Téma: Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700
Uvažuji o výměně starého V-Stroma a váhám mezi Transalpem a Tenerkou. Hoďte pls. vaše názory k čemu by jste se přiklonili. Terén/cesta 50/50. Je jasné, že Tenerka bude více zaměřená na terén a Transalp naopak silnice ?
Díky za vaše názory
Anketa: Transalp XL750 vs. Yamaha Tenere 700
Honda XL750Transalp
48%
25
Honda XL750Transalp
2%
1
Yamaha Tenere700
48%
25
Yamaha Tenere700
2%
1
Předchozí
1 2 3 4 5
Následující

1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

24.3.2023 v 20:27 | Nahoru | #121

MedWed píše: Twl, to je zase právní výklad odborníka...


Nahodou, rozepsal to hezky. Tolik slov a jedna picovina vedle druhy :)

Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

24.3.2023 v 23:41 | Nahoru | #122
Tenere takto to vyzerá keď perly sviniam nahádžeš

1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

24.3.2023 v 23:49 | Nahoru | #123

tenere píše: Ohledne software ktery je nahrany v době prodeje motocyklu musí byt funkcni a ne ze se potom vypne .Je jedno na jakem trhu se vozidlo prodava ale pokud je vozidlo s temito vecmi homologovano a prímo ovlada vozidla,,,tempomat,rychle razeni atd tak jeho cinnost smi vypnout jen z moci urední!!!

Vážne o tom pochybujem. Mám vozidlo z r. 2020, quickshifter sa tam dá vypnúť z palubného menu. O vypnutí tempomatu ani nehovorím, to je možné na každom vozidle. Ono aj priamo z funkcie tempomatu musí byť možnosť ho vypnúť.

Vieš mi ukázať na tú časť vyhlášky, ktorá toto zakazuje? Ja som to hľadal, nenašiel som, ale je tam toho veľa.

Naposledy editováno 24.03.2023 23:50:59

2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

24.3.2023 v 23:50 | Nahoru | #124

tenere píše: vyrobce je povinen vratit penize

Tie peniaze, čo si nezaplatil, lebo inak by Ti to nechali zapnuté?

1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

24.3.2023 v 23:56 | Nahoru | #125
Metric> asi ti nemá kto ako vrátiť niečo čo si nezaplatil. Kúpnu cenu vozidla ktoré nezodpovedá homologovanému typovému kusu.
Právne je to zaujímavá situácia. Keby kkt-tlačí-motorku owners klub bol čo k čomu tak to dá preveriť svojmu právnikovi lenže sa vsadím že k tomu nedôjde

1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

25.3.2023 v 00:09 | Nahoru | #126

marna píše: Metric> asi ti nemá kto ako vrátiť niečo čo si nezaplatil.

Takže keď si písal o perliach svinam, myslel si iróniu a seba?

Počuj, keďže si taký aktívny, možno by si mohol pomôcť Teneremu a ukázať mi, kde to je v tom právnom predpise zakázané. Vopred ďakujem.

1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

25.3.2023 v 00:10 | Nahoru | #127
Metric> si nejak nesvojprávny, vyžaduješ asistenciu?

(reakce na) Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

25.3.2023 v 00:41 | Nahoru | #128
marna> Nemusíš, ak nechceš - a ak Ti nevadí, že ľudia dospejú k záveru, že vieš akurát mlieť hubou.

Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

25.3.2023 v 00:45 | Nahoru | #129
Táto triviálna vydieračská technika sa ti osvedčila v bežnom živote?

Zjavne si neporozumel príspevku č. 127, tak skús ešte raz.

Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

25.3.2023 v 07:13 | Nahoru | #130
Hadka dvou cobolu

1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

25.3.2023 v 10:54 | Nahoru | #131
Metric> clanek 13

Obecné povinnosti výrobcş
1. Výrobci zajistí, aby vozidla, systémy, konstruk?ní ?ásti a samostatné technické celky, které vyrobili a které jsou
uvedeny na trh, byly vyrobeny a schváleny v souladu s po?adavky stanovenými v tomto na?ízení, a zejména
s po?adavky ?lánku 5.
2. Výrobci odpovídají schvalovacímu orgánu za vőechny aspekty postupu schvalování a za zajiőtĎní shodnosti výroby.
U vícestupňového schválení typu odpovídají výrobci také za schválení a shodnost výroby systémş, konstruk?ních ?ástí
nebo samostatných technických celkş, které vmontovali ve stupni dokon?ení vozidla. Výrobci, kte?í mĎní konstruk?ní
?ásti, systémy nebo samostatné technické celky, které ji? byly schváleny na ni?őích stupních, odpovídají za schválení
typu a shodnost výroby pozmĎnĎných konstruk?ních ?ástí, systémş nebo samostatných technických celkş. Výrobci
p?edchozího stupnĎ poskytnou výrobcşm následujícího stupnĎ informace o ka?dé zmĎnĎ, která mş?e ovlivnit schválení
typu konstruk?ní ?ásti, systému nebo samostatného technického celku ?i schválení typu vozidla. Takové informace se
poskytují bezprost?ednĎ po udĎlení nového rozőí?ení schválení typu vozidla, a nejpozdĎji k datu zahájení výroby
neúplného vozidla.
3. Výrobci, kte?í upraví neúplné vozidlo zpşsobem, který vede k za?azení do jiné kategorie vozidel, co? má za
následek, ?e po?adavky, které byly posouzeny v p?edchozím stadiu schvalování typu, se zmĎnily, jsou odpovĎdní také za
splnĎní po?adavkş platných pro kategorii vozidel, do ní? upravené vozidlo spadá.
4. Pro ú?ely EU schválení typu vozidel, systémş, konstruk?ních ?ástí a samostatných technických celkş jmenuje
výrobce usazený mimo Unii jediného zástupce usazeného v Unii, aby jej zastupoval p?ed schvalovacím orgánem.
Doty?ný výrobce jmenuje také jediného zástupce usazeného v Unii pro ú?ely dozoru nad trhem, co? mş?e být tentý?
zástupce, který byl jmenován pro ú?ely EU schválení typu.
5. Výrobci zajistí, ?e jejich vozidla, systémy, konstruk?ní ?ásti a samostatné technické celky nejsou zkonstruovány tak,
aby zahrnovaly strategie ?i jiné prost?edky, které mĎní jejich výkonnost prokázanou v prşbĎhu zkuőebních postupş tím
zpşsobem, ?e p?i fungování za podmínek, které lze dşvodnĎ o?ekávat p?i bĎ?ném provozu, nesplňují toto na?ízení.
6. Výrobci zavedou postupy, kterými zajistí, ?e sériová výroba vozidel, systémş, konstruk?ních ?ástí a samostatných
technických celkş zşstane ve shodĎ se schváleným typem

bod 6 znamena že pokud je vozidlo schvalene tak tak musi zustat

(reakce na) Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

25.3.2023 v 10:56 | Nahoru | #132
husq703> staci si poradne precist narizeni 2018/858 EU kde jsou povinosti vsech stran vcetne vyrobce

1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

25.3.2023 v 10:57 | Nahoru | #133
Metric> Pokud vozidlo neodpovida chvalení tak se vraci vozidlo a vyrobce vraci penize

Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

25.3.2023 v 11:00 | Nahoru | #134
Pro ty co chteji vedet pravdu co se smi a nesmí v oblasti schvalovani motorovych vozidel

https://www.zakonypr...58&date=20210926

1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

25.3.2023 v 11:40 | Nahoru | #135

tenere píše: Metric> Pokud vozidlo neodpovida chvalení tak se vraci vozidlo a vyrobce vraci penize


A ty si kupujes vozidla od vyrobce?
Bych rekl ze kazdej si svy vozidlo chvali.

2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

25.3.2023 v 11:57 | Nahoru | #136
husq703> si prekážkou tejto diskusie resp fóra ak ti to nevadí

(reakce na) Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

25.3.2023 v 12:09 | Nahoru | #137

marna píše: husq703> si prekážkou tejto diskusie resp fóra ak ti to nevadí


Si cobol, ak ti to nevadi :D

1 reakcí na tento příspěvek Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

25.3.2023 v 12:13 | Nahoru | #138
Toto je čurdovské fórum, takže tu byť čobol znamená byť za hviezdu

(reakce na) Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

25.3.2023 v 12:19 | Nahoru | #139

tenere píše: 6. Výrobci zavedou postupy, kterými zajistí, ?e sériová výroba vozidel, systémş, konstruk?ních ?ástí a samostatných
technických celkş zşstane ve shodĎ se schváleným typem

bod 6 znamena že pokud je vozidlo schvalene tak tak musi zustat

1. V bode 6 sa špecificky píše o "sériovej výrobe". Ak mi u dealera prehrajú software, nie je to sériová výroba. Kontroloval som aj anglický text, je tam "series production", teda nejedná sa o chybu v preklade.
2. V prílohe č. 2 (Annex 2) sa nachádza zoznam prvkov, ktoré podliehajú schvaľovaniu. Nič z toho sa nedá napasovať na tempomat ani quickshifter. Motoricky sa vozidlo homologizuje z hľadiska úrovne hluku, emisií, rizika vzplanutia atď. Ono tá vyhláška sa vzťahuje na kategórie M, N a O - teda nie L, ale predpokladám, že u L to bude podobné. To si si vlastne ani nevšimol.

