Statistiky nehod 2016. Jak vloni bourali motorkáři?

O trochu míň než v roce předchozím. Rozdíl dělá přesně 110 nehod, což je v celkovém počtu zanedbatelné procento. Trochu příznivější zprávy však máme o počtu smrtelných nehod motorkářů, který klesl na rekordní minimum. To platí jak o nehodách s cizím zaviněním, tak o těch, kde si podle závěrů vyšetřování mohl motocyklista za svůj osudový kreš sám.

Statistiky nehod 2016. Jak vloni bourali motorkáři?

Policejní statistiky za rok 2016 evidují celkem 2828 dopravních nehod s účastí motocyklu, což je na jednu stranu číslo hrozivé, ale zároveň menší než v roce předchozím. Nejčastější příčinou byla vysoká rychlost - úředním jazykem řečené "nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky" stojí za 436 nehodami způsobenými řidičem motorky, dalších 117 spadá do kategorie "nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky" a v 65 případech jel motorkář příliš rychle s ohledem na okolní provoz. Překvapivě málo nehod se naopak stalo při předjíždění zleva vozidla odbočujícího vlevo  - vypadá to, že z téhle rizikové situace máme mnohem větší respekt než z rychlé jízdy. Pokud jde o poměr nehod zaviněných motorkářem a jiným účastníkem provozu, na řidiče motocyklu pořád připadá větší část.

Policie vyhodnocuje dopravní nehody také podle toho, kolik mají jejich účastníci odježděno. Nikoho asi nepřekvapí, že nejčastěji bourají motorkáři s praxí kolem jednoho roku. Tady se opět potvrzuje stará pravda, že v autoškole vás naučí jenom naprosté základy, a potřebné zkušenosti získáte teprve v provozu nebo ještě lépe v kurzu některé motoškoly.

V jednom z grafů jde pěkně vysledovat, jak motorkářská populace stárne, respektive se zvyšuje věk účastníků nehod. Za posledních deset let narostl počet bourajících motorkářů starších než pětačtyřicet o deset procent, výrazně méně je naopak těch ve věku 26-30 let.

A nakonec ty nejsmutnější zprávy. Nehoda na motorce vloni připravila o život 61 lidí, přičemž vždy se jednalo o řidiče motocyklu, a mezi oběťmi není žádný spolujezdec. Nejvíc smrtelných nehod se stalo o prázdninách, kdy na silnice nejen vyjíždí hodně motorek, ale celkový provoz bývá hektičtější. V mapce republiky se dokonce můžete podívat, kde k vážným nehodám docházelo nejčastěji.

Statistiky dopravních nehod připravil a odprezentoval plk. Ing. Tomáš Lerch, ředitel Ředitelství služby dopravní policie, který zároveň přijal pozvání do našeho on-line rozhovoru. Až do nedělního večera se ho můžete ptát nejen na téma dopravních nehod, ale také například na to, jaká opatření Policie ČR chystá kvůli zlepšení bezpečnosti motorkářů na cestách.

On-line rozhovor: Tomáš Lerch

On-line rozhovor byl již ukončen. Děkujeme za otázky.

Dotazy můžou přidávat jen registrovaní a přihlášení uživatelé.

Otázky a odpovědi

seikos
Dotaz od seikos položen 16.02.2017 v 10:04

Otázka 1: Myslíte si, pane inženýre, že statistiky nehodovosti klesají ruku v ruce s vyšší a vyšší buzerací úřadů ohledně technického stavu vozidel? Lze se totiž domnívat, že nehodovost klesá v souvislosti s větším množstvím Éček na všech (i naprosto nedůležitých) částech motocyklu.
Otázka 2: kdy už bude policie konečně pomáhat a chránit obyvatele a nesvalovat vinu na "nepřizpůsobení jízdy technickému stavu komunikace"? A bude popravdě označovat za příčinu "špatný technický stav silnic"?
Otázka 3: krásné grafy. Kolik stojí daňového poplatníka sesumírovat takovéto grafy?

Děkuji a předem neočekávám, že byste v sobě našli nějakou lidmi očekávanou sebereflexi, případně se že byste v odpovědích nevyhnul vyjádření s poukazáním na nedostatek informací.

