Tisková zpráva divize motokrosu ČSMS

Na aktuální dění v motocyklovém sportu pochopitelně reagoval i motokros tím, že se 7. prosince 2011 sešli členové přípravného výboru "Divize motokrosu ČSMS" v Brně.

Tisková zpráva divize motokrosu ČSMS
Na svém jednání zvolili předsedou Výkonného výboru Divize motokrosu ČSMS pana Zdeňka Velkého a členy VV pány Ing. Jiřího Červenku (místopředseda), Jiřího Hejtíka, Jana Tománka, Petra Grosskopfa a Ervína Krajčoviče.

Prezident ČSMS pan Karel Abraham jako statutární orgán ČSMS uznal vedení Divize motokrosu ČSMS.

Zápis z ustanovující schůze přípravného výboru "Divize motokrosu ČSMS"

Dne 7.prosince 2011 se sešli členové přípravného výboru (viz. prezenční listina) a rozhodnuli o následujícím:

1. Zvolili ze svého středu následující vedení Divize motokrosu ČSMS (dále jen DM):
Předseda divize motokrosu: Zdeněk Velký
Místopředseda: ing. Jiří Červenka
Členové výkonného výboru: Ervín Krajčovič, Petr Grosskopf, Jiří Hejtík, Jan Tománek

2. Určili volební období tohoto výkonného výboru DM na dobu do svolání řádné členské schůze DM, nejpozději však do konce roku 2012.
3. Předsedovi a členům výkonného výboru uložil přípravný výbor následující:
a) Svolat ustanovující schůzi Divize motokrosu v prosinci 2011.
b) Zajistit informování všech potencionálních členů a příznivců motokrosu (i čtyřkolek, side, motoskijöringu aj.) a ČSMS o dění v rámci udělení sportovní autority od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR i o jednání FIM.
c) Připravit na jednání ČSMS za Divizi motokrosu:
- řády
- kalendář 2012
- organizační zajištění podniků motokrosu
- jednací řád Divize motokrosu i výkonného výboru DM
- podklady pro Ročenku ČSMS 2012
- připravit řádnou valnou hromadu Divize motokrosu v roce 2012
- jednat s potencionálním promotérem pořadu motokrosu ČSMS v roce 2012 (mediální plán)

4. Přípravný výbor ukládá předsedovi VV DM svolávat, řídit a rozdělovat kompetence jednotlivým zvoleným členům výboru Divize motokrosu ČSMS.

Zapsal: Ing. Jiří Červenka

V Brně 7.12.2011

K dokreslení celé situace jedna dost důležitá informace

Jak se Vám líbil tento článek?
Průměr: 1.00
Známkováno: 2x

Vložení komentáře

Pokud chcete vložit komentář, tak se registrujte a přihlaste.TOPlist