Prohlášení prezidenta ČSMS k zasedání valného shromáždění FIM

Dne 1. prosince 2012 proběhlo výroční zasedání valného shromáždění Mezinárodní motocyklové federace (FIM). V rámci tohoto zasedání mělo dojít k hlasování o změně členské organizace zastupující Českou republiku ve FIM. Kandidátskou organizací byl Český svaz motocyklového sportu.

Prohlášení prezidenta ČSMS k zasedání valného shromáždění FIM
Závěr zasedání orgánů FIM je následující:
1. Český svaz motocyklového sportu splnil veškeré podmínky dané stanovami FIM, tak aby se mohl stát členskou organizací FIM. Splnění všech podmínek a způsobilost ČSMS k řízení motocyklového sportu prokázala kontrola FIM, která proběhla v listopadu 2012.

2. Kontrola shledala, že v České republice jsou dvě organizace způsobilé k řízení motocyklového sportu – ČSMS a Autoklub ČR, který je členem FIM.

3. Představenstvo FIM, které předkládá valnému shromáždění program zasedání, z těchto důvodů rozhodlo, že změna zástupce ČR ve FIM není nutná a nebude projednávána. Valné shromáždění FIM tedy vyloučení AČR a přijetí ČSMS vůbec neposuzovalo a nehlasovalo o něm.

Další fungování Českého svazu motocyklového sportu bude předmětem jednání výkonných orgánů svazu v následujících týdnech.

Karel Abraham
prezident Českého svazu motocyklového sportu

Jak se Vám líbil tento článek?
Průměr: 1.00
Známkováno: 2x

Vložení komentáře

Pokud chcete vložit komentář, tak se registrujte a přihlaste.TOPlist