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:11

Dobrý den,
Ad1: technický stav vozidel nemá zásadní vliv na příčinu dopravní nehody, ale podstatně ovlivňuje její následek. Toto platí nejen u automobilů, ale i u motocyklů. Homologace uvedená na konkrétní části motocyklu zaručuje to, že výrobek byl testován a schválen pro provoz na pozemních komunikacích a je pro jeho uživatele bezpečný. Schvalování technické způsobilosti vozidel spadá do kompetence Ministerstva dopravy ČR a Policie ČR je zde od toho, aby kontrolovala dodržování zákonných předpisů.
Ad 2: Jak vyplývá z uvedeného článku, nejčastější příčinnou dopravních nehod zaviněných řidiči motocyklů je nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky. Dopravně technickým stavem se rozumí např.: tvar či typ komunikace (zatáčka, šířka komunikace apod.). To co zmiňujete je otázka nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. V případě, že řidič vlivem závady na komunikaci havaruje, přičemž nemohl takovouto závadu předvídat (nebyla například označena nebo dostatečně viditelná) není v tomto případě označen Policií ČR viníkem nehody. Jen v roce 2016 Policie ČR šetřila celkem 644 dopravních nehod, kdy jako příčina DN byla označena závada na komunikaci.
Ad3: Statistické výstupy včetně jejich grafického zpracování jsou každodenní činností Ředitelství služby dopravní policie, kde se problematice statistiky dopravních nehod věnují dva pracovníci. Analýza dopravních nehod je využívána jak pro potřeby Policie ČR, tak ostatními státními i nestátními subjekty. Povinnost vést statistickou evidenci DN Policií ČR vyplývá ze zákona o silničním provozu.
plk. Tomáš Lerch

wejrcze
Dotaz od wejrcze položen 16.02.2017 v 11:00

Otázka č.1 - Jestli nějakým způsobem sledujete efektivitu kontrolních akcí zaměřené na motorkáře?
Otázka č.2 - Zvažujete do budoucna řešení, jak už bylo uvedeno v dotazu podemnou, špatného stavu komunikace? Šterk, olej, bordel od JZD atd.... jaktožo nesvalování viny na účastníka silničního provozu a naopak půjdete po tom kdo za tu komunikaci zodpovídá????

Díky za odpovědi

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:12

Dobrý den,
Ad1: Policie ČR vyhodnocuje efektivitu všech dopravně bezpečnostních akcí, které realizuje. V případě motorkářů se jedná především o preventivní akce, jejichž účelem je osvěta a výchova řidičů k vlastní odpovědnosti. Dále realizujeme cílené akce, kde motorkáři ve větší míře porušují pravidla silničního provozu a mnohdy končí jejich chování dopravní nehodou.
Ad2: Jak již bylo uvedeno v předchozím dotazu, Policie ČR v rámci šetření dopravní nehody, vždy zaznamenává stav komunikace a její případný vliv na zavinění DN. Zároveň se snažíme správce komunikace upozorňovat na komunikační závady. Jen za rok 2016 bylo nahlášeno téměř 15.000 závad. Zjistí-li policista, že dochází ke znečišťování komunikace, nahlásí to jak správci komunikace, tak činní zároveň kroky k tomu, aby zjistil, kdo vozovku znečistil. Je-li viník zjištěn, je takové jednání řešeno v souladu z právními předpisy. Výmoly, štěrk či jiné nečisty na komunikacích vnímám sám jako motorkář za nebezpečné, proto doporučuji v tomto ohledu všem řidičům být zodpovědný nejen sám k sobě, ale i k ostatním účastníkům silničního provozu, takové místo ohlásit Policii ČR, která neprodleně kontaktuje správce komunikace za účelem odstranění závady. plk. Tomáš Lerch

Mike70
Dotaz od Mike70 položen 16.02.2017 v 11:03

Dobrý den. Zajímalo by mne, jak se Policie bude angažovat v oblasti zvýšení bezpečnosti motorkářů v souvislosti se špatným stavem vozovek v ČR. Myslím tím vozovky bez výmolů, štěrku a také znečištení vlivem zemědělských strojů. Poslední oblast se netýká jen motocyklů, ale vymáhání dodržování vyhlášky vůči zemědělcům co vyjedou z pole s totálně zas... zaneřáděnou technikou. Proč se toto nekontroluje a nepostihuje? Děkuji za odpověď.

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:13

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že se jedná o opakovaný dotaz, odkazuji Vás na předešlou odpověď.
plk. Tomáš Lerch

Hondasl
Dotaz od Hondasl položen 16.02.2017 v 11:49

Dobý den.

Zajímá mě jediná věc. Proč v dnešní době, nejsou povinné záznamové kamery do aut ? Na silnicích v dnešní době vládne chaos a bezohlednost. Hodně by to ušetřilo práci při vyšetřování nehod. Chápu že by se to některým institucím nelíbilo (třeba Sluníčkáři, ochránci lidských práv a pod, ale lidský život je důležitější než cokoliv jiného. Já bych o ten svůj nerad přišel například vinou mladíka, kterému tatíček koupil silné auto k maturitě.

