Rumunsko

Cestopisů103
Rumunsko je ráj.

Rumunsko (rumunsky România) je stát na Balkánském poloostrově v jihovýchodní části Evropy. Sousedí s Ukrajinou a Moldavskem na severovýchodě, s Maďarskem na severozápadě, se Srbskem na západě a s Bulharskem na jihu. Východní břehy země omývají vody Černého moře.

S celkovou rozlohou 238 397 kilometrů čtverečních a 20 miliony obyvatel je Rumunsko 9. největším a 7. nejlidnatějším členským státem Evropské unie. Jeho hlavním a největším městem je Bukurešť, kde žije 1,8 milionu obyvatel, což z ní činí šesté největší město v EU. Rumunsko má 47. největší ekonomiku na světě podle nominálního hrubého domácího produktu. Od roku 2000 zaznamenává značný ekonomický růst, od roku 2017 dokonce největší v EU (spolu s Irskem).

Na půdě dnešního Rumunska žili lidé už kolem roku 8000 př. n. l. Součástí světové historie se území stalo, když místní obyvatelé začali kolem roku 600 př. n. l. obchodovat s Řeckem. o 700 let později zahájil proti Dákům (jak byli tamní obyvatelé nazýváni) vojenské tažení římský císař Traján. Mezi lety 106 a 271 byla Dácie součástí Římské říše. 

V oblasti se později vystřídalo mnoho národností – Hunové, Avaři i Slované. Mezi 10. a 13. stoletím byli vůdčí silou předkové dnešních Maďarů, kteří ovládali především Transylvánii. Na začátku 14. století vzniklo první knížectví nazvané Valašsko a o několik desetiletí později bylo vytvořeno další knížectví – Moldavsko. Většinu obyvatel představovali nevolníci ovládaní aristokratickou třídou bojarů. V 15. století se objevila další hrozba – Turci, kteří nejprve zabrali Transylvánii a v 17. století i Valašsko a Moldavsko. Transylvánie se později (1687) dostala do područí Rakouska. Ve druhé polovině 19. století sloučil princ Alexandr Ioan Cuza Valašsko a Moldavsko v jeden stát nazvaný Rumunsko a roku 1877 vyhlásila země na Turecku nezávislost. V první světové válce bojovali Rumuni na straně Velké Británie a Francie a díky tomu získali od Ruska zpět Besarábii. Ve druhé světové válce Rumunsko o Besarábii znovu přišlo, stejně jako o část Transylvánie a další teritoria. Země nejprve bojovala na straně nacistického Německa, ale v srpnu 1944 přešla ke Spojencům a získala zpět Transylvánii.

Moderní Rumunsko vzniklo v roce 1859, personální unií podunajských knížectví Moldavska a Valašska. Nový stát, oficiálně nazývaný Rumunsko od roku 1866, získal v roce 1877 nezávislost na Osmanské říši. Po první světové válce se součástí rumunského království stalo Sedmihradsko, Banát, Bukovina a Besarábie. Během druhé světové války bylo Rumunsko součástí fašistické Osy a spojencem nacistického Německa. V roce 1944 se však připojilo ke Spojencům. Během války ztratilo některá území, z nichž po skončení války získalo zpět pouze severní Transylvánii. Po válce došlo v Rumunsku k nastolení komunistického režimu, jehož nejvýraznějším představitelem byl v letech 1965–1989 diktátor Nicolae Ceausescu. Po válce se Rumunsko rovněž stalo zemí východního bloku, bylo členem RVHP i Varšavské smlouvy, byť spolu s Jugoslávií odolávalo plné hegemonii Moskvy. Po revoluci v roce 1989 přešlo k demokracii a tržní ekonomice. Od roku 2004 je členem Severoatlantické aliance, od roku 2007 Evropské unie.

