TZ Motoklubu Ostrovačice v AČR

Poslední ukázkou reálného pojetí demokracie v rámci řídících struktur občanského sdružení Autoklubu České republiky, konkrétně Federace motocyklového sportu AČR a Výkonného výboru silničních závodů motocyklů je poslední krok těchto orgánů.

TZ Motoklubu Ostrovačice v AČR
Během jediného jednání, bez jediné informace či výzvy k jednání, bez práva obhajoby vykonané práce, bylo (z dostupných oficiálních zdrojů není zřejmé, který orgán) přesunuto (fakticky zrušeno) Sportovní centrum mládeže při Motoklubu Ostrovačice v AČR z Brna do Mostu, bylo zrušeno pověření Sportklubu AMD v AČR k zprostředkování licenční činnosti pro jezdce – závodníky a odebráno oprávnění k provozování jezdecké školy na brněnském automotodromu nezbytné pro vydání jezdecké licence.

Vyplývá to ze zápisu č. 4 z jednání Výkonného výboru silničních závodů (konalo se
24.11.2010, a zveřejněného v pátek 26.11. v 17:41 na webu AČR, kde jsme se mimo jiného dověděli, že:

1. Výkonný výbor SZM "...bere na vědomí informaci o přesunu Sportovního centra mládeže z Motoklubu Ostrovačice v AČR do Sportklubu Autodromu Most v AČR...." Jde o faktické zrušení činnosti centra mládeže působícího s podporou brněnského regionu, tedy tam, kde mají silniční závody motocyklů historicky největší tradici

2. zrušilo možnost jezdcům z Moravy i všem ostatním zájemcům absolvovat jezdeckou školu nutnou pro vydání licence na brněnském automotodromu. Kvalita okruhu s nejvyšší možnou licencí pro motocyklový sport, kde se jede MS SBK i Moto GP, zřejmě není pro tuto školu dost dobrá

3. zrušilo pověření výkonem činnosti SMS Sportklub AMD v AČR, což fakticky znamená, že všichni jezdci, kteří si dosud žádali o licenci pro závodní činnost prostřednictvím "Brna", se nyní musí obrátit jinam, mimo Moravu

To vše bez toho, aniž by si Výkonný výbor silničního sportu pozval vedení Sportovního centra mládeže či Sportklubu AMD Brno v AČR na toto jednání, oznámil mu svůj záměr a poté rozhodl. Bez toho, aniž by od roku 2004 byť jednou jedinkrát na svých jednáních otázku sportovního centra projednával či se o něj jen zajímal. Nikdo z těchto "řídících" orgánů nenavštívil v posledních letech jedinou akci Sportovního centra mládeže (soustředění, jízdy, ukázkové tréninky) ani Sportklubu AMD Brno v AČR (školení jezdců, činovníků, organizace jezdeckých škol).

Pomineme, že zápis neobsahuje žádné sdělení o tom, kdo rozhodl, o důvodu, který by tento krok vysvětlil vedení obou subjektů řádně registrovaných v AČR , jezdcům i činovníkům. Zato tento bod zápisu končí slovy: "... jezdci SMS Brno budou o této změně informováni sekretariátem." Jezdci ano! Vedení Sportklubu? Ani zmínka. Takže kolem 250 jezdců převážně z Moravy bude vyřizovat licenci ne na Moravě, ale v Mostu na druhém konci republiky? Nebo v Hořicích, kde je přirozené centrum veteránů a jezdců na přírodních okruzích, ale jistě ne při vší úctě k práci zdejšího klubu i jeho historii odpovídající zázemí pro další dvoustovku závodních jezdců. Nebo ve Vysokém Mýtě, které nemá s velkou silnicí mnoho společného a má zázemí pouze do úrovně Mini GP 70ccm?

To vše by se možná dalo respektovat či akceptovat, pokud by o tom rozhodly kompetentní orgány po řádném jednání, sdělení důvodů, po možnosti obhajoby činnosti všech těchto subjektů. Nikoliv orgány, které si na řízení pouze hrají a rozhodují téměř v ilegalitě, nekompetentně a proti zájmu dalšího rozvoje silničního motocyklového sportu v České republice.
Výsledek? Celá Morava včetně brněnského regionu s jeho automotodromem (závody MS SBK i MOTO GP, českého mistrovství aj.), minibikovým areálem pro ME i dalším zázemím bez centra pro vydávání licencí, bez dosud dobře fungujícího Sportovního centra mládeže, bez jezdecké školy !!!

Autoklub ČR tak zneužil svého postavení, bohužel se při tom snížil k úrovni jednání, které nemá v demokratické společnosti ani v podmínkách jakéhokoliv občanského sdružení obdoby. Tímto krokem byly poškozeny zájmy řady jezdců, činovníků, funkcionářů a v neposlední řadě i příznivců silničního motocyklového sportu.

Vyzýváme proto Autoklub ČR a jeho orgány, aby neodkladně řešily vleklé problémy, které silniční sport svazují a sužují a jsou na překážku výchově mladých talentů i pořádání řady dalších sportovních podniků.

O této situaci a jednání Autoklubu ČR jsme informovali dopisem dne 2.prosince 2010 zainteresovaná ministerstva a další instituce v rámci regionu Brna, Jihomoravského kraje a další.

Za Sportovní centrum mládeže silničních závodů motocyklů
při Motoklubu Ostrovačice v AČR a Sportklub AMD Brno v AČR PhDr.Věra Benešová, v.r.Jak se Vám líbil tento článek?
Průměr: 2.00
Známkováno: 4x

Vložení komentáře

Pokud chcete vložit komentář, tak se registrujte a přihlaste.TOPlist