cfmoto_700mt_psi
Katalog motocyklů ČZ: recenze knižní novinky

Že je tahle knižní novinka, která se nám na podzim dostala do rukou, v něčem výjimečná, o tom napovídají už její rozměry a váha. Na téměř pěti stech stranách podrobně zachycuje známé i neznámé motocykly ČZ, které kdy z produkce této slavné značky vzešly – a to způsobem, který dosud v tuzemské motocyklové literatuře nemá obdoby! Právě díky unikátnímu rozsahu a přehlednému kvalitnímu zpracování stojí zato si Katalog motocyklů ČZ představit podrobněji. A když nic jiného, tak máte aspoň tip na vánoční dárek, který rozhodně nezklame…

Už při prvním prolistování těch téměř 500 stránek je jasné, že tato těžká knížka nevznikla přes noc. Autorské duo Jan Vošalík – Dušan Šebek sbíralo materiál víc než tři roky. Hlavním zdrojem informací pro vytvoření kompletního chronologického přehledu všech vyrobených čezet byl především archiv strakonické značky. Se svými poznatky, vzpomínkami nebo také obrazovým materiálem ale přispělo i množství osobností spojených s historií ČZ a československých motocyklů vůbec – za všechny třeba konstruktéři Milan Přibáň, Rudolf Cihlář a Oldřich Kreuz, úspěšní jezdci silničních i motokrosových závodů Bohumil Staša a Arnošt Zemen, nebo třeba zapálení motocykloví badatelé Arnošt Nezmeškal, Miloslav Straka a Libor Marčík.
Výsledkem je tak nejen zcela komplexní, ale i velice fundovaný a přesný záznam výroby továrny v letech 1932-1997, který svou informační hodnotou i obrazovou výpravností zdaleka a vysoko překonává dosavadní publikace k československé motocyklové historii a výrobě. Pečlivost a serióznost autorů-amatérských historiků motorismu dosahuje až akademické úrovně – to se ukazuje například v momentech, kdy různé prameny se srovnatelnou výpovědní hodnotou uvádějí rozdílné údaje u identického modelu. V takovém případě se autoři alibisticky nepřiklánějí k jedinému údaji, ale naopak přiznávají dílčí nesrovnalosti a uvádějí celou škálu dostupných údajů s odkazy na jejich zdroje.
Katalog je na 480 stranách křídového papíru formátu A4 rozdělen do šesti hlavních kapitol podle různých druhů motocyklů, které strakonická značka během dekád své existence vyplodila. Po krátkém nástinu historie a současné strojní (žel bohu nikoliv motocyklové) výroby společnosti ČZ a.s. tak následuje téměř dvě stě stran věnovaných nejrozšířenějším čezetám, tedy cestovním sériovkám, jež byly od roku 1932 až do listopadu 1997 pod značkou ČZ vyráběny, a které dosud ve velkých počtech brázdí naše silnice.
Po kapitole věnované všem cestovním sériovkám následuje nejprve čtyřicet stránek o soutěžních strojích. Ty se pod značkou ČZ poprvé objevily už v polovině třicátých let, nejprve vycházely ze sériových základů, ale už od první poloviny 50. let šlo o speciálně vyvíjené typy, které se však sériovkám z důvodů obchodní strategie, respektive propagace značky, velice podobaly. Soutěžáky sbíraly v poválečném období spoustu vavřínů především na slavné Šestidenní, přičemž i tato úspěšná umístění a jejich strůjce Katalog bedlivě zaznamenává. Teprve poté se znovu vracíme k sériové produkci – tentokrát motokrosů, které ve Strakonicích vyráběly v letech 1964-1992, a které představovaly pro velkou část tehdejší motocyklové veřejnosti jediné dostupné motokrosové náčiní.
Následuje kapitola o továrních motokrosových speciálech, s jejichž vývojem začala ČZ koncem padesátých let, když předtím v terénních závodech startovaly jen upravené soutěžní stroje. Další kapitola sleduje vývoj závodních motocyklů, který ve Zbrojovce probíhal do roku 1972 a který přinesl značce mnoho úspěchů. Poslední kategorií jsou potom prototypy ČZ z let 1930-1997.
120stránková kapitola je sama o sobě natolik zajímavá, že by snesla samostatné vydání – jde totiž o nejucelenější přehled čezet, které se sériové výroby nedočkaly. Jak však sami autoři upozorňují, zcela jistě nejde o kompletní záznam všech realizovaných prototypů, neboť v některých případech se žádná konkrétní dokumentace jednoduše a z různých dějinných příčin nedochovala, byť pamětníci existenci dalších prototypů potvrdili. Právě v této kapitole se setkáme s největším množstvím dobových a reportážních fotografií, snímků z vývoje, montáže a testování, které byly pořizovány spíše pro soukromě či neveřejné účely, a jejichž dokumentační hodnota je přesto (či právě proto) nesmírně cenná.