Lidé/Obyvatelstvo
Počet obyvatel: asi 21,85 milionů | Věková struktura: 14,8 % děti do 15 let, 14,8 % obyv. starších než 65 let, polovina obyv. mladších než 39,1 let | Městské obyvatelstvo: 57 % | Etnické složení: převažují Rumuni, ale v zemi žijí také Maďaři, Romové, Ukrajinci, Němci, Rusové a Turci | Náboženství: pravoslavní 86,7 %, protestanti 7,5 %, katolíci 4,7 %, ostatní 0,9 %, bez vyznání 0,1 % | Jazyky: rumunština | obyvatelstvo pod hranicí chudoby: 21,1 % | Gramotnost: 97,7 %

Politika
Typ vlády: republika | Samostatnost: 9. května 1877 (předtím Osmanská říše) | hlava státu: prezident volen všelidovým hlasováním na pětileté období (umožněna druhá kandidatura); premiér je se souhlasem parlamentu jmenován prezidentem

Ekonomika
HDP na hlavu: 10 813 USD (odhad z r. 2011) Měna: nový rumunský lei (RON)

Geografie
Rozloha: 238 391 km2, o něco menší než Velká Británie, skoro dvakrát větší než Řecko | Délka pobřeží: 225 km | Hranice: 2 508 km (s Bulharskem, s Ukrajinou, se Srbskem, s Moldavskem a s Maďarskem) | Podnebí: mírné s chladnými zimami doprovázenými množstvím sněhu a mlh; léta jsou slunečná s častými přeháňkami a bouřkami | Teploty (°C) v Bukurešti: leden–březen ?4 až 4 (noc) / 0 až 14 (den), duben–červen 4 až 16 / 14 až 29, červenec–září 16 až 10 / 30 až 27, říjen–prosinec 10 až ?3 / 27 až 7 | Nejnižší a nejvyšší bod: Černé moře 0 m / Moldoveanu 2 544 m

S rozlohou 238 391 km? je Rumunsko největší zemí v jihovýchodní Evropě, 3× větší než Česká republika. Zabírá 5,4 % rozlohy Evropské unie. Dunaj, největší rumunská řeka, tvoří jižní hranici se Srbskem a Bulharskem. Hranici s Moldavskem tvoří řeka Prut, která se vlévá do Dunaje. Dunaj se vlévá do Černého moře a na rumunském území tvoří deltu Dunaje, druhou největší a nejlépe zachovalou deltu a biosférickou rezervaci v Evropě. Lze v ní nalézt 1688 druhů rostlin.[10] Je zapsána i na seznamu Světového přírodního dědictví UNESCO a je zároveň jedním ze 13 rumunských národních parků. Chráněných oblastí je v zemi asi 10 000 kilometrů čtverečních. Pro Rumunsko je zachovalost původní přírody typická, asi 47% půdní plochy země je pokryto přírodními a polopřírodními ekosystémy.[11] Rumunsko má jednu z největších oblastí původních lesů v Evropě, pokrývá téměř 27% území.

V Rumunsku roste 3 700 druhů rostlin a žije 33 792 druhů zvířat, z toho 33 085 bezobratlých a 707 obratlovců, mezi nimi téměř 400 druhů savců, ptáků, plazů a obojživelníků, včetně asi 50% evropských medvědů hnědých (nepočítáme-li Rusko) a 20% evropských vlků.

Střed Rumunska je hornatý, dominují mu Karpaty. Nejvyšší hora, Moldoveanu, dosahuje výšky 2544 m. n. m. Na západě se také rozkládá pohoří Mun?ii Apuseni. Pohraniční oblasti jsou tvořeny nížinami: Panonská pánev na západě, Valašská nížina na jihu a rovina kolem řeky Prut na východě.

Rumunsko má mírné a kontinentální klima. Průměrná roční teplota je na jihu 11° C, na severu 8° C.[12] V létě dosahují průměrné teploty v Bukurešti 28° C, v jižních částech země 35° C. V zimě je průměrná teplota 2° C. Existují některé regionální rozdíly: v západních částech, jako je Banát, je klima mírnější a s některými středomořskými vlivy. Přímořská Dobrudža má klima ovlivněné především Černým mořem.

Největšími městy jsou (v závorce počet obyvatel podle sčítání lidu z roku 2011): Bukurešť (1 883 425), Kluž (324 576), Temešvár (319 279), Jasy (290 422), Constan?a (283 872), Craiova (269 506), Brašov (253 200), Gala?i (249 342) a Ploješť (209 945).

