního zastoupení  půjdou do tisícových částek a jen hloupý advokát případ s tak jednoznačně předjímatelným průběhem  nepřevezme.

Informace o redaktorovi

Petr Poduška - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (56x):TOPlist