Zápis z jednání VV SZM

V úterý 20. ledna se konalo zasedání Výkonného výboru silničních závodů motocyklů. Zápis z tohoto jednání naleznete v tomto článku.

Zápis z jednání VV SZM
Zápis z jednání VV SZM
dne 20.012004 v budově AČR
Přítomni: pp. Janek, Křovina. Luňák, Kamenický, Kubíček, Ittner, Špale, Rosický, pí. Kneblová, Švejdová
Hosté: ing. Míková
1. Školení jezdců
Školení jezdců bude provedena jednotlivými SMS takto:
21. 2 Brno minibike
28. 2 Č.Budějovice 50+70
28. 2 Czech Drag Centrum dragstery
14. 3 Most
20. 3 Brno
27. 3 Hořice
27. 3 Pardubice dragstery + minibike
2. Školení ředitelů a sportovních komisařů
Národní 06.03. v Brně, 13.03. v Mostě.
Mezinárodní (pro licenci FIM) bude uspořádáno slovenskou federací v Popradě ve dnech 28.-29.02.2004, lektor James Parker. Možní účastníci: všichni stávající držitelé licencí FIM, kvalifikační podmínky dále splňují: pp. Kudrle, Wild, Špale, Havránek. Pan Špale odmítá, ostatní budou dotázáni p. Jankem a pí. Švejdovou. Předpokládané náklady jsou plně hrazeny účastníky a jsou:
Licence 220 CHF+3.000 Kč (na 3 roky) + pobytové a cestovní náklady na účast na semináři.
3. Testování
Dle rozhodnutí VV FMS AČR všechny sportovní motocykly podléhají evidenci. Testování motocyklů s registrační značkou je povinné, testování motocyklů bez registrační značky je doporučené. Motocykly, které nebudou otestování (nemají Průkaz sportovního vozidla bez RZ), musí být zaevidovány. Evidenci (Jméno a příjmení jezdce, adresa, značka a typ motocyklu spolu s VIN) provedou techničtí komisaři při TP na podnicích, evidenci povede Technická komise FMS AČR. Motocykly, které nebudou otestovány ani zaevidovány, nesmějí být převzaty ke sportovnímu podniku (Ročenka FMS AČR str. 109).
Na základě návrhů zástupců jednotlivých disciplin VV odsouhlasil povinnost testování pro všechny dragstery a historické motocykly.
4. ZU ­ závody MEZ MČR + AA Cup
Hungaroring 24. - 25. 04.
MEZ MČR tř. 125, 250, Supersport, Superbike, Superstock, 125 Junior, P ČR 125 Sport, volná 250-600, volná přes 600, Supermono
Most 02. - 04. 07.
MEZ MČR tř. 125, 250, Supersport, Superbike, Superstock, 125 Junior, P ČR 125 Sport, volná 250-600, volná přes 600, Supermono, Klasici- 2 třídy
Most při ME 09. - 11. 07.
MEZ MČR 125, 250, 600, side, Supermono + volná
Panoniaring 16. - 18. 07.
MEZ MČR tř. 125, 250, Supersport, Superbike, Superstock, 125 Junior, P ČR 125 Sport, volná 250-600, volná přes 600, Supermono
Most 31. 07. - 01. 08.
MEZ MČR tř. 125, 250, Supersport, Superbike, Superstock, 125 Junior, P ČR 125 Sport, volná 250-600, volná přes 600, Supermono, Oldtimer + Klasic (2 třídy ACCR)
Brno 13. - 15. 08.
MEZ MČR tř. 125, 250, Supersport, Superbike, Superstock, 125 Junior, P ČR 125 Sport, volná 250-600, volná přes 600, Supermono, Klasici ­ 2 třídy
Hungaroring 28. - 29. 08.
MEZ MČR tř. 125, 250, Supersport, Superbike, Superstock, 125 Junior, P ČR 125 Sport, volná 250-600, volná přes 600, Supermono
Vklady jezdců
MEZ MČR + AA Cup 120 / 3.600 Kč
P ČR 90 / 2.700 Kč
Účast "klasiků" projedná s MAMS p. Ittner. O výsledku bude informovat.
Pan Kamenický obešle všechny jezdce Supermono ve věci účasti v Brně/Oscherschlebenu. O výsledku bude . informovat VV na příštím zasedání.
5. Licence cizinců.
Cizinci budou žádat o licence cestou SMS Most, cizinci "klasici" přes SMS Hořice. Schváleno.
6. Webové stránky
Webové stránky AČR jsou nově upraveny. V současné době u SZM je kalendář a informace o startovních číslech. Ročenka FMS AČR je pod FMS/Řády.
7. Řády
Platí řády vydané v roce 2002 a jejich změny a doplňky vydané zveřejněné na webových stránkách.
8. Žádost o příspěvek na závod 50+70 Sosnová
Bude řešeno až bude známa výše finančních prostředků od MŠMT (Granty na rozvoj a přípravu talentované mládeže).
9. Různé:
MEZ MČR
Dle informace prezidenta AČR s Mostem bude uzavřena smlouva o pořádání, Brno bude pořádáním pověřeno.
Startovní čísla
Velká silnice: evidence požadavků na AČR (oznámení je na webu), čísla pak přidělí p. Janek.
Klasici a JPHZM p. Kamenický
Minibike p. Rosický
Dragstery pí. Kneblová
Schvalování tratí
VV pověřil p. Křovinu schvalováním tratí (mimo okruhů), platí i pro dragsterů.
Delegace činovníků:
Delegací byl pověřen p. Křovina. Pan Luňák se rozhodl skončit s prací SK, obdrží od FMS AČR "Čestnou licenci". Zajistí p. Švejdová.
Časopis Motohaus
Spoluprácí s redakcí časopisu Motohaus VV pověřil p. Kubíčka.
Oponentury s MŠMT:
Pro rok 2004 jsme obhájili
MS 1 jezdec na 2 závody (minipaušál)
ME Dragster 1 jezdec na 4 závody (paušál)
ME 3 jezdci plný rozsah seriálu
MEJ minibike 1 + 1 na 2 závody (dobré umístění, ale malá účast zemí)
Zástupci jednotlivých disciplin dodají jména k uzavření reprezentačních smluv. Výše finančních prostředků ještě není jasná, výsledkem oponentur jsou pouze body. Zapsala: Švejdová

Jak se Vám líbil tento článek?
Průměr: 0.00
Známkováno: 0x

Vložení komentáře

Pokud chcete vložit komentář, tak se registrujte a přihlaste.TOPlist