Změna pravidel pro WSBK 2005

Společně se změnami řádů Grand Prix zveřejnila FIM i nové úpravy v řádech pro závody WSBK (SBK, SSP, STK).

Změna pravidel pro WSBK 2005
Dne 7. prosince se v italském Římě sešli pánové Claude Danis (FIM), Paolo Alberto Flammini (FGSPORT) a Giulio Bardi (asociace týmů WSBK), kteří se dohodli na několika změnách v řádech pro závody Mistrovství Světa Superbike a Supersport, včetně nového Poháru FIM Superstock. V následujících řádcích naleznete komentář k nejdůležitějším změnám, podle kterých se bude odehrávat sezóna 2005.
SPORTOVNÍ PRAVIDLA
Nejdůležitější změnou je změna zařazení třídy Superstock 1000, která se již nepojede jako Mistrovství Evropy (nahrazuje jí třída Superstock 600), ale jako Pohár FIM Superstock. Tohoto pohárového šampionátu se budou moci zúčastnit jezdci narození v době od 1. 1. 1881 až do 15. 4. 1988. V závislosti na novou třídu bylo také upraven odstavec o udělení divokých karet jednotlivými federacemi pro domácí závody. Zatímco u třídy Superbike zůstávají národním federacím celkem 4 divoké karty (+ 2 uděluje FIM), třída Superstock má stejně jako třída Supersport k rozdělení dvě divoké karty pro národní federace a dvě pro FIM. Dálka závodu pro třídu Superstock musí být v rozmezí od 40 km do 70 km.
Stejně jako v Grand Prix, tak i ve WSBK je upravený odstavec o restartu motocyklu na startovní čáře. I zde totiž nyní platí, že pokud jezdec z nějakého důvodu nemůže nastartovat opětovně motocykl, musí ho odtlačit do boxů, kde může společně s mechaniky učinit náležité kroky k zahájení závodu (restart stroje či jeho výměna).
Naprosto stejná změna jako v Grand Prix je i v případě vození druhých jezdců na jednom motocyklu (patrně reakce na "svezení" Chrise Vermeulena Giovanni Busseiem v italské Imole), což je nyní zakázáno vyjma doby po ukončení závodu. Zákaz a tedy i případný trest je stejně jako v MotoGP jak pro jezdce, jenž svého kolegu poveze, tak i pro jezdce, jenž toto svezení příjme.
Zcela nově byl vytvořen článek o restartu přerušeného závodu v případě, že ředitel závodu rozhodne o tom, že jezdci nezajedou do boxů, ale že zastaví na startovním roštu.
Nejprve je v článku 1.26.1 upraveno, že pouze ředitel závodu rozhoduje o tom, zda jezdci při vyvěšení červených vlajek zajedou do boxů, či zůstanou stát na startovním roštu. Poté je následná stať o restartu závodu z boxů drobně upravená. Změna několika slov však zachovává svou původní vážnost, kde je zdůrazňováno, že pro restart musí být do konce závodní délky minimálně tři kola. Zcela nový je však odstavec s článkem 1.27.4 B, kde se popisuje startovací procedura restartované části závodu pokud jezdci nezajeli do boxů, ale zůstali stát na startovním roštu. Vedle všeobecných startovních pravidel pak platí, že jezdci mohou vyměnit své motocykly, nemohou však tankovat na startovním roštu. Ředitel závodu je povinen oznámit délku závodu. Jezdci pro restart závodu mohou být pouze ti, kteří byli klasifikování v první části závodu (v případě, že je závod vyhlášen jako nový – startují všichni jezdci). Startovní pozice jezdců budou vytvořené dle umístění v první části závodu. Konečný výsledek bude součet každého jezdce v obou částech závodu. Jezdci, kteří dokončí totožný počet kol, budou klasifikováni dle součtu časů.
TECHNICKÁ PRAVIDLA
