Veteránské testace

S příchodem jara přichází i povinnost pro milovníky starých strojů obnovit platnost průkazu historického vozidla. Ta je svojí platností omezena do 31. května následujícího roku. Toto setkání bývá na jaře jedno z prvních a je doprovázeno hojnou účastí. Přítomnými jsou dychtivě očekávány i nové „přírustky“ zrenovované a připravené přes v minulém roce a přez zimu.

Veteránské testace

Kapitoly článku

To obnáší následující úkony. V první etapě probíhá testace u klubů, které mají svoje komisaře.

Co je to vůbec testace?

Je to v podstatě technická kontrola, jak fyzického stavu strojů tak všech souvisejících dokumentů. Co se týče technického stavu, prověřuje se především brzdový systém, osvětlení stav pneumatik atd. Prakticky jako na běžné STK. Některé kluby ve Stanicích technické kontroly provádějí. Úspěšní absoluventi klubové testace postupují do dalšího kola před krajské testační komisaře, kteří po opakované kontrole svým podpisem stvrdí, že je vozidlo schopno provozu i v nové sezóně. V případě nepřistavení vozidla je předseda krajské komise povinen nahlásit neúčast vozidla krajskému úřadu, který průkaz vystavil. Na krajský úřad se hlásí i vozidla, která testací úspěšně prošla.

Jak se získá průkaz a registrační značky historického vozidla?

Prakticky tak jak je výše popsáno s tím, že je vyplněn formulář žádosti provedení testování historického vozidla. Po úspěšných testacích je na krajském úřadu vydána zvláštní registrační značka pro historická vozidla zelené barvy s písmenem V. Průkaz historického vozidla platí deset let. Je nepřenosný. To znamená, že při prodeji vozidla si musí majitel nechat vystavit průkaz nový projít oběma koly testací u svého klubu. Za podmínek daných jednotlivími kluby, ve stanovených termínech testují i nečlenové klubů. Zvláštní registrační značky pro historická vozidla jsou určené pro vozidla která z různých důvodů nesplňují podmínky pro přidělení běžných registračních značek.To jsou například neexistující technické průkazy,nebo je-li vozidlo vyřazeno z registru vozidel (ustřižený roh TP). Vozidla opatřená zvláštní registrační značkou platí 1/12 povinného ručení. Nesmí se používat k dennímu ježdění a pro podnikání. Podmínky provozu historických vozidel podrobně stanovuje zákon č. 56/2001 sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí právní předpisy. Celý proces prochází dlouhodobě legislativním vývojem a změnami o kterých jsou komisaři pravidelně informováni.

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Průměr: 2.00
Známkováno: 9x

Vložení komentáře

Pokud chcete vložit komentář, tak se registrujte a přihlaste.TOPlist