ktm_duke_890gp
AKTUALIZOVÁNO: Prodloužení STK pro motorky neplatí! Jak je to s řidičáky?

Možná jste to už zaregistrovali v televizi – v celé Evropské unii začalo platit nařízení Omnibus II, které automaticky prodlužuje platnost řidičských průkazů a technických kontrol o 10 měsíců. Celá problematika je ale samozřejmě složitější, než aby šla obsáhnout touto jednou větou. Co konkrétně se týká motorkářů?

AKTUALIZACE 25. března 2021: A takhle je to snad s každým článkem, který se týká legislativy. Jeho původní verze, kterou jsme vydali 23. března, bohužel nebyla přesná. Sice jsme zjišťovali ještě nad rámec klasické TZ, kterou vydalo ministerstvo vnitra, ale nakonec to stejně bylo málo. Včera rozeslalo MD na STK a ORP doplňující informace a nám dnes z tiskového oddělení přišla odpověď na náš dotaz ohledně platnosti nařízení Omnibus II pro STK na motocykly. A je to tedy tak, že pro motocykly alias vozidla kategorie L prodloužení STK o 10 měsíců NEPLATÍ, stejně jako třeba pro přívěsy za osobáky, traktory do 40 km/h nebo sněžné skútry. Článek mazat nebudeme, Omnibus II totiž řeší i platnost řidičských průkazů, část týkající se STK ponecháme, vztahuje se ale na automobily.

Covid-19 změnil během roku svět k nepoznání a zejména téma sociálních kontaktů je silně třaskavé. Dokonce i úřední šiml uznal, že někdy je prostě výhodnější připravit se o potěšení z inkasování poplatku a slastného pocitu z bouchnutí razítka ve prospěch zdraví – tedy že se pro jednou nic nestane, když se na STK nebo úřadech v době sílící pandemie nebudou hromadit lidé. Omnibus II, jak pochopíte z názvu, je již druhým nařízením a navazuje na Omnibus I, který platil loni od 1. února do 31. srpna 2020 a prodlužoval platnost dokladů a kontrol o 7 měsíců. Teď to je prodloužení dokonce o 10 měsíců. Jenomže zatímco třeba u řidičáků je možné prodloužit už prodloužené, u technických kontrol nikoli, a začíná v tom být trochu složitější orientace, a proto si na konkrétních případech od ministerstva dopravy ukážeme, jak to tedy je. Omnibus II se týká i nákladní, železniční či vodní dopravy, tam se řeší různé licence, profesáky, tachografy, školení řidičů apod., ale tyhle věci jsou pro nás z pohledu hobby uživatelů motocyklů irelevantní, tak se na ně vykašleme a řekneme si to nejdůležitější jen o řidičských průkazech a technických kontrolách.

Co říká Omnibus II?

Platnost řidičských průkazů a technických prohlídek, které propadly v období od 1. září 2020 do 30. června 2021, je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti.

Řidičské průkazy

Prodloužení již jednou prodloužených
V rámci nařízení Omnibus I se platnost dokladů, propadlých od 1. února do 31. srpna 2020, prodloužila o 7 měsíců. Doklady již jednou prodloužené se i nyní mohou znovu prodloužit, a to buď do 1. července 2021, nebo o 6 měsíců, pokud prodloužená platnost vyprší po datu 1. července 2021.

Příklady životních situací:

 • Platnost řidičského průkazu mi v původním termínu vypršela již 25. března 2020 a byla mi prodloužena Omnibusem I do 25. října 2020. Do kdy mi řidičák platí podle nového nařízení?
  Odpověď: Nyní je platnost ŘP prodloužena do 1. července 2021.
 • Vypršel mi řidičský průkaz původně 29. srpna 2020, Omnibusem I mi byl prodloužen až do 29. března  2021. Do kdy platí podle nového nařízení?
  Odpověď: Omnibus II Vám prodlouží doklad až do 29. září 2021, protože prodloužení o půl roku je již po datu 1. července 2021.
 • Platnost řidičského průkazu mi skončila 18. ledna 2021, ale neřešil jsem to. Kolegové říkali, že prý to mám prodloužené taky. Jak to bylo doopravdy a do kdy mi bude prodloužen?
  Odpověď: V říjnu 2020 vydalo ministerstvo dopravy metodické stanovisko, podle kterého se hledělo na řidičské průkazy propadlé od 1. září 2020 do 31. března 2021 jako na platné po dobu dalších 6 měsíců. To ovšem platilo pouze na území České republiky. Takže kolegové měli pravdu, ale jenom při provozu u nás. Omnibus II prodloužení platnosti dokladů řeší pro celou EU, řidičák Vám tak platí do 18. listopadu 2021, tedy dalších 10 měsíců od okamžiku, kdy skončila jeho platnost.
 • Řidičák mi platí do 15. května 2021, do kdy mi tedy bude prodloužen?
  Odpověď: Tady je to úplně jednoduché – o 10 měsíců, tedy do 15. března 2022.

