ktm_unor
Likvidace pojistné události

Někdo už má martýrium s taháním peněz z pojišťovny za sebou, někoho to třeba teprve čeká, ale stát se to může každému. I když si budete dávat sebevětšího majzla, nějakej moula vám na křižovatce nedá přednost a malér je na světě. Tedy přesněji, pojistná událost. A co teď s tím? Až si (v ideálním případě) posbíráte ulámané kousky motorky ze silnice, zavoláte odtahovku nebo kámoše s vlekem a odejdete po svých, připravte se na kolotoč papírování.

Pod pojmem likvidace si normální smrtelník představí zničení, nebo možná výprodejovou akci v obchoďáku. V pojišťovnictví je to ale trochu jinak: tady tento výraz znamená uhrazení škody, neboli vyšetření pojistné události (PU) a následné určení celkové výše náhrady škod. Výsledkem je vyrovnání vzniklé škody poškozenému. Celý proces trvá ve většině případů nejdéle 1 měsíc od nahlášení pojistné události, a provádí ho likvidátor pojišťovny. Občas se ale celá věc protáhne na delší dobu, a vzhledem k délce sezóny v našich zeměpisných šířkách můžou tahanice s pojišťovnou pěkně otrávit motorkářský život. Ale nepředbíhejme..
Pojistné události se obecně dělí na dvě skupiny. V případě, že nehodu způsobil jiný účastník silničního provozu, je škoda hrazena z pojištění odpovědnosti (povinného ručení) viníka a poškozený neplatí žádnou spoluúčast. U pojistných událostí z povinného ručení je nutné, aby událost nahlásili pojišťovně oba účastníci, tj. viník i poškozený. Za motoristy, kteří pojištění odpovědnosti nemají sjednané, hradí škodu Česká kancelář pojistitelů z Garančního fondu a následně vymáhá celou částku na viníkovi.
Pokud si škodu zavinil sám majitel motocyklu - ať už střetem s jiným vozidlem, nebo pádem či nárazem do pevné překážky, škoda bude hrazena z jeho havarijního pojištění (pokud ho má sjednané) a na její úhradě se poškozený podílí ve výši smluvní spoluúčasti. Její obvyklá výše je 0-10 % (čím menší spoluúčast, tím dražší pojistka), ale většinou je také stanovená nějaká minimální částka spoluúčasti. V první řadě je tedy dobré zvážit, zda se vůbec vyplatí pojistnou událost pojišťovně hlásit, nebo si motocykl uvést do původního stavu z vlastních zdrojů. Například za rozbité zrcátko a blinkr v celkové hodnotě 6 000 Kč pojišťovna při spoluúčasti 10%/10 000,- Kč nedá nic, při spoluúčasti 5 % / 5 000,- dostanete zpátky tisícovku.
Povinnost ohlásit událost pojišťovně má v tomto případě poškozený, u škod přesahujících částku 100 000 Kč navíc musí přivolat k nehodě Policii ČR a nechat si vystavit úřední protokol o nehodě. To platí i v případě, že škoda půjde z povinného ručení. U menších škod je nutné sepsat Zápis o dopravní nehodě do tzv. euroformuláře (ke stažení zde). Do něj se vypisují všichni účastníci a podrobnosti nehody. Doporučujeme dole v poznámkách vyznačit vozidlo viník a vozidlo poškozený.
Na škodu také není vozit formulář již vytisknutý u sebe na motorce, když se něco drobného přihodí, můžete hned sepsat záznam.
A co s havarovanou motorkou? Ideální je hned po nehodě ji dopravit do servisu – buď vlastními silami, nebo s pomocí odtahové služby. Některé servisy nabízejí v rámci svých služeb odvoz z místa nehody, a stejně tak i vyřízení pojistné události v souvislosti s opravou havarovaného motocyklu. Servis vás prostě v jednání s pojišťovnou zastupuje, a ve vlastním zájmu se snaží dosáhnout odškodnění, na které máte od pojišťovny nárok. Někdy servisy nabízejí klientům také doplňkové služby, které se k pojistné události vážou, například zapůjčení náhradního motocyklu po dobu, než bude havarovaný stroj opraven (ale pozor! Tady je vždy dobré se podrobně seznámit s pojistnými podmínkami).
Když majitel motorky svěří vyřízení PU servisu, končí pro něj starosti nahlášením PU příslušné pojišťovně, podepsáním plné moci o právním zastoupení a poskytnutím potřebných dokladů: kopie řidičského průkazu, kopie technického průkazu a protokolu o dopravní nehodě.
Zbytek už zařídí technik servisu. Nejdřív pozve mobilního technika pojišťovny k první prohlídce motorky, při které technik provede zapsání zjištěné škody, tj. seznam poškozených dílů. U událostí hrazených z povinného ručení se počítají i škody na výbavě (oblečení, přilba, doplňky, náklady na odtah). Na jeho základě servis vypočítá cenu opravy (díly + práce), a podle ní se pojišťovna rozhoduje o dalším postupu. Důležitým údajem pro všechny pojišťovny je tzv. obecná cena motorky. Pokud se nejedná o úplnou funglovku, obecná cena se zjišťuje podle nabídky na trhu ojetin, jinými slovy podle toho, za kolik se nabízí stejné modely s podobným stářím, najetými km a výbavou (doplňky) v inzerátech. Ve sporných případech může dojít i na vyjádření znalce z oboru, a tím už se proces likvidace může trochu zdržet.
Likvidátor pak dostane na stůl obecnou cenu motorky před poškozením a cenu opravy, vyčíslenou servisem na základě prohlídky. Když plánovaná hodnota opravu nepřesáhne 70% obecné ceny, dá servisu bez průtahů souhlas se zahájením opravy. Pokud by ale byla oprava dražší než 70%, má pojišťovna snahu likvidovat formou totální (úplné) škody. V takovém případě jde vrak motorky do interní aukce pojišťovny, kde jej může vydražit některý z registrovaných uživatelů. Předpokládáme, že aukce navštěvují majitelé vrakovišť, servisů a další osoby, které mohou nějakým způsobem zbytky motorky využít. Po skončení aukce nabídne pojišťovna poškozenému dvě možnosti: ponechání vraku a vyplacení rozdílu mezi obecnou cenou a nejvyšší nabídkou v aukci, nebo odprodání vraku výherci aukce (ten je povinen do určité doby vrak vykoupit za vydraženou cenu) a vyplacení celé obecné ceny poškozenému.
Motorka ale nemusí jít nutně do "totálky" automaticky pokaždé, když vyčíslená cena opravy přesáhne 70% obecné ceny. Poškozený ale musí pojišťovnu přesvědčit, aby povolila opravu. Likvidátor většinou požaduje potvrzení servisu o definitivní ceně opravy, jinými slovy chce mít předem jistotu, že cena opravy nakonec nepřesáhne obecnou cenu motorky (například kvůli dodatečným nákladům za měření rámu a podobně). Po rozebrání motorky se také mohou objevit ještě nějaká skrytá poškození, která je třeba nahlásit technikovi pojišťovny při druhé prohlídce.
Jakmile má servis od likvidátora zelenou, může objednat náhradní díly a začít s opravou. Dodací termíny originálních dílů se u většiny značek pohybují v řádu dnů, takže čekáním na ně se servis moc nezdrží. Záleží samozřejmě na rozsahu poškození, ale obecně by se servis měl s opravou havarované motorky vejít do 2-3 týdnů.
Po dokončení opravy servis vyčíslí konečnou cenu a vystaví fakturu, kterou pošle pojišťovně a poškozenému. Fakturu může majitel motorky (je-li to v jeho možnostech) zaplatit ze svého, vyzvednout si motorku a nechat si poslat peníze od pojišťovny na svůj účet. Výhoda je jasná - hned po opravě se může začít jezdit.