děkuji za odpověď

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:13

Dobrý den,
Policie ČR zohledňuje při objasňování dopravních nehod i výstupy z kamer umístěných ve vozidle, jsou-li účastníkem DN poskytnuty. Zákonnou povinnost v tomto směru neshledávám jako nutnou. Jedná se o preventivní opatření, které je na odpovědnosti každého účastníka silničního provozu. V současné době nemám informace o tom, že by taková povinnost byla zákonem regulována v zemích EU, nebo se o podobném záměru uvažovalo.
plk. Tomáš Lerch

ZdenalH
Dotaz od ZdenalH položen 16.02.2017 v 11:49

Dobrý den,
otázka 1 se týká pokut. Je opravdu potvrzené, že drakonická výše pokut vede k vyšší bezpečnosti? Pokuty máme mnohdy i vyšší než na západ od nás, ale průměrná mzda je třetinová... Neměly by pokuty reflektovat výši příjmu (co je pro jednoho likvidační, tomu se druhý směje)?
Otázka 2- myslíte, že větší nátlak na majitele starších vozidel (viz. STK, ekologické poplatky při převodu, atd.) Povedou k omlazení vozového parku? Vážně si myslíte, že lidi baví jezdit starými auty/motocykly?
Děkuji za odpověď.

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:14

Dobrý den,
Ad1: Výše sankce by měla mít svůj výchovný i preventivní charakter. Zjednodušeně řečeno, porušování zákona by se nemělo vyplatit. Se závažností přestupku by měla růst i sankce. ČR patří mezi země s nejnižší výší pokut za přestupky v silničním provozu. Např.: za překročení rychlosti do 20 km/h, je průměrná výše pokuty v ČR cca 13 EUR. Oproti tomu v SRN je za stejný skutek postih trojnásobný, v Polsku dokonce téměř desetinásobný. Ukládání pokut na místě dle výše příjmu není v současné době realizovatelné.
Ad2: Stanovení podmínek provozu na pozemních komunikacích spadá do kompetence MD ČR, nikoliv Policie ČR. Nový vozový park má bezpochyby tu výhodu, že se jedná o bezpečnější vozidla. Průměrné stáří vozového parku v ČR se pohybuje v rozmezí 14- 15 let. Role STK je velmi důležitá, i staré vozidlo musí splňovat základní technické podmínky pro provoz na pozemních komunikacích.
plk. Tomáš Lerch

BorekS
Dotaz od BorekS položen 16.02.2017 v 11:51

Dobrý den pane Lerchu,

někteří moji "motokolegové" se ptají na nepořádek na silnicích, a jak to bude PČR nadále řešit.

Já se připojuji s velmi podobným tématem, ovšem zcela konkrétním.

A) V posledních letech se rozmohl trend, kdy "cestáři" opravují výtluky, jiné vady a někdy i plošně silnice zásypem jemného štěrku, velmi často se stane, že takové úseky nejsou vůbec nebo nedostatečně označeny. Jak reagovat ??? Volat PČR ???

B) V této stejné věci mnoho motorkářů, cyklistů i automobilistů přímo ohrožuje také praktika cestářů, kteří pravděpodobně z "technologických důvodů" ponechají výše uvedený štěrkový zásyp nebo jeho zbytky týden či čtrnáct dní na silnicích aby se "zajezdil a vyprášil" a komunikaci nijak neuklízejí !!! Je to extra nebezpečné jak pro motorkáře, tak pro cyklisty i řidiče dvoustopých vozidel. Jak reagovat ? Volat PČR ???


Jsem z Jihomoravského kraje kde lze tyto nešvary vnímat velmi intenzivně. A lidově řečeno, dokud bude na silnicích ležet bordel bez povšimnutí zodpovědných státních či krajských orgánů, statistiky nehod nebudou klesat tempem, které bychom si všichni přáli...

Děkuji, že nám na tyto zcela konkrétní dotazy odpovíte...

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:14

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že se jedná o opakovaný dotaz, odkazuji Vás na odpověď uvedenou výše.
plk. Tomáš Lerch

Clint.
Dotaz od Clint. položen 16.02.2017 v 11:55

Dobrý den,ohledně homologací bych asi pochopil některé úpravy které jsou nebezpečné,např.některé tuningove blinkry nejsou absolutně vidět za denního světla,dále nesmyslně hlučné výfuku,ale zase na druhou stranu výfuku s hlasitějším projevem je spíše pro dobro, kdy i o pomalu jedoucim motorkáři vědí ostatní účastníci silničního provozu ,hlavně v nepřehledných úsecích.(z vlastní zkušenosti) Má otázka tedy směřuje na nehomologovane doplňky. Když už někdo na svém stroji má a nebo koupil už motorku s takovými doplňky,lze je podrobit nějakému testu a homologaci tím získat nebo se ujistit že je nevhodná? Je někdo nebo něco co určuje meze kromě všude chtějicích E? Jsou určitě i tací,co místo nákupu a nákladné výměny doplňků který cosi nesplňuje,raději využily zlegalizovani. Děkuji za odpověď