Výrazná změna prošla v článku 2.3.10., který popisuje označení pneumatik. I nadále platí, že pneumatiky používané ve všech třídách tzv. WSBK mohou být pouze od jediného oficiálního dodavatele (Pirelli), v článku je však popisované jejich značení a použití. Toto značení bude od nové sezóny jiné, na každý závod budou nové štítky se značkou. Na štítku, jenž bude na levé straně pneumatik, bude startovní číslo jezdce, který pneumatiku používá. Pro všechny jezdce musí být vyrobené shodné pneumatiky. Na kvalifikace a závod musí být použity pouze nové, označené pneumatiky, v opačném případě bude jezdec diskvalifikován. Pro volné tréninky a Warm Up se mohou použít starší, označené pneumatiky.
2.4 SUPERBIKE - TECHNICKÁ PRAVIDLA
Vzhled motocyklu zepředu, zezadu a z boku musí být stejný jako vzhled homologovaného motocyklu. Výjimku tvoří výfukový systém, který se může vyměnit. Upraven je také článek o počtu použitých pneumatik, kde se může použít 13 zadních a 11 předních pneumatik (včetně mokrých a media). Stejně jako v MotoGP, i zde je upraven článek o palivové nádrži, kde je nyní přesně specifikovaný materiál pro výrobu palivové nádrže, včetně povinného umístění identifikačního či homologačního štítku. Použitý výfukový systém musí být stejný, jaký je pro daný typ motocyklu homologovaný (počet „výfukových rour“). Tlumič výfuku musí být na stejné straně, jako je u homologovaného modelu motocyklu. Pojistný ventil elektrického palivového čerpadla musí v případě problému (např. havárie) do dvou sekund zastavit dodávku paliva. Toto může být kontrolováno technickými pracovníky.
2.5 SUPERSPORT - TECHNICKÁ PRAVIDLA
Je zákaz používání pneumatik, které mají ručně prořezaný vzorek. Během jednoho podniku (jednoho víkendu) je možné použít 10 zadních a 8 předních pneumatik. Stejně jako pro třídu Superbike, tak i zde platí, že není žádný limit pro počet použitých pneumatik během závodu. Úprava homologovaných pneumatik, či jejich oprava, je zakázaná. I zde platí pojistný ventil palivového čerpadla, který zastaví dodávku paliva do dvou sekund.
2.7 SUPERSTOCK - TECHNICKÁ PRAVIDLA
Vedle stejných změn jako v případě tříd Superbike a Supersport je v této třídě dále povoleno změnit tlumící jednotku zadního kola (zadní péro). Počet pneumatik byl pro příští rok redukovaný na 3 zadní a 3 přední pneumatiky (suché). Pro mokrý závod, či tréninky a kvalifikace, je možno použít libovolný počet pneumatik, které však musí být pouze od oficiálního dodavatele (Pirelli). Tyto pneumatiky se mohou použít pouze, pokud byl daný trénink, kvalifikace či závod vyhlášen jako MOKRÝ. Výdej tří kusů suchých pneumatik proběhne ve čtvrtek od 15:30 hodin do 19:00 hodin. Pro výrobu kapotáží je zakázáno používat karbonové vlákna či jiné exotické materiály. Na sedle motocyklu musí být místo pro velké startovní číslo jezdce. Vyměnit se mohou také například pružiny spojky. Hluk motocyklu měřený u výstupu plynů z výfuku musí být maximálně 107 bB (tolerance 3 dB). Společně s novou třídou Superstock FIM Cup vznikla také nová pravidla pro homologaci těchto motocyklů, které mohou být nyní homologované poté, co daný výrobce vyrobí minimálně 1 000 kusů od homologovaného typu stroje, který musí být navíc nabízen v celosvětových dealerských sítí.

Jak se Vám líbil tento článek?
Průměr: 0.00
Známkováno: 0x

Vložení komentáře

Pokud chcete vložit komentář, tak se registrujte a přihlaste.TOPlist