V případě, že poškozený z nějakého důvodu nechce nebo nemůže uhradit částku za opravu, servis čeká na tzv. krycí dopis, což je příslib pojišťovny zaplatit fakturovanou opravu rovnou na účet servisu.  Krycí dopis pojišťovna vystaví až když je pojistná událost uzavřená, tzn. že likvidátor má všechny potřebné dokumenty. Nejčastěji se proces likvidace zadrhne na chybějících podkladech od Policie. Pokud není zcela zjevný průběh nehody, může vyšetřování trvat déle než oprava, a pojišťovna neplní dokud Policie případ neuzavře. A dokud není krycí dopis, servis opravenou motorku poškozenému nevydá.
Dá se tedy vůbec něco urychlit, když je sezóna v plném proudu, všichni kámoši jezdí od rána do večera, a vaše rozbitá a zaprášená motorka stojí někde v koutě dílny? Částečně ano. Minimálně splnit bez odkladů všechny povinnosti poškozeného, tj. nahlásit PU pojišťovně, co nejdřív dodat všechny požadované podklady. Pokud se rozhodnete svěřit vyřízení PU servisu, pak byste měli mít jistotu, že se vaší záležitosti bude někdo zabývat naplno, a ne jednou týdně, když zrovna vytáhne zamaštěné ruce z rozebraného motoru. Slušné servisy mají na takovou úředničinu přejímacího technika, funguje jako styčný bod mezi zákazníkem, dílnou a pojišťovnou. Co se moc ovlivnit nedá, je rychlost vyšetřování Policií ČR. Když se viník nehody bude vykrucovat a jeho vina nebude evidentní, může trvat klidně dva, tři měsíce, než Policie případ uzavře.

Slovníček pojmů:

havarijní pojištění - dobrovolné pojištění, které kryje škody způsobené nehodou z vlastní viny, krádeží, vandalismem a živelnou pohromou
pojištění odpovědnosti - tzv. povinné ručení, které musí mít ze zákona každé motorové vozidlo. kryje škody, způsobené jinému vozidlu
likvidace - vyšetření pojistné události, a následné určení celkové výše náhrady škod a jejich uhrazení
obecná hodnota - cena, za kterou se na trhu prodávají motocykly podobného stáří, stavu a najetých kilometrů
spoluúčast - částka, kterou se na úhradě škody podílí poškozený. Vztahuje se pouze k havarijnímu pojištění, obvykle je vyjádřená procenty a minimální částkou

Tento článek vznikl ve spolupráci se servisem Honda Racing Team H.J.M.

Informace o redaktorovi

Petr Poduška - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (19x):TOPlist