motozem_rijen

Téma: parkování motorky spolu s automobilem na jednom garážovém stání
23.10.2018 v 18:03
Kolegové motorkáři,
narazil jsem na problém:

Hromadná parkovací stání pod bytovým domem jsou navrhována tak, že se uvažuje s jedním automobilem (popř. jedním jednostopým vozidlem) na jednom parkovacím stání. Motorka představuje jednostopé vozidlo, které musí být parkováno na dalším parkovacím stání. Na jednom stání nemůže parkovat více vozidel. Tak praví expert přes požární bezpečnost a vychází z ČSN 730810.
Tuto normu ale na webu nenajdete ke stažení - lze ji jen koupit za cca 600 Kč. Není na ni někde odkaz ?

Takže,
to, že motorka má kapacitu nádrže cca 3x menší než automobil nikoho nezajímá.
to, že motorka stojí v garážích, kde je obsazeno maximálně 60% parkovacích míst /lze ověřit na kamerovém záznamu/ také nikoho nezajímá.
S přepisy se nepolemizuje, ty se plní i kdyby to bylo životu nebezpečné.
Striktně vzato, ani auto požárního technika, jenž ve svém elaborátu upozornil na hrubé porušení požárních předpisů, v garáži nemělo co dělat, protože jeho vozidlo neúměrně zatížilo náš dům rizikem požáru. To se samozřejmě týká všech automobilů servisních organizací udržující chod domu, stejně tak policie. Vyjímky neexistují.

Pokud snad má někdo z Vás odborné znalosti k této problematice, zkuste prosím poradit, jestli se z této situace dá nějak vybruslit - například:
a) motorka bude bez benzínu. Tj. nebude požárně nebezpečná
b) parkování motorky "vypáruji" se sousedem, jenž tam neparkuje (tj. parkuji spolu s autem na vlastním stání, ale soused na svém neparkuje)
c) přijde někdo z HZS a řekne, že parking X ks motorek na 50 stání je v toleranci, aby s tím lidi neprudili.

Naposledy editováno 23.10.2018 18:08:39

1 reakcí na tento příspěvek parkování motorky spolu s automobilem na jednom garážovém st...

Skvělá odpověď, děkuji! 24.10.2018 v 13:45 | Nahoru | #1
Pokud to nechceš řešit salámovou metodou, odepsal bych správci s kopií všem sousedům něco jako "Jakožto člen SVJ žádám o uvedení části zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ve které se zakazuje stání osobního automobilu a motocyklu na jednom parkovacím stání. Zároveň žádám dokumentaci a studii, na základě které bylo rozhodnuto o maximálním množství parkovacích míst v našem domě s ohledem na riziko požáru. Dále jakožto člen SVJ nejsem spokojen s prací revizního technika, který na základě neúplné dokumentace vypracoval revizní zprávu. Z logiky věci tato zpráva nemohla být náležitě vypracována." Atd, atd, co vše tě ještě napadne. Správce bude otravovat toho technika, technik bude otravovat správce se vším, kde bylo "nebylo předloženo" a rádi ještě nechají motorku motorkou.

1 reakcí na tento příspěvek parkování motorky spolu s automobilem na jednom garážovém st...

Skvělá odpověď, děkuji! 24.10.2018 v 18:50 | Nahoru | #2
Preventivní požární prohlídku (PPP) může provádět pouze osoba odborně způsobilá v PO (OZO). V případě, že v hromadné garáži parkuje na jednom parkovacím stání dvě vozidla( norma podle které projektant požárně bezpečnostního řešení objektu počítá požární zatížení daného prostoru nerozlišuje dvoustopá a jednostopá vozidla) je to závada a v zápisu z PPP se to musí objevit. Otázkou je náprava stavu. Nikdo asi majitele daných vozidel nedonutí k nápravě. (Poznatek z dlouholeté praxe, jsem OZO a PPP provádím). Celé se to bude řešit až se stane průšvih (buď kontrola z HZS, nebo nedej bože zahoření) V případě kontroly HZS jde pouze o případnou pokutu za kterou nese odpovědnost statutár SVJ (zákon), v případě zahoření je situace horší. Objekt musí být ze zákona pojištěn, ale pojišťovna vždy hledá důvod pro neplnit v plném rozsahu....a toto je bohužel důvod(zkušenosti opět z praxe).

parkování motorky spolu s automobilem na jednom garážovém st...

Skvělá odpověď, děkuji! 29.10.2018 v 13:01 | Nahoru | #3
Ahoj, zeptal jsem se na toto u nás v práci člověka co nám dělá preventivní kontroly PO a BOZP.
vyjádření je toto:

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění
§ 5 odst. 2
„Odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část stavby, anebo na pozemku stavby, v souladu s normovými hodnotami, pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných opatření.“

Norma řešící garáže je ČSN 73 6058, kde je uvedena mj. definice parkovacího stání: „plocha určená k odstavení nebo parkování jednoho vozidla“.

Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, platí následující:
„vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj“
„motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus“

Z výše uvedeného vyplývá, že je to, jak jsme se bavili – jedno stání = jedno vozidlo (za vozidlo se bere i motocykl).
Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit nebo registrovat.

TOPlist