PSÍ představuje novou technologii ochrany ramen a loktů - DEAS

Bezpečnost motorkáře byla, je a bude vždy na 1. místě při konstrukci motooděvů v PSí. Proč? Od založení firmy jdeme cestou vlastního vývoje. Ten se zpočátku opíral o vlastní zkušenosti zakladatele a konstruktéra motooděvů ing. Libora Hubíka z každodenního ježdění na motorkách jak cestovních, tak okruhových, později o testování s profesionálními jezdci v nejprestižnějších třídách motocyklových závodů a v současné době i o spolupráci s fakultou aplikovaných věd ZČU v Plzni v rámci projektu "Bezpečného odívání na motocyklech".

Není zapnut JavaScript. Tento text má být nahrazen přehrávačem.

Od počátku výroby jsme kladli důraz na bezpečnost jezdce a vedle dostupných chráničů jsme vyvíjeli i vlastní technologie, které funkci ochrany ještě zvyšovaly. Technologii zdvojené ochrany jsme do našich výrobků zavedli již před 20-ti lety. Nejprve to byly CARBONOVÉ SKOŘEPINY, později FERITY - Twin Ferrite System Protection a letos přicházíme s inovací této technologie, kterou nazýváme DEAS - Double Energy Absorption System.

Vlevo Carbonové skořepiny, 2001 carbonové chrániče. Vpravo Twin Ferrite System Protection - TFS, 2008 feritové chrániče

Double Energy Absorption System - DEAS, 2021 chrániče DEAS - ramena chrániče DEAS se sliderem - lokty

V čem spočívá princip zdvojené ochrany?
Zdvojení spočívá v umístění chráničů jednak dovnitř výrobku a také z vnější strany. Je však důležité mezi těmito dvěma vrstvami vytvořit prostor s absorpční vložkou pro co největší pohlcení energie nárazu a jeho následné rozložení na co největší plochu. Nejde tedy jen o "překrytí", ale důmyslný funkční systém, který nám v praxi prověřila řada závodníků i zákazníků.

Proč systém zdvojené ochrany shledáváme tak užitečným?
Jezdec na motocyklu je vystaven nebezpečí pádu, ať už v provozu nebo při jízdě na uzavřených okruhových tratích. Riziko pádu a zranění hrozí všude. Jedinou ochranou těla je to, co má oblečeno. Proto se v PSí díváme na motooděv v prvé řadě jako na technickou záležitost. Kombinéza je pro nás nosičem ochrany a velmi záleží na jednotlivých materiálech a komponentech a pak následném zpracování do celku, který musí navzájem spolupracovat, aby byl funkční na 100%.

Ondřej Ježek, WSBK Ondřej Ježek - pád

Které části těla zdvojeným systémem ochrany pokrýváme?
V PSí se důkladně věnujeme statistikám vyhodnocení pádů, ke kterým máme přístup díky spolupráci se závodníky i tím, že zajišťujeme servis oprav kombinéz po pádech přímo v našem výrobním závodu. Nejčastější zranění z pádu je zlomení klíční kosti, a proto zdvojený systém zpevňuje právě ramena, klíční kosti a také lokty.

V neposlední řadě hledáme další cesty pro změření úrovně bezpečnosti našich oděvů, a to mimo předepsané normy a nutné certifikace. Proto jsme v roce 2014 začali spolupracovat s Fakultou aplikovaných věd ZČU v Plzni, kde provádíme různá měření.

Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň, měření pohyblivosti Spolupráce s Fakultou ZČU v Plzni

Zajímá vás o kolik procent se zvýší ochrana ramene oproti standardnímu chrániči? Toto a další zajímavosti o nové technologii zdvojené ochrany DEAS se dozvíte přímo od konstruktéra Libora Hubíka v následujícím videu.

Chcete se podívat na technologii DEAS přímo na produktech v kolekci?

  1. Dvoudílná kombinéza SEPANG
  2. Kožená bunda SEPANG
  3. Jednodílná kombinéza RACING GAVELO ... připravujeme

Informace o redaktorovi

TZ - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):
Související firma
  • PSÍ Hubík

    Od roku 1990 se specializujeme na oblečení pro motorkáře. Od počátku jdeme cestou vlastní výroby a intenzivního vývoje, který se silně opírá o zkušenosti ze závodních tratí. Naše kombinézy a oblečení můžete vidět také v Mistrovství světa GP, SBK, Supermoto či Rallye DAKAR. Nejdůležitější pro ...


TOPlist