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:15

Dobrý den,
Vyhláška Ministerstva dopravy stanoví, které části motocyklu musí mít schválenou technickou způsobilost, tj. homologaci. Provést dodatečnou homologaci nehomologovaného dílu je čistě teoreticky možné, avšak v praxi velmi těžko představitelné. Na jedné straně jsou zde nemalé náklady spojené s homologací, na druhé straně pak i skutečnost, že některé díly jsou testováním znehodnoceny či zcela zničeny.
plk. Tomáš Lerch

vincent599
Dotaz od vincent599 položen 16.02.2017 v 12:20

Dobrý den, rád bych se zeptal:
1. jaký byl důvod pro zpracování této statistiky?
2. kdo dal podnět k jejímu zpracování?
3. je možné někde shlédnout popř. stáhnout kompletní text zadání pro zpracování této statistiky?

děkuji předem za odpověď

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:16

Dobrý den,
otázka statistiky je řešena hned v prvním dotazu. Statistika eviduje skutky v dopravě u všech účastníků silničního provozu, tedy i u motorkářů. Chceme-li s touto cílovou skupinou pracovat, je nezbytné analyzovat příčiny DN.
plk. Tomáš Lerch

Pepé81
Dotaz od Pepé81 položen 16.02.2017 v 12:25

V loňském roce 2016, v letních měsících se opravovala silnice č.315 mezi Lanškrounem a Ostrovem ve východních Čechách. Samozřejmě, že opravovaná místa byla vysypaná jemným štěrkem. V některých místech byl štěrk v celé šíři vozovky a zvlášť pak ve velmi nepřehledné prudké zatáčce, kde jak se říká "nevidíte za roh". V tomto místě je navíc stoupání / klesání a nedá se tudy ani za sucha jet více jak 40 km/h. Osudné se to stalo jednomu pánovi, který v montérkách na skůtru (do 125 ccm) se na štěrku sklouznul a těžce se v nepřehledném úseku zranil. Dopravní značky upozorňující na toto nebezpečí byly asi 1 km od místa (značili opravovaný úsek), ale "ošetřené" místo bylo právě jen v této zatáčce. Druhý den v tomto stejném místě havaroval řidič se silničním motocyklem. Protože měl koženou kombinézu s páteřákem tak "jen" sbírali pomlácenou mašinu ze země. Dva dny po sobě jsem to viděl na vlastní oči. Může mi to někdo vysvětlit? Štěrk na silnici zůstal asi 14 dní…

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:17

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že se jedná o opakovaný dotaz, odkazuji Vás na odpověď uvedenou výše.
plk. Tomáš Lerch

Sali28
Dotaz od Sali28 položen 16.02.2017 v 13:15

Dobrý den,
Nechci řešit děravé silnice opravené štěrkem, ekovýpalné za stará auta. Mám takovou otázku. Dělá dopravka něco jiného než že stojí za radarem nebo jezdí passatem po dálnici tam a zpátky? Chápu lehce vybrané peníze . Ale podle mě jet víc než 50/90/130 se dá na určitých místech jet dá daleko rychleji a přitom bezpečně. Obcích tady na valašsku v 80% konec obce znamená 2km rovinka bez baráků kde se dá jet i 100. :). Ale zrovna na takových místech potkává člověk zelené mužíky schované za stromem s radarem. Ale co mě ohrožuje velice často že 1/4 lidí vůbec nemá co dělat za volantem. Na kruháči přednost v 10% mi tam někdo vletí. Různé šílené odbočování. Nebezpečná jízda. Nedej bože že vypnou semafory to je v podstatě demoliční derby.Přednost z prava, Vybržďování...atd. Tam kde jde o pár km jste. Tam kde mi jde o životy ne.

Omlouvám se za gramatiku.

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:17

Dobrý den,
Služba dopravní policie řeší celou škálu protiprávního jednání. V poslední době se stále více zaměřujeme na nesprávný způsob jízdy, nebezpečné předjíždění či nerespektování světelné signalizace.
plk. Tomáš Lerch

Lukspur
Dotaz od Lukspur položen 16.02.2017 v 13:47

Dobrý den, mám několik otázek týkajících se zvýšení bezpečnosti řidičů jednostopých vozidel (a nejen jich)
1. Která instituce konkrétně se zabývá vlivem dopravních staveb na bezpečnosti motocyklistů (např. zbytečné zvýrazňování přechodů červenou barvou, která za mokra klouže stejně jako bílá a tímto stylem je přemalovaná celá šíře vozovky; svodidla z ocelových lan; semafory s čidly která nereagují na nic menšího než osobní auto; již zmiňované NEDODRŽOVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ u oprav vozovky tryskovou metodou....) a jaké jsou její výstupy.
2. Proč se využívají v nadměrné míře zpomalovací prahy, hrby a již i "skokanské můstky".. Ty navíc po jejich zbudování již nikdo nekontroluje, zda se třeba nesmazal nátěr který je má zvýraznit, neutvořila se u nájezdu na práh taková prohlubeň, že si spodek vozidla neodře jen čistokrevný off-road..
3. Jak vnímáte situaci, kdy autoškoly opouští "ridiči" v mnohých případech absolutně nepřipravení na provoz bez dohledu instruktora a jakým způsobem je budete řešit.
Z odpověď alespoň na tyto základní otázky děkuji.