Primárním kritériem pro řazení kapitol Katalogu je chronologická posloupnost. Tento fakt může na první pohled zhoršovat orientaci v katalogu při vyhledávání konkrétního modelu, neboť všechny sériové a tovární modely jsou rozloženy do více kapitol; nikoliv tedy do dvou kapitol po sobě, ale do několika kapitol podle druhu motocyklu. Volba přísně chronologického řazení kapitol jistě není z hlediska potřeb prostého katalogu nejpřehlednější, ovšem publikace poskytuje mnohem širší obsahový záběr, než pouhou katalogizaci výroby. Zvolená struktura kapitol tak čtenáři poskytuje zcela jasný a ucelený obraz postupného vývoje orientace a priorit výroby čezety v dlouhém čase její historie. Problém orientace v Katalogu navíc autoři vyřešili elegantně – pomocí zatmavených záložek na okrajích stránek. Pro plnohodnotné využití katalogu navíc nechybí podrobný obsah.
Jíž v první kapitole nastavili autoři trend, v němž pak pokračují až do konce – totiž že Katalog není jen prostým chronologickým soupisem jednotlivých modelů a typů, ale vždy na začátku kapitol a poté i často formou poznámky u jednotlivých modelů najdeme také krátké vyprávění o dobové situaci, v níž se ČZ nacházela. Dovídáme se tak zajímavosti o požadavcích trhu, o plánování, vývoji a podmínkách výroby, zkrátka perličky ze zákulisí, které dokládají, jak komplikovaným a náročným procesem výroba motocyklů byla.
Každému modelu je věnována minimálně jedna strana, kde kromě základních technických údajů (parametry motoru, převodovky a podvozku) musí i ti nejfundovanější znalci čezet ocenit precizně zpracovaný odchylkový list, tedy podrobný popis a typové značení jednotlivých a tak často vášnivě diskutovaných odlišností všech exportních verzí. Vítanou a skutečně nezbytnou pomůckou zejména pro renovátory (či přímo lakýrníky) je pak soupis barevných variant sériovek, obsahující kromě přesného popisu lakovaných částí jednotlivých modelů také přesný odstín dle vzorníku ČSN. Stejně přehlednou a přitom nesmírně užitečnou část tvoří na závěr Katalogu uvedený přehled karburátorů dle jednotlivých typů, včetně jejich otryskování, nastavení a případných náhradních variant. Katalog pak uzavírá statistika počtu vyrobených kusů dle jednotlivých typů (dle záznamů dostupných do roku 1988), přičemž právě zde autoři upozorňují na odchylky v údajích z různých zdrojů. Katalog tak i díky těmto obsáhlým soupisům není pouhou výpravnou knížkou „na prohlížení“, ale najde i své praktické využití v rukou badatelů o motocyklové historii i v dílnách veteránistů, když poskytuje zcela bezkonkurenční soubor konkrétních, jinak obtížně dostupných a do mnoha různých zdrojů fragmentovaných údajů.
Kromě zcela unikátní informační hodnoty ovšem Katalog dosahuje nejvyšší úrovně, i co se vizuálního zpracování týká. Každý model je zobrazen v několika snímcích, kde kromě klasických továrních či reklamních vyobrazení nechybí ani záběry detailů a často též dobové snímky strojů na silnici a v terénu. Autoři zde využili nejen propagační fotografie samotné Zbrojovky, ale také dosud nezveřejněné archivní snímky svých spolupracovníků a pamětníků. Nejen motocyklového historika přitom potěší, že valná většina snímků je dobových, nikoliv zobrazujících renovované veterány, jak tomu bývá u jiných publikací zvykem. Katalog je tak přímo nabitý celkem 2200 fotografiemi, zprvu černobílými, od roku 1957 už i v barvě, s dobovou patinou zvyšující jejich historickou hodnotu.
Katalog motocyklů ČZ je z hlediska dosavadní literatury věnované našim motocyklovým dějinám naprosto unikátní, a to jak zcela komplexní šíří svého záběru a zároveň hloubkou a precizním zpracováním obrovského množství údajů a informací, tak i zcela prvotřídním vizuálním provedením. Vošalík s Šebkem absolutně překročili rámec dosud vydávaných tuzemských přehledů výroby jednotlivých značek – spíše než katalogu se jejich obsáhlá publikace blíží „totálním dějinám“ motocyklové produkce ČZ. V tomto kontextu i vzhledem k prvotřídní kvalitě tisku se cena Katalogu jeví jako naprosto odpovídající. Katalog motocyklů ČZ přináší mnoho nového a dosud neznámého. Potěší proto nejen každého fandu strakonické značky, ale své pevné místo si najde i v knihovničkách všech zájemců o dějiny motorismu, jejichž bouřlivého vývoje během 20. století je tak fundovaným a precizním dokladem.

Jan Vošalík – Dušan Šebek, Katalog motocyklů ČZ, Praha 2014, 480 s, 999 Kč.

Katalog lze zakoupit na webu katalog-motocyklu-cz.cz.

Informace o redaktorovi

Jan Krajíček - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (22x):TOPlist