Honda - systém komunikace mezi vozidly

Honda bere svůj závazek posilovat bezpečnost na silnicích vážně. Právě představila další inovaci na tomto poli - systém komunikace mezi motocykly a automobily. Tento systém, založený na sledování polohy pomocí GPS, jezdcům i řidičům v autech v určité blízkosti od sebe předává výstražné signály. To je užitečné především v případech, kdy se vozidlo a motocykl blíží ke křižovatce, neboť systém oba účastníky silničního provozu upozorní, že existuje riziko srážky s druhým vozidlem. Rozšíření takového projektu na všechna vozidla určitě není otázkou nejbližší budoucnosti, ovšem s nárůstem využití navigací GPS a rozvojem mýtných systémů se může nástup takového systému značně urychlit.

Honda - systém komunikace mezi vozidly
Více už se dočtete v níže uvedené tiskové zprávě:
Data z evropských výzkumů ukazují, že většina nehod automobilu s motocyklem je způsobena nepozorností a tento systém pomůže počet těchto nehod snížit. Rozvoj komunikace mezi vozidly je součástí přístupu značky Honda k bezpečnosti majitelů jednostopých vozidel. Tento přístup pokrývá jak oblast prevence, tak oblast aktivní i pasivní bezpečnosti. Jeho výsledem jsou technologie v oblasti aktivní bezpečnosti, které zahrnují simulátor jízdy na motocyklu a jízdní trenažér – v obou případech tato zařízení slouží k tréninku vnímání rizik. Milníkem v oblasti motocyklové bezpečnosti pak v roce 2006 bylo představení prvního airbagu pro motocykly u Hondy Gold Wing. Letos představený první elektronicky řízný systém ABS pro supersportovní motocykly zlepšuje brzdění v celé řadě podmínek a představuje další pokrok v oblasti aktivní bezpečnosti.

Vývoj systémů komunikace mezi vozidly
(V2V - Vehicle to Vehicle) ve společnosti Honda

Společnost Honda tuto technologii vyvinula v rámci japonského programu označovaného zkratkou ASV (Advanced Safety Vehicle) a v současnosti se podílí na projektech v Evropě, v Japonsku a ve Spojených státech. V Japonsku Honda v současnosti pracuje na čtvrté fázi vývoje technologie ASV. Systém ASV-4 využívá bezdrátové komunikační jednotky, která udává vzájemnou polohu a směr jízdy automobilů a motocyklů a upozorňuje jejich řidiče/jezdce na blížící se vozidlo či na překážku na vozovce. Tato technologie je nástupcem systému ASV-3 představeného v roce 2005, přičemž ASV-4 vychází z rozsáhlých výzkumů, sběru dat a spolupráce v oblasti bezpečnostních technologií.

Co je komunikace mezi vozidly?

Komunikace V2V umožňuje jednoduché, rychlé a spolehlivé předání informací, které zlepšují rozpoznávací schopnosti jezdců a řidičů. Mezi vozidly je vyměňováno množství informací, mezi které mimo jiné patří údaje o pozici, směru a rychlosti jízdy. Jezdci na motocyklech tak bezpečným způsobem (prostřednictvím indikátoru v zorném poli) získávají informace o vozidlech v jejich blízkosti a navíc jsou jim předávány pokyny prostřednictvím zvukového systému zabudovaného do helmy, díky čemuž nemusí vůbec spustit zrak z vozovky. Informace o vozidlech a motocyklech ve své blízkosti včetně příslušných upozornění mohou jezdci získat například prostřednictvím displeje navigačního systému.
Efektivita systému komunikace vozidel mezi sebou (Vehicle-to-Vehicle) a vozidel s infrastrukturou (Vehicle-to-lnfrastructure) do velké míry závisí na koncepci rozhraní mezi člověkem a systémem – jezdcem a jeho strojem. Na základě rozsáhlého výzkumu Honda pro předvedení systému Car 2 Car vyvinula jednoduché, logické a intuitivní rozhraní umožňující rychlejší a snazší získání požadovaných informací. V situacích kritických z hlediska bezpečnosti jsou jezdci předávány vizuální i zvukové signály. Vizuální část rozhraní je umístěna na horním okraji přístrojového panelu motocyklu, pokud možno co nejblíže zornému poli jezdce, který má tak všechny informace a výstrahy snadno k dispozici, aniž by byla jeho pozornost odváděna od situace na vozovce. Intenzita, barva a pozice světel poskytují intuitivní informaci o závažnosti a poloze hrozícího rizika. Pro doplnění informací a pro podrobnější upřesnění nebezpečí je do helmy jezdce předáno akustické hlasové upozornění. Helma je s palubním systémem propojena prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth®. Toto pokročilé rozhraní přispívá k vyšší bezpečnosti jízdy na motocyklu.
  1: Rozhraní Honda        2: Bezpečnostní upozornění        3: Komunikační helma

