yamaha_doplnky_3
Česká kancelář pojistitelů: blýskání na lepší časy?

Nepříjemnou zkušenost s vymáháním pojistného Českou kanceláří pojistitelů už zažil skoro každý, koho znám. Není se co divit, když pošťáci každý rok doručí motoristům víc než 400 tisíc obsílek vystavených ČKP. Výzvy k zaplacení příspěvku za nepojištěné vozidlo do garančního fondu jsou přitom často neoprávněné, a jako dokazují průlomové rozsudky z poslední doby, majitel vozidla dokonce není povinen platit ani když neodevzdal registrační značky.

I po více než roce od našeho posledního článku na toto téma nadále dostávají tisíce motoristů výzvy, přestože nic nezavinili. A nic se nezměnilo ani na tom, že důkazní břemeno leží podle zákona na obeslaném bez ohledu na to, jestli je zcela bez viny nebo nikoliv. UIrčitý posun k lepšímu lze však přeci jenom sledovat. Řada případů se totiž dostane až do soudních síní - mimo jiné také díky práci Českého konzultačního portálu - kde se na vozidla bez zákonné pojistky nedívají tak jednostraně jako kancelář pojistitelů.
Padly už první průlomové rozsudky. Například Okresní soud v Kladně letos na jaře rozhodl ve prospěch majitele osobního auta, který neměl uzavřeno povinné ručení a bránil se tím, že vozidlo nebylo provozováno na pozemních komunikacích a bylo zaparkované v uzavřeném areálu. Kancelář opřela svou žalobu o tvrzení, že vozidlo je evidováno v centrálním registru vozidel tzv. "jako provozované", ale v žalovaném období k němu nebylo sjednáno pojištění odpovědnosti. ČKP argumentovala (tak jako i v mnoha dalších případech) že povinností vlastníka, jež své vozidlo neprovozoval na pozemních komunikacích, bylo dočasně či trvale ho vyřadit z registru vozidel. To znamená odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla.
Soud ale argumentaci České kanceláře pojistitelů neuznal a do rozsudku vysloveně uvedl "Nedošlo sice k formálnímu vyřazení z evidence motorových vozidel, což by byl jednoznačný důkaz o neprovozování vozidla, to však neznamená, že uvedenou skutečnost nelze prokázat i jinými prostředky."
Kladenský soud tak jednoznačně vyvrátil všeobecně rozšířený názor, že "zákonný příspěvek nepojištěných" musí uhradit každý majitel nebo provozovatel vozidla, pokud neodevzdal tabulku s registrační značkou. Podle jeho výkladu zákona "z nevrácení tabulky s registrační značkou respektive z nevyřazení vozidla z evidence není možné dovodit závěr, že vlastník vozidla musí vždy zákonný příspěvek zaplatit. Povinnost platit příspěvek má jen ten, kdo vozidlo provozuje. Provozováním se rozumí užívání vozidla na veřejných komunikacích, případně ponechání vozidla na těchto komunikacích."

Jiří Ptáček, jež provozuje web STOPCKP.cz v této věci dodává "Množství podobných rozsudků výrazně roste. Mohu citovat například rozsudek Okresního soudu v Trutnově, jež do svého odůvodnění uvedl dokonce fakt, že jiný výklad zákona by byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod." Ptáček dále uvádí, že sama Česká kancelář pojistitelů podobné námitky občanů obvykle zamítá a případy předává inkasním agenturám. Řidiči pod výhružkou exekuce pak výzvy proplácí, aniž by však k nim byl právní nárok. Počet těchto případů jde do tisíců.

Podle zkušeností jednoho z našich čtenářů se následkem výše uvedených vyjádření soudů změnil i přístup České kanceláře pojistitelů. Jarda v mailu píše: S ČKP mám zatím dobrou zkušenost. Motorku jsem měl přihlášenou a nepojištěnou cca 2 měsíce, a samozřejmě mi přišel dopis, že mám platit. Tak jsem dal dohromady čestné prohlášení, že v inkriminované době stála motorka rozebraná v garáži, a ČKP uzavřela případ aniž bych jí cokoli zaplatil.
Když kanceláři stačilo i čestné prohlášení majitele, pak třeba takové potvrzení ze servisu, že motorka stála dlouhodobě v opravě, musí zafungovat jako neprůstřelný důkaz.
Čeští motoristé obdrží ročně od České kanceláře pojistitelů zhruba 415 000 výzev a na sankcích zaplatí kolem 450 milionů korun. Denní příspěvek do garančního fondu za motorku o objemu do 350 ccm činí 20 korun za den, u vyšších kubatur je to o deset korun víc. Za rok tak může ČKP požadovat po motorkáři s "nepojištěným" strojem skoro 11 tisíc, přestože k tomu zhruba v jedné třetině případů nemá oprávnění. Jenže jak už bylo řečeno, tady funguje presumpce viny, a shánění důkazů o opaku je znamená pro obeslaného motorkáře jenom starosti navíc, o finančních nákladech na cestovné, telefon, poštovné nebo ušlý zisk ani nemluvě.  

A protože ani Česká národní banka, která je nadřízeným orgánem ČKP, se v tomto problému nechce angažovat, nezbývá než si zákonné pojištění své motorky pečlivě hlídat. Nikdy totiž nemáte jistotu, že obsílku s hlavičkou ČKP nenajdete ve svojí schránce. Proto raději mějte všechny doklady k motorce v pořádku, po prodeji vozidla si schovejte kupní smlouvu a kopii technického průkazu s vyznačením převodu na nového majitele, a důsledně trvejte na přepisu v registru.  A když už vám ČKP napíše, jednejte bez váhání. Dokud se nezmění přihlouplý zákon, kde musí sám motorista dokazovat, že nic neudělal a nepojištěné vozidlo nikdy třeba nevlastnil, lepší radu pro vás nemáme.

Informace o redaktorovi

Petr Poduška - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (29x):TOPlist