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:17

Dobrý den
Ad1:Schvalování dopravního značení či zařízení spadá do kompetence MD ČR.
Ad2: Umístění zpomalovacího prahu stanový vždy příslušný správní úřad. Policie ČR je v tomto případě pouze dotčeným orgánem a její stanovisko není pro úřad závazné. V souladu s technickými podmínkami mohou být zpomalovací prahy umísťovány pouze na místní komunikace a ve výjimečných případech na silnice III. tříd za účelem zklidnění dopravy. Každý případ je posuzován individuálně a v některých případech jsou tyto prahy umísťovány i přes nesouhlas Policie ČR.
Ad3: Problematika autoškol spadá opět do kompetence MD ČR. Souhlasím s Vašim vyjádřením, že úroveň výuky a autoškolách je velmi rozdílná. V rámci jednání k problematice autoškol klademe důraz na zvyšování kvality výcviku a na intenzivní dohled na činnost autoškol ze strany kontrolních orgánů. V tomto ohledu jsem přivítal změny týkající se získávání řidičského oprávnění na motocykl.
plk. Tomáš Lerch

Dave81
Dotaz od Dave81 položen 16.02.2017 v 13:50

Dobrý den, přesto, že jsem řidič motocyklu, tak musím uznat, že hromada motorkářů přeceňuje svoje schopnosti a chodí si do provozu "zazávodit" což je rozhodně špatně. Policie samozřejmě nemůže být vždy a všude aby všechny takové postihovala a doufám, že to do budoucna ani neplánujete, přesto, že o represích proti motorkářům i motoristům obecně se mluví stále častěji a hlasitěji. Mě by ale zajímalo co děláte jako prevenci? Nemyslíte, že by bylo dobré umožnit motorkářům se někde bezpečně a legálně "vybláznit", vyzkoušet limity svoje i motorky a případně poměřit svoje schopnosti s ostatními? Pokud se nepletu, tak řidič auta může ve škole smyku odmazat část bodového hodnocení, proč nemůže absolvent motoškoly obdržet stejný bonus? A proč státní organizace aktivně nepořádají okruhové dny(nekomerční), nepodporují stavbu enduroparků apod.? Vždyť je to sport jako každý jiný. Fotbalové hřiště s volným přístupem také pomůže tomu, že si děti nekopou míčem na ulici. Prosím tedy o odpověď zda v tomto můžeme do budoucna očekávat nějakou výraznou změnu k lepšímu, případně co v tom konkrétně vy podnikáte. Děkuji.

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:18

Dobrý den,
souhlasím s Vámi, že prevence u motorkářů, kteří jsou jednou z nezranitelnějších skupin účastníků silničního provozu, by měla být na prvním místě. Zdokonalování řidičských dovedností motorkářů rozhodně podporuji a všem absolvování takového kurzu doporučuji. Služba dopravní policie se v tomto ohledu snaží jít příkladem a každý člen tzv. Moto teamu projde každým rokem školením na bezpečné ovládání motocyklu. Není pravdou, že se nepořádají žádné takovéto akce pro veřejnost. Oddělení BESIP Ministerstva dopravy ČR zorganizovalo v minulých letech několik takových výcviků, na které měla motorkářská veřejnost vstup zdarma. V letošním roce jsme si problematiku řidičů motocyklů dali jako jednu z priorit. V rámci dohledu na silniční provoz se chceme zaměřit zejména na preventivní aktivity ve vztahu k viditelnosti motorkářů a také na technický stav motocyklů. Stejně jako v loňském roce budeme rozdávat jak v přímém výkonu, tak i na vybraných motorkářských akcích reflexní šle. Plánujeme distribuci více než 10.000 ks šlí. Otázka legislativních změn při odečítání bodů spadá čistě do kompetence Ministerstva dopravy ČR. V rámci pravidelných jednání s Ministerstvem dopravy ČR se snažíme apelovat na oblast vzdělávání řidičů obecně. Součástí této diskuze je i zapojení jednotlivých polygonů do těchto aktivit.
plk. Tomáš Lerch

tencotancismoto
Dotaz od tencotancismoto položen 16.02.2017 v 13:51

Zdravím, zajímalo by mě, kdy se policie zaměří na tzv. "lepiče na prdel"? Podle mě je to jeden z největších nešvarů, ale nikdy jsem neslyšel, že by za to někdo dostal pokutu. Snažší je změřit rychlost na kraji obce....
Proč policie kontroluje řidiče bez důvodu? To je jedna z hlavních věcí, proč strácí prestiž - bezdůvodná buzerace, snaha najít problém...