Doklady a vybavení

Potřebné doklady pro návštěvu (vízum, poplatky, pojištění, očkování)

 • 3.4.2020 Pro občany EU stačí občanský průkaz

Nezbytné vybavení (dálniční známky, výstražné vesty, rukavice, páteřák)

 • 3.4.2020 Kupuje se silniční známka pro všechny silnice včetně dálnic. Je levná. Nezbytné vybavení je pouze helma.

Co navštívit

Seznam nejzajímavějších míst pro motorkáře (města, vyhlídky, hrady)

 • 3.4.2020 Transfagaraš, Transalpina, Eibenthal

Tipy na nejlepší trasy pro enduro nebo silnici

 • 3.4.2020 Transfagaraš - DN7C,169 km dlouhá cesta přes a skrz hřeben pohoří Fagaraš spojující Sibiu na severu a Pitest na jihu, nejvyšší bod se nachází ve výšce 2042 m n. m
  Transalpina - 67C, je 148 km dlouhá cesta přes pohoří Paring spojující na severu město Sebes a na jihu město Novaci, nejvyšší bod se nachází ve výšce 2 145 m n. m
  TransEibenthal - okresní asfaltová cesta bez označení, která se klikatí 9 km od toku Dunaje do české vesnice Eibenthal. Převýšení je 400 metrů.

Tipy na výlety (celodenní, více dní), okružní výlety

 • 3.4.2020 https://www.visitbanat.com/motorky

Kdy vyrazit

Informace o počasí a teploty

 • 3.4.2020 Transfagaraš a Transalpina otvírají podle sněhu, zpravidla se otevírají začátkem května/června a zavírají koncem října. TransEibenthal je otevřený celý rok, ale zimě bývá i metr sněhu.
  Teploty trochu vyšší jak v ČR.

Významné svátky a události, kdy se vyplatí zemi navštívit?

 • 3.4.2020 Kdykoliv. Rumuni mají svátky pořád :)

Jak ušetřit

Peníze (měna v zemi, platby kartou, hotově)

 • 3.4.2020 Lei. Kurz kolem 5,5 Kč za 1 Lei. Cenová úroveň je stejná jako u nás. Jídlo stejně drahé, pivo dražší. Nejlépe platit kartou. Nebo na místě vybrat z bankomatu. V ČR je rumunská měna hůře k dostání.

Ceny potravin, ubytování

 • 3.4.2020 Jídlo stejně drahé jako u nás, pivo dražší. Ubytování stejně jako u nás.

Spropitné a smlouvání

 • 3.4.2020 Spropitné není dané, funguje podobně jako u nás. Nesmlouvá se.

Praktické tipy, jak ušetřit.

 • 3.4.2020 Nekupovat magnety :)

Půjčení motorky a doprava do země

Možná cesta vlakem do destinace

 • Zatím bez informací, doplnit můžete po přihlášení.

Půjčení motorky na místě vyjde levněji?

 • Zatím bez informací, doplnit můžete po přihlášení.

Vlastním autem s přívěsem

 • Zatím bez informací, doplnit můžete po přihlášení.

Ubytování

Kempy

 • 3.4.2020 https://www.visitbanat.com/ubytovani

Spaní u místních nebo venku

 • 3.4.2020 Ve volné přírodě se kromě národních parků dá spát kdekoliv.
  Maximálně za vámi někdo ráno přijde že je to jeho pole. Cigarety to vyřeší.

Hotely, penziony

 • 3.4.2020 https://www.visitbanat.com/ubytovani

Jídlo a gastronomie

Co ochutnat, co je dobré z místní kuchyně

 • 3.4.2020 Polévky (čorba), zeleninu z trhu, maso od domácích
  https://www.visitbanat.com/jidlo-a-piti

Ceny jídel a pití (přehled cen v dané a naší měně)

 • 3.4.2020 Ceny jsou podobné jako u nás, spíš dražší.

Policie a přestupky

Jak jsou řešeny přestupky a jaká je výše pokut, jde smlouvat?

 • 3.4.2020 Nesmlouvat, nepovyšovat se, neuplácet. Policie je v klidu.

Jaké vybavení se hodí

Nutná navigace (seznam možných s mapami?)