Fakt, že sa jedná o bežnú prax, ktorá sa vykonáva už aspoň 10 rokov a zatiaľ nikto nevyhral žiaden spor s výrobcom, napovedá, že to asi tak horúce nebude. A je to škoda, ja som premýšľal o výmene 790-ky za niečo väčšie (teda pohodlnejšie) a keby mi stačilo, ako Ty hovoríš, kúpiť si z Powerparts ladený výfuk (ten mimochodom schvaľovaniu podlieha), nechať si ho namontovať (aby som sa vyhol tomu, že by sa jednalo o subjektívnu zodpovednosť výrobcu dodržať vyhlášku) a výrobca by mi musel vrátiť peniaze za motorku, veľmi by sa mi to hodilo. Nová stála o dosť viac než 300 tis., výfuky stoja cca 20, takže by som za ňu mohol dostať povedzme 300 - to za 3 roky starý stroj s 30+ tis. km nedostanem ani zďaleka.

Lenže je tu tá veta o sériovej výrobe.

1 reakcí na tento příspěvek Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

25.3.2023 v 12:24 | Nahoru | #140
hovoril som že si osel, lebo keď si vyberiem motorku tak si ju vyberiem tak aby som o 3 roky s 30 tis km nemusel ani teoreticky uvažovať že ju budem vymieňať :D

vráť sa k tomu príspevku č. 127 a ešte pouvažuj kadiaľ vedie cesta

(reakce na) Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

25.3.2023 v 12:25 | Nahoru | #141

marna píše: Toto je čurdovské fórum, takže tu byť čobol znamená byť za hviezdu


Vsak ano, ritnu hviezdu. Uzivej si to. Mas to rad

(reakce na) Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

25.3.2023 v 19:49 | Nahoru | #142
marna> Nemáš argumenty, je síce pravda, že Tenere tiež nie, ale ten sa aspoň snaží - alebo tvári.

Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

25.3.2023 v 20:00 | Nahoru | #143
Preber sa, ja argumenty nepotrebujem, dokonca ani netvrdím že to nejak je alebo nie je.

Bavím sa na tom ako si neschopný to racionálne vyhodnotiť resp. krkolomne sa snažíš veriť v to že nejak so systémom vybabreš k vlastnému prospechu čo sa ti na 99% nepodarí

Pointa tejto témy je že keď mi niečo vadí na jednej z uvedených alternatív tak si vyberiem druhú alebo úplne inú.
Lenže ty si v pasci kkt-tlačí-moto Niekto spôsobilejší by si naštudoval čo potrebuje a riešil, alebo keď nie tak poveril právnika, alebo sa kkt-tlačí-moto produktu zbavil a kúpil niečo čo človeka nemá taký potenciál deprimovať svojou existenciou

Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

25.3.2023 v 21:09 | Nahoru | #144

2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

26.3.2023 v 10:32 | Nahoru | #145

marna píše: husq703> si prekážkou tejto diskusie resp fóra ak ti to nevadíTvl, se ti to snazime naznacit uz nejakou dobu …to prave TY jsi prekazkou kazde diskuze a tohoto fora!!! … dost jsi me pobavil, ze mas tu drzost to napsat nekomu jinemu

(reakce na) Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

26.3.2023 v 10:39 | Nahoru | #146
Animals21> OK vyjadri nejak ako to svedeš vecný prínos príspevkov člena husq703 k tejto téme a prínos môj

(reakce na) Transalp XL750 nebo Yamaha Tenere 700

26.3.2023 v 10:41 | Nahoru | #147

Animals21 píše: Tvl, se ti to snazime naznacit uz nejakou dobu …to prave TY jsi prekazkou kazde diskuze a tohoto fora!!! … dost jsi me pobavil, ze mas tu drzost to napsat nekomu jinemu


ja to unesu, ja mam pro coboly slabost.
je to podobny jako kdyz se ti kluk z luniku IX smeje ze se ti ucpal zachod, coz se jim stat nemuze, kdyz chodej srat za panelak.
Předchozí
1 2 3 4 5
Následující
Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit nebo registrovat.
Související témata
Téma Autor Odp. Posl. příspěvek
Honda Transalp 750 [1, 2, 3] Honda XL750 Transalp Fyro 78 Dnes v 01:56 jirka-mz
Yamaha MT-07 fórum (nejen)pro majitele [1 ... 32, 33] Yamaha MT-07, Yamaha MT-07 Moto Cage, Yamaha XSR 700... SuperSic58 969 25.5.2023 v 17:57 SuperSic58
Uchycení Unduristan Handlebar Bag -... Yamaha Tenere 700 Pingl 0 23.5.2023 v 11:08 Pingl
Kombinace postranní podpěry OVlk a ... Yamaha Tenere 700 Pingl 12 10.5.2023 v 11:41 222222
Cenduro kubatura 850-900 vs 1100-1290 [1, 2] KTM 1290 Super Adventure, Moto Guzzi V85 TT, BMW F 8... Edien 46 4.5.2023 v 11:55 Palomoto


TOPlist