ktm_unor
Jak poskytnout první pomoc? Osvěžte si základy

Tak schválně, kdy jste si naposledy připomněli základy první pomoci? Ať už ta doba odpovídá průměrnému věku našeho vozového parku nebo to bylo zrovna minulý týden, tak v tomhle případě platí, že opakování není nikdy dost. A kdy jindy si to zopáknout, když ne na začátku sezóny?

Kapitoly článku

V první řadě vám všem přejeme, ať základy první pomoci nemusíte aplikovat v praxi. Ještě před tím než se na správnou pomoc vrhneme, tak si ukážeme jak je důležité znát alespoň nejnutnější základy. Kdyby je neznali Milan Herzog a Pavla T. z Brna, kteří v únoru obdrželi ocenění Gentleman silnic, pravděpodobně by už mezi námi nebyl právník Hynek. Ten se loni v létě vracel na motorce od soudu domů, když se těsně před ním rozhodla otočit dodávka. „Viděl jsem to celé. Dodávka se začala otáčet, on do ní narazil a letěl vzduchem. Hned jsme zastavili a běželi k němu. Byli jsme u něj v řádech sekund, všude spousta krve. Věděl jsem, že je to zlé, hned jsme se snažili to krvácení zastavit rukama a všemi možnými způsoby. Pak jsem vzal pásek a tu ránu zaškrtil,“ vypráví čerstvý Gentleman silnic Milan. „Do té doby jsem byl jen u lehčích nehod, nějaké zlomeniny a podobně. Byl to mazec. Měl jsem pocit, jako by se zpomalil čas. Člověk si naštěstí vzpomene skoro na všechno, co zná,“ dodává. Milan měl obrovskou výhodu, protože ve svém motobaru každoročně pořádá školení první pomoci pro ostatní motorkáře. „Člověk si to v těch kurzech vyzkouší a pak třeba tolik nepanikaří. Ale i tak s vámi takový zážitek otřese, já jsem z toho třeba tři dny nespal. Nevěděl jsem, jak to dopadlo a jestli se ho povedlo zachránit,“ dodává. Povedlo, a to hlavně díky jejich duchapřítomnosti. Aby takových šťastných konců bylo víc, je potřeba znát základní pravidla první pomoci při dopravní nehodě.

Ještě než začneme vůbec někoho zachraňovat, tak je dobré si připomenout, že neposkytnutí první pomoci je trestné a hrozí za to dva roky natvrdo. Na druhou stranu je tu veledůležitá větička „ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného“. Když se totiž v nebezpečné situaci bez rozmyslu vrhnete do pomáhání, můžete zranit sami sebe, tím pádem postiženému nepomůžete a ještě celou situaci zkomplikujete. Jednoduchý příklad je třeba vyběhnutí přes silnici bez rozhlédnutí… Elegantně se tím dostáváme k jednotlivým bodům, jak by se mělo postupovat při dopravní nehodě a první pomoci.

Zajištění místa nehody

První, co musíte udělat při příjezdu k nehodě, je rozumně zastavit a v souvislosti s předchozím odstavcem zajistit bezpečnost svou a ostatních. Protože na motorce nevozíme trojúhelník, určitě nezapomeňte rozsvítit varovná světla, případně aspoň nechte blikat blinkr, ať další přijíždějící ví, že se něco děje. Na fotce dole vidíte speciální futrál na přilbu suplující automobilový trojúhelník. Pokud ho máte a je čas ho použít, použijte ho. Rozhodně s ním ale neztrácejte čas jestli je evidentní, že někdo potřebuje pomoc.

Zjištění stavu účastníků nehody

Zmapujte situaci, v případě většího počtu bourajících zjistěte kdo jak na tom je. Zkuste také zjistit, jestli jel motorkář sám nebo má někde ještě spolujezdce. Velké průšvihy řešte hned, podobně jak tomu bylo v úvodním příběhu, a na ostatní se s prominutím vykašlete. Silné krvácení je důležité zastavit, je-li zraněný v bezvědomí a nedýchá, nebo dýchá špatně, je potřeba uvolnit dýchací cesty. Pokud je zraněný při vědomí, dýchá, nekrvácí a stěžuje si na bolest, určitě s ním nijak nehýbejte a počkejte na příjezd zdravotníků. Jestli je vás u nehody víc, rozdělte si jasně role, nebojte se ostatní zaúkolovat.

Život zachraňující úkony

Krvácení

Závažné krvácení nejjednodušším případem zastavujeme stlačením rány rukou nebo prsty. Neřešte, že na sobě máte rukavice, prostě strčte prsty do rány a stlačte ji. Případná infekce je pro postiženého proti vykrvácení sranda, navíc vás můžou rukavice ochránit před nakažením od postiženého. Dalším způsobem zastavení silného krvácení je vytvoření tlakového obvazu, v případě že na to máte čas nebo je vás víc. Jednoduše složte kapesník, tričko nebo něco jiného vyrobeného ze savé látky, přitlačte na ránu a obvažte. Zaškrcení končetiny se doporučuje pouze ve výjimečných případech jako je amputace, otevřená zlomenina s velkým krvácením nebo když žádná s předchozích metod nezabírá, hrozí zde totiž riziko přílišného zaškrcení a odumření. Pokud je v ráně nějaký cizí předmět, rozhodně ho neodstraňujte, protože funguje jako zátka. Postižené krvácející místo stlačte v okolí rány. Pokud zraněný krvácí, ale krev z něj přímo netryská, můžete ránu v klidu ošetřit obvazem z lékárničky a eliminovat tak případné infekce.

