FIM oficiálně potvrdila ČSMS

Představenstvo Mezinárodní motocyklové federace se na svém jednání 17. února 2012 zabývalo otázkou národní autority pro motocyklový sport v České republice.

FIM oficiálně potvrdila ČSMS
Dopisem z 21. února představenstvo FIM:

- uznalo plnou sportovní motocyklovou autoritu Českého svazu motocyklového sportu pro světová mistrovství pořádaná na území České republiky

- potvrdilo, že přihláška ČSMS do FIM byla podána včas, řádně a dokumentace byla kompletní a nezpochybnitelná. Na základě toho bude ČSMS navržen za právoplatného člena FIM na zasedání Valného shromáždění FIM v prosinci 2012

- potvrdilo, že určení národní sportovní motocyklové autority je plně v kompetenci českých státních orgánů a FIM do ní nebude zasahovat

- vyjádřilo plnou podporu ČSMS při zajištění podniků se statutem mistrovství světa pro disciplíny silniční závody a plochá dráha

ČSMS tak fakticky bude zaštiťovat motocyklový sport na všech úrovních, byť formální členství ve FIM bude potvrzeno až v prosinci roku 2012. „Uznáním představenstva FIM přebíráme záštitu nad motocyklovými podniky mistrovství světa. Na základě podzimního rozhodnutí ministerstva školství jsme autoritou pro národní podniky. O pověření pro šampionáty dalších úrovní jednáme.“ vypočítal prezident ČSMS Karel Abraham.

Oficiálně by se ČSMS měl stát členem FIM na konci letošního roku, kdy bude navržen jako nástupce dosavadního zástupce Autoklubu ČR. „Bohužel z důvodu administrativních průtahů na straně FIM jsme nestihli stát se členy federace do konce roku. Fakticky ale část práv i povinností člena FIM v tuto chvíli přebíráme a budeme je vykonávat už v sezoně 2012. Věřím, že toto rozhodnutí definitivně odstraní jakýkoliv prostor pro spekulace a umožní nám plně se věnovat přípravě nadcházející sportovní sezony. Motocyklový sport v České republice potřebuje stabilizovat a to je teď cíl, na který se budeme soustředit. Dveře u nás mají otevřené všichni schopní lidé, kterým jde o rozvoj motocyklového sportu v naší zemi,“ řekl Karel Abraham.

ČSMS nyní převezme celou agendu motocyklového sportu. „Na převzetí sportovní autority se dlouhodobě připravujeme a intenzivně pracujeme na zajištění nové sezony. Nejbližším krokem bude aktualizace kalendáře sportovních podniků, do nějž jsme připraveni zahrnout i některé podniky, které se měly konat pod záštitou Autoklubu ČR,“ upřesnil nejbližší kroky svazu generální sekretář Českého svazu motocyklového sportu Jan Buršík.

Na základě rozhodnutí FIM nový svaz zaštítí vybraná motocyklová mistrovství světa pořádaná na území České republiky – především Mistrovství světa silničních motocyklů a Mistrovství světa Superbike na Masarykově okruhu v Brně, Mistrovství světa na ploché dráze v Praze a další dva plochodrážní světové šampionáty v Divišově a v Pardubicích.

Výkonný výbor FIM svým rozhodnutím zohlednil stanovisko ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše, který sportovní autoritu ČSMS přidělil v říjnu loňského roku. Představenstvo FIM na svém prosincovém zasedání rozhodlo o vyslání komise složené ze svých členů, která posoudí situaci přímo v České republice. Vincenzo Mazzi a Andrzej Witkowski zemi navštívili 9. února a setkali se s ministrem školství. Cíle ČSMS a vizi řízení motocyklového sportu pak výkonnému výboru prezentoval prezident svazu Karel Abraham. Stejnou příležitost dostal i prezident dosavadní sportovní autority Autoklubu ČR Roman Ječmínek.

„Představenstvo FIM investovalo velké množství energie tomu, aby se ujistilo, že přechod sportovní autority na ČSMS byl zcela transparentní. Byť to vedlo ke komplikacím, zpětně jsem rád, že federace věnovala situaci v České republice takovou pozornost. Věřím, že to zcela vymazalo prostor pro jakékoliv další spekulace o tom, kdo je oprávněn motocyklový sport v zemi řídit,“ uzavřel Abraham.

Jak se Vám líbil tento článek?
Průměr: 2.29
Známkováno: 24x

Vložení komentáře

Pokud chcete vložit komentář, tak se registrujte a přihlaste.TOPlist