Rozhraní Honda pro předvedení systému CAR 2 CAR
Příklad rozhraní použitého ve vozidlech systému Honda ASV-3

Charakteristiky motocyklových nehod

Bezpečnost při jízdě na motocyklu vyžaduje zvláštní ohledy, které jsou dány specifickou povahou motocyklových nehod. Jak příčiny, tak důsledky těchto nehod se liší od případů, kdy dojde k nehodě pouze mezi automobily. Většina nehod motocyklů je způsobena prostým přehlédnutím motocyklu na vozovce ze strany řidičů aut, či nesprávným odhadem vzdálenosti a rychlosti jeho jízdy. Pro to existuje několik důvodů.

Zaprvé, přední profil motocyklu je významně menší, než profil automobilu nebo nákladního vozu. Proto jsou motocykly nejen snáze přehlédnutelné, ale častěji může dojít také k jejich zakrytí většími vozidly nebo objekty v okolí silnice. Vzhledem k menším rozměrům také motocykl více splývá se svým okolím. Například při příjezdu ke křižovatce může být motocykl z pohledu řidiče po určitou dobu zcela skryt za A-sloupkem vozidla.

Zadruhé, v případě motocyklů častěji dochází k chybám pokud jde o jejich zaznamenání a o odhad jejich vzdálenosti a rychlosti. To je dáno jejich menší velikostí a také určitou nevýhodností systémů jejich osvětlení. Honda tento problém řeší tím, že při konstrukci zvyšuje rozpoznatelnost svých strojů, díky čemuž řidiči dokáží lépe odhadnout jak vzdálenost, tak rychlost motocyklu.

Statistika

V roce 1999 byly v rámci výzkumného projektu financovaného z prostředků EU (Motorcycle Accident In-Depth Study - MAIDS) zjištěny základní příčiny nehod motocyklů. Členy výzkumného konsorcia byli například ACEM (evropské sdružení motocyklového průmyslu), FIM a FEMA (organizace jezdců na mezinárodní a evropské úrovni).
V rámci výzkumu byla shromážděna data o 921 motocyklových nehodách, ke kterým došlo v 5 evropských zemích. Bylo zjištěno, že 88 % nehod bylo způsobeno zejména lidskou chybou, zatímco 8 % bylo způsobeno vnějšími faktory, jako byly povětrnostní podmínky nebo stav vozovky. Ve 37 % případů byla příčina nehody na straně motocyklisty, zatímco v 50 % případů byla odpovědnost za nehodu na straně řidiče druhého vozidla. Analýzou těchto 50 % případů bylo zjištěno, že: 72 % byly takzvané nehody „z nepozornosti“, kdy si řidič motocyklu nevšiml, ve 3 % se jednalo o chybu „vyhodnocení situace“ (tj. řidič motocykl viděl, ale jeho mozek jej správně nevyhodnotil), a ve 20 % se jednalo o nesprávné rozhodnutí (řidič motocykl viděl, ale rozhodl se v zamýšleném manévru přesto pokračovat). Problém viditelnosti a rozpoznatelnosti motocyklů na vozovce je nepochybně zapotřebí řešit. Jak může V2V komunikace pomoci?