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:19

Dobrý den,
kontrola dodržování bezpečné vzdálenosti naráží na legislativní problém, jelikož v ČR není konkrétně definována bezpečná vzdálenost a tudíž nelze její nedodržení vymáhat. V rámci preventivních kampaní i běžných kontrol se snažíme apelovat na zodpovědnost jednotlivých řidičů. Řidičům se snažíme vysvětlovat, že jedna věc je dodržování pravidel silničního provozu, druhá pak ohleduplnost a tolerance vůči všem účastníkům silničního provozu.
Namátkové kontroly mají svou nezastupitelnou úlohu při ovlivňování chování účastníků silničního provozu. Jak jinak byste chtěl předcházet riziku řízení pod vlivem alkoholu nebo dokonce bez řidičského oprávnění? Policie ČR v rámci dohledu na silniční provoz plní i další úkoly, zejména na úseku pátrání po osobách a odcizených věcech.
plk. Tomáš Lerch

gresini
Dotaz od gresini položen 16.02.2017 v 14:06

Dobrý den,bude se něco navíc dělat ,aby byly naše silnice (často spíše tankodromy) a jejich kvalita na vyšší úrovni a pokud ano,ve kterém století se tak stane? Omlouvám se za ironii,ale to čemu se tady říká silnice jsou ve vyspělých zemích a dnes již často i v zemích sotva rozvojových na úrovni téměř polních cest. Absolutně nechápu zákaz nehomologovaných tzv. laďáků(většinou koncovek výfuků) u motocyklů,které by měly být raději slyšet a jak se bude toto řešit ? Čím si opravdu myslíte,že jsou nebezpečné? Děkuji za odpovědi.

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:19

Dobrý den,
problematice stavu komunikací a užívání nehomologovaných dílů jsem se věnoval v předchozích dotazech.
plk. Tomáš Lerch

666S999
Dotaz od 666S999 položen 16.02.2017 v 14:14

Dobrý den, marně jsem si několikrát stěžoval na štěrk po opravách, kdy bude PČR také důrazná na správce komunikací, jako se stará o hovadiny typu "E na všem"?
Otázka druhá: (Odpověď pouze ANO/NE). Je nákup aut typu "lovci lebek" (civilní policejní auta) v rozsahu desítek miliónů z fondu "na snížení škod po haváriích" :
Je to čestné, charakterní a efektivní?

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:20

Dobrý den,
Ad1: problematice stavu komunikací a užívání nehomologovaných dílů jsem se věnoval v předchozích dotazech.
Ad2: Tzv. skrytý dohled je nedílnou součástí standardního výkonu služby nejen v ČR, ale i v ostatních evropských zemích. Plošným nasazením civilních policejních speciálů na páteřních trasách došlo v minulosti k pozitivnímu ovlivnění vývoje dopravní nehodovosti. Policie ČR preferuje v poslední době především viditelný výkon, i proto bylo ze stejných prostředků pořízeno 135 kusů policejních motocyklů. Odpověď na Váš dotaz tedy zní ANO.
plk. Tomáš Lerch

666S999
Dotaz od 666S999 položen 16.02.2017 v 14:21

Ještě dotaz: Jak pokračují kauzy, kdy policisté zavinili smrt motorkáře u Budějic a zneužili své pravomoci najetím a zraněním mladistvého na parkovišti u OC v Praze?

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:22

Dobrý den,
podrobnosti zmiňovaných případů neznám, Jejich řešení a prověřování nespadá do mé kompetence.
plk. Tomáš Lerch

Dráťa
Dotaz od Dráťa položen 16.02.2017 v 14:22

Vážený pane plukovníku,

dopravní nehody s pevnými přírodními překážkami (např. stromy) mají asi pětinový podíl z celkové počtu nehod, počet usmrcených při těchto nehodách má asi čtvrtinový podíl z celkého počtu.

Má otázka: Napne PČR své síly, aby rizikových míst (vzrostlé stromy bezprostředně u vozovky, betonové propustky, atd.) podstatně ubylo a byly tím významně sníženy následky nehod? Existuje totiž korelace mezi počtem usmrcených a vážně zraněných s počtem rizikových míst (aleje kolem některých silnic nižších tříd jsou bohužel dodnes).

