ktm_kveten_duke_keys
Co to je Americká retuš - Airbrush

Anglické slovo airbrush, které se zejména v motoristické sféře převážně používá, znamená doslova vzduchový štětec, což v našem případě znamená stříkací pistole. Americká retuš - Airbrush ale současně zahrnuje i celý pracovní postup, kterým se nanáší barvy na daný podklad a vytváří se tak různé ilustrativně-grafické techniky.

Historie


Jak vyplývá z faktografických pramenů, které byly použity v tomto pojednání, nejstarší existující doklady této techniky sahají až do pravěku. Zde lidé navzdory velmi primitivním metodám, dosahovali věrných efektů americké retuše.
Schematické obrázky jeskynních maleb v Lascaux (Francie) z pravěkého obydlí člověka z doby před 20 000 lety, tedy mladší doby kamenné ukazují, že zde je možné najít mnoho příkladů: ruce malované v negativu, pravděpodobně vytvořené nastříkáním barviv přes ruku pomocí primitivních nástrojů, jako je rákos nebo dutá kost.

Moderní Americká retuš měla své významné technické milníky a to v roce 1878 jistý pan Peeler vynalezl stříkací pistoli a před více než 100 lety, roku 1893, americký akvarelista Charles Burdick vynalezl Americkou retuš jak ji známe dnes. Nepochybně hledal rychlejší metodu, která by mu umožnila dodat jeho obrazům jemnější konečné úpravy a vyřešit problém zachycování šedí a stupňovaných stínů, které se v pozadí (např. na obloze) jeví jako polotóny. Svými revolučními nápady technických inovací stříkací pistole později přispěl i Nor Paasche. Na počátku tohoto století se americká retuš používala výlučně k retušování fotografií - ke zvyšování ostrosti, kontrastu a efektů světla a stínu obecně. První důležitá díla malovaná americkou retuší se objevila ve 30. letech. Byly to reklamy, ilustrace časopisů a plakáty, jejichž autory byli takoví průkopníci této metody, jako Bayer, Masseau, McKnight Kauffer, Cassandre, Brodovitch a Pety, kteří tak uskutečnili revoluci v grafické komunikaci. Plně se však americké retuše začalo používat teprve v 40. letech během 2. světové války, kdy se optická iluze třetí dimenze stala populárním způsobem, jak upoutat pozornost a vzbudit zájem společnosti traumatizované hrůzami války. Po skončení války používání a popularita americké retuše nevysvětlitelně poklesly a retuš znovu sloužila především pro retušování fotografií a jako pomůcka při výrobě knih a obalů gramofonových desek. Paradoxní výjimkou však bylo její rostoucí použití při výrobě kreslených a vědecko-fantastických filmů. K znovuobjevení americké retuše došlo v 60. letech, kdy umění, hudba, móda a kultura obecně hledala a přijímala nové myšlenky. Grafická komunikace také potřebovala nové výrazové prostředky a americká retuš nabídla těmto uměleckým požadavkům některá řešení. Na scéně se objevila další jména: Michael English, Willardson, Charles White III., Philip Castle a Peter Sato, který posunul používání americké retuše až k jejím hranicím. Dnes se americká retuš neomezuje na fotografické retušování nebo grafický design, ale velmi úspěšně se používá i v jiných médiích. Někteří malíři ji používají ke zlepšení technické stránky své práce. Ve filmovém průmyslu je pomoc americké retuše rozhodující především při výrobě modelů a filmování velmi složitých prostorových produkcí.
Není pochyb, že použití americké retuše od dob Charlese Burdicka značně pokročilo. Ačkoli byla americká retuš často kritizována, více a více umělců obdivuje její možnosti a těží z nich.

Airbrush a motorkáři


Tato část by si zasloužila samostatné pojednání. Proto jen velice stručně. Americká retuš, jak ji známe dnes, je pravděpodobně nejdokonalejším a nejrafinovanějším nástrojem na nanášení a rozprašování barev s maximální přesností. Nedá se proto pomyslet, že by se tato výtvarně-grafická technika mohla vyhnout motoristické obci neboť tato vrcholová grafická technika jde ruku v ruce se špičkovou technikou těchto strojů. Toto např. Amerika pochopila v celé historii Harley-Davidson. Touha nadšenců však nezná mezí. Úpravy nebo spíše přeměny seriových motocyklů na předmět krásnější a výkonnější, originálnější a naprosto udivující, vycházející z volné představivosti svého majitele dosáhnout opravdové jedinečnosti jdou nesmírným tempem kupředu. S touto motivací pracují věhlasní tvůrci typu Arlen Ness, Rick Doss, Rikky Battistinis či firma ODYSSEY KOLORS. Pokud se přidržím mé profesní zaměřenosti, pak v oblasti nátěrů a barev se nabízejí mnohé možnosti od těch nejjednodušších až po velmi složité. Můžeme na motocyklu zachovat matný rám a zkrášlit nádrž nebo blatníky. Můžeme vše natřít černě, nebo jinou, jemnější barvou, nebo si můžeme dopřát nefalšovaný vzor s lebkami, plameny, lvy, piráty nebo se sousedkou z vedlejšího bytu. Každému podle jeho vkusu! Podmínkou ale je, že k výjimečnosti patří i exkluzivní techniky. Lze si jen stěží představit, že by nějaký custom byl vybaven nátěrem nebo grafickými výjevy zhotovenými pomocí několika vrstvových - na první pohled - hrbolatých nátěrů či malby štětcem a dokonce dovyzdoben samolepkami!

K vynikajícímu motocyklu a nejen k němu, patří jedině a pouze Airbrush. To konečně dokazují i tyto obrázky mých prací. K využití této techniky je nezbytné si uvědomit, že je to jedinečná a velice náročná technologie, která vyžaduje především genetický talent, ale také a to především nadprůměrnou precisnost, trpělivost, špičkovou vybavenost a výhradné použití vynikajících realizačních materiálů. To jsou faktory, které je třeba velice důkladně zvažovat při úvaze k uskutečnění záměrů při inovační tvorbě svého customu. V ČR se nabízí řada možností jak si nejlépe vybrat, nezbývá než k takovému záměru popřát hodně štěstí. Technikou Airbrush se zabývám již řadu let. Při své tvorbě jsem vždy vycházel z uvedených zásad. Bližší informace mohou zájemci najít na mém webu www.lpairbrush.cz

Informace o redaktorovi

Jarda Ducháček - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (1x):TOPlist