ktm_unor
Kupujeme ojetý motocykl

Rady a zkušenosti s koupí motocyklu z druhé ruky.

Kapitoly článku

Kde stroj koupit:


Vzhledem k tomu, že hovoříme o koupi motocyklu z druhé ruky, vynechám nákup u oficiálních dealerů. Je ale pravda, že v některých případech i oficiální dealer značky má vedle prodeje nových motocyklů, zaveden též prodej ojetých strojů. Pokud nahlédnete do některého inzertního časopisu nebo vyhledáte vysněný stroj na Internetu, pak je skoro jisté, že v inzerátu (podle toho o jaký styl se jedná) bude uvedeno:
supersport: nebyl nikdy jetý na okruhu
enduro a cross: závodně nejetý - pouze hobby
chopper & cruiser: jedinečný vzhled, mnoho doplňků v ceně
Dalo by se tedy říci, že co skupina strojů to jiná taktika prodeje. Ovšem opak je pravdou. Devět z deseti strojů nebylo nikdy havarováno. Motocykly, které byly uvedeny do provozu před deseti lety mají většinou najeto okolo 8.000 km. Jak je to možné?
Předchozí majitel byl starý pán, kterému stál motocykl nevyužitý v garáži a nynější majitel jej prodává vlastně jenom proto, že se dostal do finanční tísně. Nechci nikomu sahat do svědomí, avšak pravda je taková, že ve skutečnosti takovýchto strojů bude méně nežli jeden z deseti. Ovšem ani v bazarech nebude situace o mnoho lepší, neboť bazar má k dispozici pouze ty informace, které mu byl prodávající ochoten sdělit. Pravdou však je, že pokud bude bazar solidní sám si udělá analýzu stavu stroje a nespoléhá se pouze na informace získané od prodávajícího. Je zde ještě možnost, pořídit si stroj ze zahraničí. S politováním musím říci, že pokud budete znát řeč, pak se v drtivé většině případů o stroji dozvíte zcela po pravdě a otevřeně takřka vše. Proč tomu tak je? Z jakého důvodu jsou naši prodejci v bazarech či přímo inzerenti nuceni lhát, zde rozebírat nebudeme. Situace je jaká je, a proto při případné koupi buďme raději připraveni.

Na co si tedy dát při koupi pozor:


Předně si musíme uvědomit několik základních věcí. První a zcela zásadní je to, že při koupi stroje můžete nalítnout nejen po technické stránce (kdy uvěříte, že vámi kupovaný stroj má vlastnosti prodávajícím deklarované a již po první velké vyjížďce se přesvědčíte, že to není pravda), ale můžete mít též hodně problémů (možná ještě daleko horších) v dokladech. To co bychom měli vědět a důkladně zkontrolovat u kupovaného stroje, nám do značné míry prozradí zde uvedený příklad kupní smlouvy. Pouze připomenu, že je skutečně velice důležité, aby veškeré údaje uvedené v technickém průkaze, skutečně odpovídali fyzickému stavu. To znamená především veškerá výrobní a identifikační čísla.

A) doklady:


Pokud je technický průkaz ve stavu nečitelném nevěřte majiteli, který vám bude tvrdit, že zmokl a "techničák" se vlivem deště rozmočil. Rovněž nevěřte (pokud je v něm cokoli přepisováno nebo nesouhlasí s realitou stroje), že úředník udělal chybu. V každém případě pokud budete mít jakoukoli pochybnost o "velkém" technickém průkaze, raději od takovéto koupi upusťte nebo požádejte majitele, ať si nechá vystavit nový. Velmi důležité je též to, abyste si v technickém průkaze zkontrolovali údaje nejen o stroji, ale též o majiteli (držiteli motocyklu). Může se totiž velice snadno stát, že prodávající není z nejrůznějších důvodů oprávněn motocykl prodat. V technickém průkaze, jak již bylo řečeno, je nutné zkontrolovat nejen údaje o motocyklu, ale též o jeho majiteli. Tyto údaje jsou uvedeny na lícní straně technického průkazu. Na této straně rovněž naleznete jeho číslo (viz foto č.1 psáno červeně). Ve spodní polovině (viz foto č.2) technického průkazu je uvedeno číslo: osvědčení o technickém průkazu (číslo malého "techničáku") a na konci této lícní strany jsou uvedeny údaje o technické kontrole (platnost STK). Na rubové straně technického průkazu (viz foto č.3) jsou údaje o stroji.

Osvědčení o technickém průkaze - malý "techničák" (viz foto), poskytuje údaje vedené v technickém průkaze ve "zkrácené verzi". Nalezneme zde tedy jen zcela nezbytné, zato však zásadní informace o majiteli i stroji.

Motocykl v leasingu:
Pokud je motocykl majetkem leasingové společnosti, pak by to mělo být uvedeno v technickém průkaze. Jestliže leasing skončí řádným ukončením leasingové smlouvy, pak leasingová společnost vyhotoví doklad (viz foto), na jehož základě je udělána příslušná změna majitele. Proč se o tom zmiňuji. Pokud totiž kupujete motocykl a v kolonce "držitel" je napsán kdokoli jiný, nežli váš prodávající (tedy i leasingová společnost), má právo tento stroj prodat pouze subjekt v této kolonce uvedený. Proto nevěřte prodávajícímu, že leasing je již dávno ukončený a že tuto změnu ještě nestačil udělat. Minimum co musí mít (pokud bude pravda co říká) je originální doklad. Motocykl je ve vlastnictví firmy:
V takovémto případě bude v kolonce "držitel" zapsán název firmy se všemi iniciály (tety: s.r.o. nebo a.s. .....). Kolonka "datum narození" bude prázdná. Pokud kupujete motocykl jehož vlastníkem je firma, pak si bezpodmínečně zapamatujte, že kupní smlouvu může podepsat pouze jednatel firmy!! V hlavičce smlouvy je tedy nutné uvádět: prodávající - Xxxx spol s r.o. zastoupená jednatelem společnosti panem Yyyyy....... Vedle podpisu jednatele firmy by měl být otisk razítka. Správnost všech údajů si ověřte z výpisu, který požadujte jako nedílnou součást smlouvy.
Jakákoliv jiná osoba by k prodeji musela mít od jednatele firmy notářsky ověřenou plnou moc. Takto pověřený člověk by smlouvu podepisoval jako pověřený zástupce firmy a tato plná moc by se musela dokládat ke kupní smlouvě.
Jestliže motocykl prodala firma, pak je povinna vedle podpisu smlouvy vystavit fakturu, ve které budou opětovně uvedeny veškeré údaje - totožné s kupní smlouvou. Faktura je nedílnou součástí kupní smlouvy. Motocykl kupujete v bazaru:
Zde je nutné nespoléhat se na to, že bazar za mě všechno jistě správně zařídí. Nezávisle si opět zkontrolujte veškeré údaje. Pro pozdější reklamaci je důležité vědět, od koho vlastně motocykl kupujete. Prodávající totiž může být nejen bazar, ale též majitel a bazar za něho pouze tuto službu (za úplatu) zprostředkovává. Nic to však nemění na podmínce, že veškeré doklady musejí být 100% v pořádku. Z této podmínky neslevte ani kdyby vám kdokoli sliboval, že chybějící doklady, změnu čísel, změnu majitele z leasingové spol. atd.... neprodleně provede. Jediná páka kterou na prodávajícího máte jsou peníze a pokud je již dáte z ruky, bude záležet pouze na serióznosti prodávajícího zda dostojí tomu co slíbil.

Informace o redaktorovi

Jarda Ducháček - (Odebírat články autora)
Mirek Severa - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (18x):TOPlist