Na druhou stranu, korelace mezi počtem usmrcených a vážně zraněných a počtem dopravně bezpečnostních akcí, ani korelace mezi počtem usmrcených a zraněných a výší vybraných pokut v provozu, ty mi známy nejsou.

Snížení počtu nehod i zmírnění následků by mohlo znamenat zvýšení (jinak obecně nízké) prestiže a důvěry v PČR a mohlo by to též snížit obavy z rostoucí moci PČR a taktéž by to mohlo ztišit hlasy mluvící o přezaměstnanosti v řadách PČR.

Předem děkuji za odpověď.

Honza Draxler

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:45

Vážený pane Draxlere,
Policie ČR je jedním ze subjektů, který se spolupodílí na zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Oprávnění Policie ČR při dohledu na silniční provoz jsou stanoveny zákonem, jehož gestorem je MD ČR. Dopravně bezpečnostní akce jsou vždy předem avizovány tak, aby plnily především preventivní roli. K výši sankcí jsem se vyjadřoval v dotazech uvedených výše. Porovnání vývoje dopravní nehodovosti a výše vybraných pokut není sledována.
Rozumím Vašemu dotazu na upozorňování na nebezpečná místa. Přestože pravomoci i zodpovědnost jsou v tomto duchu zcela na straně správce komunikace a silničního správního úřadu, Policie ČR dlouhodobě upozorňuje na riziko stromů v blízkosti pozemních komunikacích, dává podněty k odstranění, avšak naráží na protichůdné názory odborníků z řad orgánů zabývající se problematikou životního prostředí.
plk. Tomáš Lerch

Eso_Rimmer
Dotaz od Eso_Rimmer položen 16.02.2017 v 15:13

Dobrý den, pane inženýre.

Motorista, kterému unikají z vozidla na vozovku provozní náplně, je povinen ihned informovat záchranné složky o nebezpečné "překážce" na vozovce. Jestliže to neudělá, je vystaven případné pokutě. Silničáři, kteří nasypou štěrk na opravený výtluk v zatáčce a neoznačí jej, nedostanou nic, maximálně prémie za dobře odvedenou práci. Motorkář, který bude mít v tomto místě nehodu, dostane pokutu za nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky. Odpusťte mi ten sarkasmus, ale kdy bude zavedena do vyhlášky povinnost mít s sebou vedle lékárny, sady žárovek i věšteckou kouli, abychom mohli předvídat i toto? Nemělo by být každé takovéto nepředvídatelné nebezpečné místo označeno do doby, než přestane být nebezpečným?

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:46

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že se jedná o opakovaný dotaz, odkazuji Vás na odpověď uvedenou výše.
plk. Tomáš Lerch

spike-cz
Dotaz od spike-cz položen 16.02.2017 v 16:00

Pane plukovníku,
mám dva celkem jednoduché dotazy a předem děkuji za jejich zodpovězení.
1. Proč u PČR řeší na obvodech výběr pokud formou kvót pro jednotlivé policisty? PČR přeci není mafie, aby vybírala výpalné. Přesto jednotliví ředitelé závodí v počtu rozdaných pokut. To je cesta?
2. Jaké konkrétně, zdali vůbec, organizuje PČR pro řidiče preventivní akce na podporu bezpečnosti silničního provozu? Represivních bezpečnostních akcí je dost, prevenci nevidím. Když je na nákup vozidel a motocyklů, nebyla by investice do prevence prozíravější?
Díky
J. Peterka

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:24

Dobrý den,
Ad1: Počet udělených pokut nespadá do hodnotících kritérií činnosti služby dopravní policie. Navíc vybrané finanční částky jsou odváděny přímo do státního rozpočtu a Policie ČR z nich nijak neprofituje.
Ad2: Policie ČR sama či ve spolupráci s ostatními partnery organizuje celou řadu preventivních aktivit zaměřených na všechny účastníky silničního provozu. Většina dopravně bezpečnostních akcí je předem avizována. Např.: jen roce 2016 zrealizovala Policie ČR na centrální úrovni 8 republikových projektů.
Zebra se tebe nerozhlédne – celorepubliková kampaň zaměřená na chodce.
Řídím, piju nealko pivo – projekt zaměřený na zodpovědný přístup konzumace alkoholu v souvislosti s řízením motorových vozidel.
Vidíme se – kampaň na viditelnost.
Zviditelňování osádek motorových vozidel – distribuce reflexních vest a reflexních kšand.
Kontrola zraku u řidičů vozidel – vyšetření optometristy.
Kampaň na nevěnování se řízení – letní prázdniny – rozhlasové spoty.
Preventivní vlak – prevence v blízkosti železnice.
Nenech se ovlivnit – rozhlasová kampaň na problematiku alkoholu, návykových látek a nevěnování se řízení.
V rámci jednotlivých regionů jsou ročně realizovány stovky lokálních preventivních aktivit.

