globalmoto_duben_nolan
Kurz první pomoci IV. díl

Poskytování první pomoci se zpravidla řídí následkem, nikoli příčinou úrazu. Důsledkem autohavárie u osoby A může být bezvědomí kombinované s vnitřním zraněním, krvácením z ran a mnohočetnými zlomeninami. U osoby B se může jednat o drobnou ranku nebo pouhé pohmoždění. Postup v každém z uvedených případů se bude zásadně lišit. V následující kapitole si probereme ÚRAZY VYŽADUJÍCÍ SPECIÁLNÍ POSTUPY, u nichž má obecný postup univerzální platnost, tj. uplatní se bez ohledu na závažnost poranění.

Kapitoly článku

ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM A ELEKTRICKÝM VÝBOJEM

V závislosti na napětí rozeznáváme dva typy úrazů. 
Úraz nízkým (síťovým napětím) má za následek fibrilaci srdečních komor. V místě
kontaktu s vodičem (vstup proudu do těla) bývá drobné bodové propálení kůže (tzv.
proudová známka).

Úraz vysokým napětím (elektrický oblouk) vede k popálení (zuhelnatění) zasažených partií.
Blesk je výboj extrémně vysokého napětí s minimální intenzitou.

ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM NÍZKÉHO NAPĚTÍ

Jedná se o kontakt těla s vodičem síťového nebo motorového proudu.


Příčiny:
 • Pracovní úraz
 • Manipulace s vadným spotřebičem

Příznaky:
 • při trvajícím kontaktu kroutivé křečovité pohyby
 • po jeho přerušení ztráta vědomí s bezdeším a zástavou oběhu

Čím je zraněný ohrožen?
Přechodem do nezvratné fáze zástavy oběhu.

Postup první pomoci

Přerušení kontaktu s vodičem (vypnutí spotřebiče, pojistek). Úder na přední
stěnu hrudníku nebo použití defibrilátoru. Kardiopulmonální resuscitace.

Čeho chceme docílit?
Obnovení spontánní srdeční aktivity nebo udržení průtoku okysličené krve.

Nezapomeňme na vlastní bezpečnost, dvě mrtvoly se současně špatně
křísí. Resuscitace zástavy oběhu vyvolané elektrickým proudem je
u zdravých lidí zpravidla úspěšná.

ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM VYSOKÉHO NAPĚTÍ TERMICKÁ POŠKOZENÍ

Následek kontaktu těla se zdrojem vysokého napětí.


Příčiny:
 • pracovní úrazy (rozvodny, transformátory, stožáry, troleje)

Příznaky:
 • bezvědomí
 • popálení až zuhelnatění části těla

Čím je zraněný ohrožen?
V časné fázi úmrtím na zástavu oběhu, v pozdní fázi úmrtím na popáleninový šok.

Postup první pomoci:

Prvním opatřením je přerušení kontaktu s vodičem, druhým kardiopulmonální resuscitace, třetím ošetření popálenin.

Čeho chceme docílit?
Odvrátit smrt v důsledku srdeční zástavy.

Vyřazení zdroje vysokého napětí může provést pouze odborník.
Ošetření popálenin počká, o přežití rozhoduje zvládnutí zástavy oběhu
.

ÚRAZ BLESKEM 

Zásah těla výbojem blesku.

Příčiny:
 • Nešťastná náhoda
 • Volba nevhodného úkrytu za bouřky: 
 • Za bouřky jste chráněny v autě nebo domě díky tzv. Faradayově kleci (v domě pozor na vodu, kabely, antény, telefony, v autě zavřít okna, nedotkat se stěn) určitě ne ale na motocyklu (helma a oblečení nestačí). Zjednodušeně řečeno: elektrický náboj se soustředí pouze na povrchu vodiče (v tomto případě kovové karoserie vozidla, hromosvodu) a už ne v jeho objemu, tedy uvnitř vozu nebo domu. Díky tomu je proud z blesku veden karosérií či hromosvodem a neublíží posádce uvnitř. Znovu opakuji motorkář není za jízdy nijak chráněn - doporučuji zastavit a schovat se např. pod most nebo u benzínové pumpy, případně jiný objekt (dům).
 • Vyhnout se otevřenému prostranství, izolovaným stromům, kovovým předmětům (ploty), vodním plochám, převisům a spárám.
 • Jsme-li ve skupině, rozptýlit se (vzdálenost min. 5 metrů mezi sebou). Schoulit se na bobku, pod sebe izolační vrstvu (přeložená karimatka), dlaně přes uši.

Příznaky:
 • bezvědomí se zástavou oběhu
 • popáleniny
 • poranění kostí včetně páteře

Čím je zraněný ohrožen?
Úmrtím na zástavu oběhu.

Postup první pomoci

Kardiopulmonální resuscitace, šance na úspěch je malá. Zajistit transport vždy (i po úspěšné resuscitaci) hrozí znovu zástava srdce 24 hod po zásahu.

Čeho chceme docílit?
Odvrátit smrt v důsledku srdeční zástavy. 

Osoby s kardiostimulátory a kardiovertery (tzv.budíky) jsou při výboji blesku ve své blízkosti ohroženy selháním přístroje, která si vyžaduje kardiopulmonální resuscitaci.

Informace o redaktorovi

Jakub Janata - (Odebírat články autora)
TZ - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (13x):TOPlist