Zajištění základních životních funkcí

Pokud je postižený v bezvědomí, zjistěte jestli dýchá. V případě motorkáře nám to komplikuje přilba, kterou nesundávejte, pokud to není nezbytně nutné. Stav dýchání můžete zjistit položením ruky na dolní část hrudníku, kde zjistíte, jestli se hrudník hýbe a položením hlavy k průzoru přilby kde zjišťujete stav dechu poslechem. Můžete také zkusit strčit holé prsty k nosu a puse, to vše zvládnete i bez nutnosti sundat přilbu. 

Šok

Zraněný při vědomí může být v šoku a může mít tendenci odcházet, utíkat nebo zvednout motorku a jet hned pryč. V tomhle případě se musíte snažit ho uklidnit a zajistit do příjezdu záchranné služby. Pokud nikam neutíká a stěžuje si na bolest, nemanipulujte s ním a vyčkejte na příjezd zdravotníků. A i když jde třeba o lehký pád, který se zdánlivě obešel bez zranění, vyčkejte s postiženým nějakou tu chvíli, nedovolte mu hned odjet a rozhodně ho na místě nehody nenechávejte samotného. Až mu spadne adrenalin, může se nějaká ta bolest se zraněním projevit, může se mu zamotat hlava, udělat špatně, může omdlít, cokoli. Šok se často projevuje bledou barvou v obličeji, studeným potem, dotyčný také třeba nemusí vědět kde je, co se děje nebo může být netečný. Na tenhle stav pomáhá položení na záda, zvednutí nohou, zajištění teplotní pohody a klidu. Postižený se také může dožadovat tekutin, ty v žádném případě nepodávejte, ani jídlo! Maximálně můžete lehce svlažit rty zraněného.

Aluminiová fólie pomáhá se zajištěním tepelné pohody

Volání o pomoc

V případě něčeho většího nezapomeňte hlasitě volejat o Pomoc z okolí a hned jak to budete mít pod kontrolou, volejte záchranáře. V případě zranění se doporučuje volat rovnou 155, protože se hned dovoláte přímo zdravotníkům a v případě vážnějších zranění se každá vteřina počítá. Jinak můžete samozřejmě také volat na mezinárodně známé číslo 112. Hned jak začnete vytáčet telefonní číslo, zapněte si hlasitý odposlech, ať máte volné ruce a můžete postupovat podle pokynů zdravotníků na druhém konci telefonu. Pokud používáte interkom a máte připojený telefon přes bluetooh, dejte si na to pozor. Zní to jako blbost, ale ve vypjaté situaci se snadno může stát, že si sundáte přilbu, začnete vytáčet a nic se nebude dít, protože jste připojení „do přilby“.
Operátoři po vás určitě budou chtít určit místo nehody. V případě, že jsou v okolí sloupy veřejného osvětlení nebo semaforů, nadiktujte jim číslo ze štítku, který je na nich přišroubovaný. Podle něj k vám zdravotníci snadno trefí. Můžete si také stáhnout oficiální aplikaci Zdravotnické záchranné služby Záchranka. Umí jednoduše zavolat pomoc, k tomu rovnou odeslat souřadnice vaší polohy na operační středisko a najdete v ní i základy první pomoci pro zopakování.

Bezvědomí

Když najdete někoho bezvládně ležet, musíte ho nejdříve zkusit probudit. Nejprve oslovením, pak dotykem, když ani to nezabere, zkuste ho štípnout. V případě dopravní nehody moc nedoporučujeme s postiženým třást s ohledem na možná poranění páteře. Největší riziko při ztrátě vědomí představuje udušení. Když zjistíte, že dotyčný dýchá, nic s ním nedělejte. Neustále kontrolujte, jestli nepřestává dýchat a čekejte na příjezd sanitky. Pokud nedýchá, musíte udělat vše proto, aby dýchat začal. Jestli jste si jistí, že přilbu dokážete bezpečně sundat, sundejte ji. V ideálním případě si k sundávání pozvěte někoho, kdo postiženému podrží hlavu za krk ve stabilní poloze. Ideálně tak, že zasune ruce mezi lícnice a tváře nebo ho chytne podobně jako by ho chtěl uškrtit. Takhle dotyčného nejprve bez rotace páteře okolo podélné osy otočte na záda a potom mu přilbu opatrně, kolmo k ramenům sundejte z hlavy. V dnešní době už je většina přileb vybavená bezpečnostními vytrhávacími lícnicemi, které to značně usnadní. Bývají označené nálepkami na přilbě a poutka sloužící k vytržení jsou ve výrazné červené barvě. Jestli jste na to sami, pak se snažte sundat přilbu co nejšetrněji. Pomoct si můžete třeba mikinou, kterou omotáte kolem krku zraněného, čímž vznikne takový provizorní krční límec. Pokud si s přilbou nejste jistí a bojíte se zranění krku, přilbu nechte na svém místě a rovnou přejděte k resuscitaci.

