motozem_rijen

Téma: parkování motorky spolu s automobilem na jednom garážovém stání
23.10.2018 v 18:03
Kolegové motorkáři,
narazil jsem na problém:

Hromadná parkovací stání pod bytovým domem jsou navrhována tak, že se uvažuje s jedním automobilem (popř. jedním jednostopým vozidlem) na jednom parkovacím stání. Motorka představuje jednostopé vozidlo, které musí být parkováno na dalším parkovacím stání. Na jednom stání nemůže parkovat více vozidel. Tak praví expert přes požární bezpečnost a vychází z ČSN 730810.
Tuto normu ale na webu nenajdete ke stažení - lze ji jen koupit za cca 600 Kč. Není na ni někde odkaz ?

Takže,
to, že motorka má kapacitu nádrže cca 3x menší než automobil nikoho nezajímá.
to, že motorka stojí v garážích, kde je obsazeno maximálně 60% parkovacích míst /lze ověřit na kamerovém záznamu/ také nikoho nezajímá.
S přepisy se nepolemizuje, ty se plní i kdyby to bylo životu nebezpečné.
Striktně vzato, ani auto požárního technika, jenž ve svém elaborátu upozornil na hrubé porušení požárních předpisů, v garáži nemělo co dělat, protože jeho vozidlo neúměrně zatížilo náš dům rizikem požáru. To se samozřejmě týká všech automobilů servisních organizací udržující chod domu, stejně tak policie. Vyjímky neexistují.

Pokud snad má někdo z Vás odborné znalosti k této problematice, zkuste prosím poradit, jestli se z této situace dá nějak vybruslit - například:
a) motorka bude bez benzínu. Tj. nebude požárně nebezpečná
b) parkování motorky "vypáruji" se sousedem, jenž tam neparkuje (tj. parkuji spolu s autem na vlastním stání, ale soused na svém neparkuje)
c) přijde někdo z HZS a řekne, že parking X ks motorek na 50 stání je v toleranci, aby s tím lidi neprudili.

Naposledy editováno 23.10.2018 18:08:39

1 reakcí na tento příspěvek parkování motorky spolu s automobilem na jednom garážovém st...

24.10.2018 v 10:24 | Nahoru | #1
Shodneme se určitě na tom, že je to nelogické a že spíše schází dobrá vůle a trocha přemýšlení nad obsahem zákona, vyhlášky aj.
Pokud ale narazíte na ..., bude tvrdit, že jste požárním nebezpečím dle vyhlášky, byť by v garáži již nikdo jiný nebyl.
Dokonce si myslím, že ani neprojde zimní parkování bez benzínu. I tak je to motorové vozidlo a na motorce je mnoho hořlavých materiálů. Například sedátko je obzvláště nebezpečné :(

Jasně, nakonec se zřejmě rozhodnu, že parkovat budu tak, jak jsem parkoval posledních cca 10 let.

Nicméně, raději bych to měl legálně.
Třeba tam najít NĚCO, co znevěrohodní požadovaný postup.
například ve zprávě o revizi se píše:
- začlenění objektu do kategorie požárního nebezpečí dle zákona č. 133/1985 sb. O požární ochraně a ve znění pozdějších předpisů v souladu s NV 246/2001 Sb. NEBYLO PŘEDLOŽENO
- projektová dokumentace požárně bezpečnostního řešení NEBYLA PŘEDLOŽENA - tj. lze bez dokumentace posoudit, že projektant nepamatoval na souběžné parkování ?
nebo
opět zpráva revizního technika:
V prostoru hromadné garáže - jsou umístěny předměty které zvyšují požární zatížení prostoru. Porušení článku ČSN 73 0810 - foto Č. 1-5 (následují fotky popelnice, krabice s čisticími prostředky ... a motorky na jednom stání s autem) - V ČSN 73 0810 není nic o souběžném parkování auto+moto a ta nepřesná specifikace "Porušení článku " je také podivná - jakého článku?
nebo
Email od správce adresovaný členům SVJ:
Současný stav dle zprávy je v prokazatelném rozporu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, neboť „v prostoru garáží (na garážových stáních a mimo ně) se nesmí skladovat žádné hořlavé materiály a na jednom garážovém stání může stát pouze jedno motorové vozidlo... - no ale technik se odvolává na "Porušení článku ČSN 73 0810". Ve vztahu k zákonu č. 133/1985 sb. má revizní technik výhradu, že SVJ "začlenění objektu do kategorie požárního nebezpečí" nedodalo - NEBYLO PŘEDLOŽENO

Prostě je to chaos, na kterém se dá "konstruktivně" stavět v boji s úředníkem. Je nějaký skutečně právní názor ?

Nemáte ve svém okolí někoho, kdo se živí jako autorizovaný inženýr nebo technik, kterému byla udělena autorizace pro požární bezpečnost ?

Jinak HZS jsem požádal emailem o stanovisko. Pokud neodpoví, pošlu to ještě doporučeným dopisem.

(reakce na) parkování motorky spolu s automobilem na jednom garážovém st...

24.10.2018 v 14:00 | Nahoru | #2
pk52> Technik nejspíš chtěl obhájit peníze a důležitost, tak tam napsal na první pohled viditelné. Jak bez PD může vědět, na kolik vozidel je ten požární prostor dimenzován? Co když projektan s nádobou i nějakými vozidly navíc počítal a zahrnul to do výpočtu požárního zatížení, navrhnul na to odvětrání, atd.???
Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit nebo registrovat.

TOPlist