plk. Tomáš Lerch

Artepx
Dotaz od Artepx položen 16.02.2017 v 17:15

Dobrý den,
jak mám postupovat, stojím-li na světelné křižovatce, která reaguje na vozidla, tak, že upravuje světelnou signalizaci a na motocykl nezareaguje? Stála jsem na jedné takové křižovatce v parném létě v Ostravě asi 15 minut, potřebovala jsem odbočit doleva a bohužel žádné jiné vozidlo nepotřebovalo jet v mém směru, takže nedošlo pokračovat řádně v jízdě. Jak má řidič motocyklu v takovém případě postupovat? Děkuji za odpověď

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:23

Dobrý den,
Za Vámi popisovaným případem zřejmě stojí nesprávné nastavení světelné signalizace. V takovém případě je nutné kontaktovat správce komunikace, případně Policii ČR a tuto závadu jim nahlásit Co se týká řešení vlastní situace, pak nezbývá nic jiného než vyčkat zeleného signálu, případně zvolit jiný směr jízdy.
plk. Tomáš Lerch

Behysek
Dotaz od Behysek položen 16.02.2017 v 18:15

Dobrý den, rád bych se zeptal jako ostatní, kdy začnete postihovat majitele/správce komunikace za zhoršený stav vozovky, alespoň v relativní úměře k jejímu běžnému stavu a stejně tak, kdy se udělá něco s tím, aby se přestal sypat štěrk do záplat a pak se neuklízel.
Další otázka je na nesmyslné kontrolování homologací, resp. Éček. Spousta z upravených aut i motocyklů jsou v lepším stavu, než byli v originále (lepší brzdy, lepší světla atp.), samozřejmě se bavím o dobře provedených úpravách. Odpověď typu, že tyto úpravy může schválit DEKRA, příp. výrobce atp. neberu v úvahu, protože na mnohých STK tyto osvědčení taky neberou v potaz. Chystáte se případně postihovat jednotlivé stanice na základě stížnosti a příp. přezkoumání dle skutečně platných zákonů o úpravách? Nebo bude tahle buzerace zbytečně přehlížena?
A jen dodatek k "omlazování vozového parku", protože se o něm pořád mluví. Motorkáři často své staré stroje neopustí právě díky lásce k nim. Bylo by skutečně vhodné nastavit podmínky tak, aby se vyplatilo stroje udržovat v dobré kondici a ne jim pořád klást překážky. Spousta veteránů je na tom líp, než mnohé současné motocykly, když se o ně člověk stará a ví, že se mu to vyplatí a nebude mu předhazováno, že má zastaralou techniku. Je na čase si uvědomit, že motorkaření je především životní styl, sport a až jako bonus i přibližovadlo (nebavím se o skútrech ve městech, což byl mimochodem taky špatný krok, dát tuhle "zbraň" někomu, kdo nemá zkušenost na motocyklu z auto/motoškol). Jaký názor na to má člověk v čele této instituce?
Děkuji za odpovědi a mimo jiné taky za statistiku.

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:30

Dobrý den,
problematice stavu komunikací a užívání nehomologovaných dílů jsem se věnoval v předchozích dotazech. Kontrola činnosti STK spadá do kompetence MD ČR, které stanoví i jednotlivé metodické pokyny a vyhlášky týkající se jejich činnosti. Souhlasím s Vámi, že starý motocykl, nutně neznamená nebezpečný či technicky nezpůsobilý motocykl. V loňském roce byla tato problematika poměrně často diskutována a sám jsem se setkal i s případy, kdy odborná neznalost technika při kontrole motocyklu znamenala zrušení technické způsobilosti. Z důvodů zvýšení odbornosti dopravních policistů jsme v minulosti zorganizovali ve spolupráci s MD ČR několik školení zaměřených na kontrolu technického stavu motocyklů.
plk. Tomáš Lerch

petrumr
Dotaz od petrumr položen 16.02.2017 v 19:12

je někde evidence dopravních nehod dle typu motorky a jeho výbavy, třeba ABS.

Odpověď od Tomáš Lerch z 22.02.2017 v 14:49

Dobrý den,
v policejních statistikách DN lze nalézt tovární značku motocyklu a rozdělení do intervalu dle kubatury.
plk. Tomáš Lerch

JohnnyS08
Dotaz od JohnnyS08 položen 16.02.2017 v 19:34

Dobrý den,

v tabulce příčin nehod jsem nenašel počet nehod způsobených technickým stavem motocyklu. Předpokládám však, že toto číslo je velice nízké, a to dlouhodobě. Můžete prosím v tomto kontextu nějak komentovat, proč se PČR chce dle vlastních slov více zaměřit na kontrolu technického stavu motocyklů, a to navíc čistě formalistickým způsobem?

Děkuji!

Jan Čížek