Technické prohlídky vozidel (STK)

Pozor, pro motocykly prodloužení STK neplatí!
Pro úplnost citujeme ze zprávy, kterou MD rozeslalo STK a ORP:

Omnibus II se vztahuje výlučně na vozidla, která jsou uvedená v čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES, tzn. vozidla následujících kategorií:
- vozidla kategorie M1 a N1, včetně taxislužby a záchranné služby
- vozidla kategorie M2, M3, N2, N3, O3 a O4
- vozidla kategorie T s konstrukční rychlostí převyšující 40 km/h

Omnibus II se nevztahuje zejména na následující vozidla:
- přípojná vozidla kategorie O1 a O2 (přívěsy za osobní vozidla do 3500 kg)
- motocykly kategorie L
- traktory a jejich přípojná vozidla kategorie R, R, C a OT, jejichž konkstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km/h
- silniční vozidla kategorie Z určená k pohybu na sněhu a ledu
Prodloužení již jednou prodloužených
V rámci nařízení Omnibus I se platnost technických kontrol, propadlých od 1. února do 31. srpna 2020, prodloužila o 7 měsíců. Znovu prodlužovat už jednou prodloužené STK není možné!

Na co se Omnibus II vztahuje?

 • lhůtu pravidelné technické prohlídky a platnost osvědčení o technické způsobilosti (tzn. lhůta skončila nebo skončí od 1. září 2020 do 30. června 2021, prodlužuje se o 10 měsíců).

Na co se Omnibus II nevztahuje?

 • na protokoly o evidenční kontrole
 • na 30denní lhůty k provedení opakované technické prohlídky
 • na lhůtu pravidelné technické prohlídky, která již byla prodloužena podle Omnibus I

Příklady životních situací:

 • Skončí mi lhůta pravidelné technické prohlídky u auta 20. května 2021, vztahuje se na mě prodloužení Omnibus II? Pokud ano, tak do kdy nejdéle se musím podrobit pravidelné technické prohlídce?
  Odpověď: ANO. Omnibus II se na Vás vztahuje, u vozidla se lhůta prodlužuje o 10 měsíců, tj. do 20. března 2022.
 • Skončí mi lhůta pravidelné technické prohlídky do 2. července 2021, vztahuje se na mě prodloužení Omnibus II? Pokud ano, tak do kdy nejdéle se musím s vozidlem podrobit pravidelné technické prohlídce?
  Odpověď: NE. Omnibus II se na Vás nevztahuje, jste již mimo jeho platnost, u vozidla tak zůstává původní lhůta, tj. do 2. července 2021.
 • Skončila mi lhůta pravidelné technické prohlídky u automobilu k 20. květnu 2020, která se mi prodloužila o 7 měsíců podle Omnibus I tj. do 20. prosince 2020. Vztahuje se na mě prodloužení Omnibus II? Pokud ano, tak do kdy nejdéle se musím podrobit pravidelné technické prohlídce?
  Odpověď: NE. Omnibus II se na Vás nevztahuje, neboť již došlo k prodloužení lhůty k provedení technické prohlídky podle nařízení Omnibus I. Od 20. prosince tak máte technickou kontrolu propadlou a Vaše vozidlo je k provozu nezpůsobilé, nesmíte je provozovat na pozemních komunikacích.
 • Byl jsem 15. března 2021 na pravidelné technické prohlídce v řádném termínu, ale byla mi nalezena vážná závada, kdy mi byla omezena technická způsobilost na dobu 30 dnů, tj. do 14. dubna 2021. Vztahuje se Omnibus II na prodloužení 30denní lhůty k vykonání opakované technické prohlídky?
  Odpověď: NE. Omnibus II se nevztahuje na prodloužení 30denní lhůty k přistavení vozidla ke kontrole odstraněné závady. Uplynutím této lhůty se stává vozidlo technicky nezpůsobilé a provozovatel vozidla nesmí takovéto vozidlo provozovat na pozemních komunikacích.
 • Byl jsem 22. února 2021 na evidenční kontrole, vztahuje se na platnost protokolu o evidenční kontrole prodloužení 30denní lhůty pro žádost o provedení změny v zápisu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel podle Omnibus II?
  Odpověď: NE. Omnibus II se nevztahuje na prodloužení platnosti protokolu o evidenční kontrole.
 • Auto mám vyřazené z provozu (značky v depozitu) a 25. ledna 2021 mi u něj skončila lhůta k provedení pravidelné technické prohlídky. Vztahuje se na mě prodloužení podle Omnibus II?
  Odpověď: ANO. Omnibus II se na Vás vztahuje, u vozidla se Vám lhůta a platnost osvědčení o technické způsobilosti prodlužuje o 10 měsíců, tj. do 25. listopadu 2021. Značky si můžete vyzvednout a jezdit celou sezónu.

AKTUALIZOVÁNO 24. BŘEZNA 2021:
Prodloužení STK a pojišťovny
Jelikož se začaly objevovat lidové spekulace na téma, že pojišťovny nebudou uznávat prodloužení technických kontrol, přikládáme raději vyjádření České kanceláře pojistitelů.

„Pojišťovny tento odklad platnosti STK naprosto respektují. Takže se řidiči nijak nemusejí obávat využít odložení – ale musejí být odpovědní, a pokud je jejich vozidlo v evidentně špatném technickém stavu, neměli by s takovým vozidlem na silnici vyjíždět tak jako tak (to platí i o jiné době než této pandemické). Je tedy přitěžujícím faktorem, pokud došlo ke škodě v příčinné souvislosti se zjevně špatným technickým stavem vozidla – takovéto vozidlo nemá na pozemní komunikaci co dělat, bez ohledu na to, zda má nebo nemá takto prodlouženou STK. Takže samotný fakt propadlé STK nemá na posouzení pojistné události vliv, spojitost škody se špatným technickým stavem vozidla však již vliv mít může."

Informace o redaktorovi

Jan Rameš - (Odebírat články autora)

Autoři článku obdrželi prémie 12.5 Kč od 4 uživatelů. Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):TOPlist