 • 3.4.2020 ne

Stačí papírová mapa

 • 3.4.2020 ano

Oblečení, které nejvíce na cestě využijete?

 • Zatím bez informací, doplnit můžete po přihlášení.

Na co si dát pozor

Kriminalita

 • 3.4.2020 Kriminalita je na předměstích velkých měst a trochu ve městech, na horách, na venkově a vesnicích je klid a bezpečno.

Ošetření v nemocnici (zdraví)

 • 3.4.2020 Při úrovni rumunského zdravotnictví se k cizincům chovají nadstandartně. Vyzkoušeno.
  Volá se linka 112.

Kontakty na ambasádu

 • 3.4.2020 Konzulární oddělení:Tel: 5753 2090
Články
 • Do Rumunska a z

  Do Rumunska a zpět na Moto Guzzi V85 TT

  S naším loňským dlouhodobě testovaným motocyklem jsem minulý rok přes Rumunsko a zpět natočil 3253 km, takže hurá za dobrodružstvím v sedle Moto Guzzi V85 TT!

  Zveřejněno16.07.2020
  Fotek198
  Zobrazeno13814
  Komentářů24
 • Fidlimydli: Na

  Fidlimydli: Na Redbull Airrace

  Redbull Air race se definitivně ruší přímo uprostřed sezóny a já mám poslední šanci vidět celý cirkus na vlastní oči. Otvevírám mapu a zjišťuji, že na Balaton se nedostan...

  Zveřejněno11.05.2020
  Fotek0
  Zobrazeno7127
  Komentářů22
 • Rumunsko na Tri

  Rumunsko na Triumphu

  Banát, Transalpina, Transfagaraš, Salina Turda, Apuseni

  Zveřejněno07.02.2020
  Fotek0
  Zobrazeno10955
  Komentářů4
 • Národní park

  Národní park Apuseni - Rumunsko 2019

  Tři motorky a náš výlet do severozápadního Rumunska spojený s návštěvou Alpiny a Fagarashe.

  Zveřejněno01.01.2020
  Fotek116
  Zobrazeno14002
  Komentářů13
 • Rumunsko - vrch
  Zveřejněno31.12.2019
  Fotek37
  Zobrazeno11776
  Komentářů13
 • Expedice Transy

  Expedice Transylvania 2019, aneb jak (ne)prožít dovolenou v sedle Jawy.

  Otec a syn opět po roce vyrážejí. Tentokrát do lesů v Rumunsku

  Zveřejněno25.11.2019
  Fotek28
  Zobrazeno14326
  Komentářů24
 • Rumunskem 2019

  Rumunskem 2019….aneb musíme se hnout!

  Jako téměř každý rok, tak i letos, vyrážíme na naší hlavní letní dovolenou na motorkách. Letos je to jen trošku jiné… Letos prvně nepojedeme sami s Alčou na jedné motorce...

  Zveřejněno22.11.2019
  Fotek144
  Zobrazeno22459
  Komentářů25
 • Rumunskem sám

  Rumunskem sám na postarším supersportu silnicí i šotolinou.

  Během jara jsem se rozhodl, že alespoň pro letošek přestanu s pravidelným rozbíjením své okruhovky a tento drahý koníček odsunu na druhou kolej. Místo toho si už konečně ...

  Zveřejněno16.09.2019
  Fotek92
  Zobrazeno21901
  Komentářů31
 • Dovolená Balk

  Dovolená Balkán 2019

  Moje první výprava a dovolená do zahraničí. Projel jsem celkem 4 země. Cesta vedla přes Slovensko, Rumunsko, Maďarsko do Bulharska a zpět.

  Zveřejněno02.09.2019
  Fotek15
  Zobrazeno12722
  Komentářů13
 • S naháčem a s

  S naháčem a sportem do Rumunska

  V zimě jsme se s Kubou rozhodli, že tentokrát už v létě (2018) nepojedeme na motodovolenou v Česku, ale vyrazíme někam za hranice. Ale kam? Rozhodli jsme se pro mezi moto...

  Zveřejněno21.03.2019
  Fotek30
  Zobrazeno18441
  Komentářů20

Zobrazit vše »

Uživatelé kteří zemi navštíviliTOPlist