Výzkum MAIDS se rovněž zaměřil na nejběžnější situace, při kterých k nehodám motocyklů dochází. K téměř 35 % těchto nehod dochází ve dvou hlavních situacích:
  •   nehody na křižovatce, kdy se k sobě vozidla přibližují kolmo;
  •   nehody při odbočování vlevo (vpravo ve Velké Británii a v Irsku), kdy se k sobě vozidla blíží v opačném směru a jedno z nich (automobil) vjede do dráhy blížícímu se motocyklu.
Následující schémata ukazují, jak komunikace mezi vozidly v těchto typických situacích funguje:
Ve výše uvedených situacích může komunikační systém V2V kompenzovat chyby, nepozornost, nebo momentální výpadek soustředění. Systém je rovněž testován v situacích, kdy lidské smysly nemusí všechny potřebné informace spolehlivě zaregistrovat. Jedním z příkladů je tzv. slepý úhel – prostor mimo zorné pole řidiče, který není vykryt zpětnými zrcátky. Jiným příkladem může být blížící se vozidlo záchranné služby, kdy je slyšet sirénu, ale jeho pozici, rychlost nebo směr jízdy je obtížné určit. Další situace nastává, když řidič spatří motocyklistu ve zpětném zrcátku, ale nedokáže odhadnout jeho rychlost a vzdálenost, zejména za tmy nebo za snížené viditelnosti.

Honda a konsorcium pro komunikaci mezi vozidly
(Car 2 Car Communication Consortium)

Společnost Honda věří, že představením svých nejmodernějších bezpečnostních technologií přispívá k dosažení společného přístupu k bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu. Konsorcium CAR 2 CAR Communication Consortium je neziskovou organizací založenou evropskými výrobci vozidel, která je otevřena dodavatelům, výzkumným organizacím a dalším partnerům. Konsorcium CAR 2 CAR Communication Consortium má za úkol dále zvýšit bezpečnost a efektivitu silničního provozu prostřednictvím komunikace mezi vozidly.
Společnost Honda se na výzkumu systémů komunikace mezi vozidly podílí již více než deset let, a to jak vlastními silami, tak formou nezávislých výzkumných projektů v Japonsku a v USA. Pro zlepšení bezpečnosti jízdy na motocyklu v Evropě se společnost Honda v roce 2005 stala plnohodnotným členem konsorcia CAR 2 CAR Communication Consortium s jasným cílem zahrnout motocykly do systému CAR 2 CAR. Společným cílem všech zúčastněných je vytvořit společné, vzájemně kompatibilní standardy pro všechna vozidla včetně motocyklů a standardní systém C2C CC rychle zavést na evropský automobilový trh.

Vlastní inovace společnosti Honda

Výzkum komunikace mezi vozidly a komunikace vozidel s infrastrukturou je dalším krokem ve vývoji nových technologií pro zlepšení bezpečnosti a pohodlí na silnicích. Mezi předchozí inovace a světová prvenství značky Honda patří například první automobilový navigační systém na světě, který lze dnes nalézt v mnoha vozidlech; systémy pro zmírnění následků kolize, které v případě hrozící srážky aktivují zádržné systémy a brzdy; systémy pro udržování jízdního pruhu u vozidel prodávaných v Evropě; inteligentní systémy nočního vidění umožňující včasné rozpoznání chodců; a navigační systém Honda Internavi – první napevno zabudovaný navigační systém s plovoucími daty.

Další zdroje

Společnost Honda rovněž plně podporuje cíle EU, pokud jde o snížení počtu smrtelných dopravních nehod a je na nejlepší cestě ke splnění svých závazků v oblasti bezpečnosti vyplývajících z Evropské charty o bezpečnosti silničního provozu. Více informací o bezpečnostních programech společnosti Honda, C2C CC a Chartě o bezpečnosti silničního provozu naleznete na internetových stránkách:
www.world.honda.com
www.world.honda.com/HDTV/ASV/ASV-3
www.car-to-car.org

Jak se Vám líbil tento článek?
Průměr: 1.00
Známkováno: 1x

Vložení komentáře

Pokud chcete vložit komentář, tak se registrujte a přihlaste.hsq_rijen
Objednat reklamu
TOPlist