Když je helma dole, mírně zakloňte hlavu postiženého a předsuňte dolní čelist. To pomůže uvolnit dýchací cesty a řeší to i takzvaný zapadlý jazyk, který rozhodně nemusíte dotyčnému vytahovat z pusy ven. Když ani to nezabere, zkontrolujte jestli není v puse něco, co by mohlo dýchání bránit. Pokud dotyčný stále nedýchá, je na čase začít resuscituovat.

Resuscitace

Zapomeňte na poučky o střídání umělého dýchání a masáže srdce. Zaměřte se hlavně na masírování, které je slušná makačka a které bude do příjezdu záchranářů stačit. Postižený při masáži musí být na tvrdé podložce na zádech, vy pak natáhněte ruce, chytněte dlaní hřbet druhé ruky, propleťte prsty a takto hranu dlaně spodní ruky položte doprostřed hrudníku cca mezi bradavky. Masíruje se celou vaší vahou do hloubky cca 5-6 cm tempem 100 až 120 stlačení za minutu. I když to v tomhle případě bude vypadat dost nemístně, můžete si u toho zazpívat Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas nebo Stayin Alive od Bee Gees, to abyste nemuseli počítat. Když budete masírovat v tempu písniček, dostanete požadovaný počet stlačení za minutu. V masáži pokračujte do příjezdu zdravotníků, ale ať vás ani nenapadne jim chodit naproti! Musíte masírovat do té doby, než masáž převezmou profesionálové. Pokud je vás u nehody víc, nebojte se u zraněného vystřídat. Když se vám povede obnovit základní životní funkce, položte dotyčného do stabilizované polohy, ale opět s maximální opatrností kvůli páteři.

Závěrem

Na konec se ještě vrátíme k motorkářským specifikům. Základním pravidlem je, že pokud nemusím, s motorkářem nehýbu a nic z něj nesundávám. Páteř je hodně skloňované téma a není divu. Její zranění vznikají při bouračce dost často a jsou to v hromadě případů zranění velmi vážná. Na druhou stranu, udušenému bude zdravá páteř prd platná, to jen k tomu sundávání přilby. Pokud nemusíme, nesundáváme jí i z toho důvodu, že může držet lebku pohromadě. To samé platí pro oblečení. Motorkář zapnutý v pevné kombinéze lidově řečeno „drží v jednom kuse“, a díky tomu se případná vnitřní zranění nemusí projevit v takové míře. Když ji rozepnete, všechno se rozjede naplno.

Určitě se toho dá o první pomoci napsat a říct víc, v tomhle případě nám šlo hlavně o připomenutí těch základních kroků, které by měl znát každý kdo se pohybuje v jedné stopě. Až budete na nějakém srazu nebo dopravně bezpečnostní akci, kde bude probíhat kurz první pomoci, určitě si postupy vyzkoušejte na vlastní kůži nebo na kůži figurantů. Tak jako to šlo na stánku Firsthelp.cz během letošního Motosalonu, kde jsme fotili ilustrační fotky a dostali důležité rady. Hlavně ale přejeme, ať se vám nehody vyhýbají a ať nemusíte první pomoc použít v praxi.

Podívejte se na video:

 

Není zapnut JavaScript. Tento text má být nahrazen přehrávačem.

 

Informace o redaktorovi

Honza Zajíček - (Odebírat články autora)
Jiří Jevický - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Autoři článku obdrželi prémie 150 Kč od 26 uživatelů.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
McJOHN_69 přispěl 6 Kč
kain80 přispěl 6 Kč
Mida přispěl 6 Kč
kanta přispěl 6 Kč
Jarda přispěl 3 Kč
puod přispěl 6 Kč
ymrich přispěl 6 Kč
zetor přispěl 6 Kč
Uhličan přispěl 6 Kč
Dan66 přispěl 6 Kč
spike-cz přispěl 6 Kč
Clint. přispěl 6 Kč
Ayato přispěl 6 Kč
Fenome753 přispěl 6 Kč
Hydropes přispěl 6 Kč
Destroyer přispěl 6 Kč
Davcoun přispěl 6 Kč
PetrAce přispěl 3 Kč
clever_fox přispěl 6 Kč
ynzha přispěl 6 Kč
kubas_zn přispěl 6 Kč
medvidek78 přispěl 6 Kč
Dawes přispěl 6 Kč
Freddy_X přispěl 6 Kč
perfekt přispěl 6 Kč
michalpike přispěl 6 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (6x):TOPlist