CAMS: Ohlédnutí za sezónou 2012

Český svaz motocyklového sportu (dále jen CAMS) v roce 2012 zorganizoval 55 podniků na úrovni mistrovství České republiky a 3 podniky na úrovni mistrovství světa. Základní devizou podniků pod křídly CAMS byla vysoká sportovní kvalita, špičkově připravené závodní tratě a precizní zdravotní zabezpečení. Vedle těchto mistrovství se pod značkou CAMS uskutečnily ve špičkové kvalitě za velkého zájmu jezdců i diváků z celého světa i 3 podniky mistrovství světa: Mistrovství světa na ploché dráze – Praha 12/05/2012, Mistrovství světa Superbike – Brno 21-22/07/2012, Mistrovství světa MotoGP – Brno 25-26/08/2012.

CAMS: Ohlédnutí za sezónou 2012
Statistika - O úrovni podniků organizovaných CAMS hovoří jasně následující statistiky za rok 2012:
 • Celkový počet činovníků: 1 661
 • Celkový počet jezdců: 5 288
 • Celkový počet diváků: 342 206

Porovnání počtu jezdců - Z hlediska jednotlivých disciplín motocyklového sportu pod hlavičkou CAMS se můžeme pochlubit velkou jezdeckou účastí, která v průměrech počtu jezdců na závod mnohdy rasantně předčila podniky, které pořádala konkurenční federace.
 • Nejvýraznější rozdíl jsme zaznamenali v Divizi endura, kde byla průměrná účast jezdců na podnicích CAMS 110 jezdců na závod (u AČR to bylo 40 jezdců na závod)
 • V Divizi přírodních okruhů byla průměrná účast jezdců na podnicích CAMS 215 jezdců na závod (u AČR to bylo 162 jezdců na závod)
 • U silničních závodů motocyklů byla průměrná účast jezdců na podnicích CAMS 112 jezdců na závod (u AČR to bylo 56 jezdců na závod)
 • Podobně tomu bylo u závodů supermota, kde byla průměrná účast jezdců na podnicích CAMS 77 jezdců na závod (u AČR to bylo 53 jezdců na závod)
 • Specifická byla situace u Divize motokrosu, kde byla průměrná obsazenost podniků CAMS 78 jezdců na závod, ale tento údaj nelze vzhledem k rozdílnosti sportovního systému s konkurenční federací porovnávat.

CAMS v televizi - CAMS se aktivně podílel i na zviditělnění českého motosportu, a to díky spolupráci s TV stanicí NOVA Sport. CAMS ze svých vlastních prostředků zajistil odvysílání 23 pořadů napříč všemi motocyklovými disciplínami a dosáhl sledovanosti bezmála 5,5 milionu diváků.

Náročná cesta CAMS v roce 2012 - Přestože se CAMS od svého založení chová vstřícně, slušně a zodpovědně nejen vůči jezdcům, pořadatelům či činovníkům, musel v loňském roce překonat množství překážek. Byť jsme na svých podnicích akceptovali licence jezdců z Autoklubu České republiky (AČR), obráceně tomu nebylo. Přes veškerá ujištění a oficiální vyjádření ze strany Evropské motocyklové unie UEM o akceptování jezdců CAMS na podnicích Alpe Adria Championshipu (AACH) měli naši jezdci velké problémy s účastí na těchto závodech. Činovníci CAMS, kteří měli licenci i u AČR, byli následně disciplinárně potrestáni AČR za účast na tzv. nepovolených podnicích, což bylo v přímém rozporu s tím, že všechny podniky CAMS byly zapsány v kalendáři UEM. Nezbývá než konstatovat, že se AČR chová jako nedemokratická organizace, která si snaží uzurpovat monopol nad motocyklovým sportem v České republice. Výsledky CAMS za rok 2012 jasně dokazují, že vznik této organizace coby alternativy na poli motocyklového sportu byl nutný.

CAMS - Národní federace pro motocyklový sport

CAMS a Mezinárodní motocyklová federace FIM - CAMS v loňském roce prokázal, že je zcela standardní federací, která splňuje veškeré náležitosti organizace, která řídí motocyklový sport v České republice. Toto potvrdila i kontrola delegáta z FIM, který v listopadu loňského roku navštívil sídlo CAMS. CAMS tak splnil veškeré podmínky předepsané stanovami FIM, aby se mohl stát členskou federací FIM. Zmíněná kontrola shledala, že v České republice jsou dvě organizace, které jsou způsobilé řídit motocyklový sport v ČR. Představenstvo FIM, které předkládá Valnému shromáždění návrh programu jednání, z těchto důvodů rozhodlo, že změna zástupce České republiky ve FIM není nutná a nebude projednávána. Valné shromáždění FIM proto přijetí CAMS do FIM vůbec neprojednávalo.

CAMS coby národní federace pro motocyklový sport - Přestože se CAMS nestal členskou národní federací FIM, nadále působí na národní úrovni jako federace pro motocyklový sport. Vedle CAMS pak na území České republiky působí i další organizace, mezi nimi i AČR či ÚAMK. Model více organizací působících na národní úrovni je zcela běžný napříč evropskými zeměmi. Důsledkem takového systému je jen a pouze zkvalitňování podmínek pro jezdce, činovníky a pořadatele v motocyklovém sportu, a to díky zdravému konkurenčnímu prostředí.

Činnost CAMS nejen v roce 2013 - CAMS nadále pokračuje ve své činnosti, a to zejména v oblastech:
1) Organizace kvalitních mistrovských i nižších podniků napříč motocyklovými disciplínami
2) Vydávání všech typů licencí pro zajištění činnosti včetně jezdeckých na národní úrovni
3) Další vzdělávání a školení činovníků pro motocyklový sport
4) Spolupráce s pořadateli a zajišťování komplexního servisu pro jejich práci
5) Podpora mládeže na mezidisciplinární úrovni
6) Tvorba a vydávání národních sportovních řádů

Kromě základních funkcí CAMS coby federace motocyklového sportu chce naše organizace mnohem více vstupovat do této oblasti jako přímý promotér závodů i seriálů.

Financování CAMS – jak to bude s letošními dotacemi? CAMS je jako jakékoli sdružení financováno vícezdrojově. V roce 2012 byly příjmy CAMS složeny převážně ze soukromých zdrojů, poplatků a sponzorských vkladů. V roce 2012 získal CAMS i státní dotaci na organizaci tří mistrovství světa.

Model financování pro rok 2013 bude velmi podobný jako v roce 2012, nicméně očekáváme, že CAMS získá podporu ze strany Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v rámci dotačních programů investičních, ale zejména z programu na organizaci sportu. Z této kapitoly CAMS v loňském roce nezískal ani korunu, přestože úrovní podniků v rámci mnoha divizí zcela překonal jediného příjemce této dotace AČR (ta činila bezmála 15 milionů korun). Jsme přesvědčeni o tom, že v rámci spravedlivého rozdělování státních dotací by zejména z této kapitoly organizace sportu měla přijít na CAMS významná část dotačních prostředků.

Jak to bude se závodními licencemi CAMS? Licence CAMS vyjadřují nejen sportovní úroveň jezdců, ale i právní vztah k této federaci, jejíž řády se mohou v mnoha ohledech lišit od federací jiných. Ale v něčem je licence CAMS ještě trochu jiná.

Licence CAMS přináší jezdcům výhody! Každý jezdec díky své licenci získává i výhody v BENEFITNÍM PROGRAMU CAMS.

CAMS udělal z licence více než jen plastovou kartičku. Díky spolupráci s partnery CAMS na všech úrovních mohou držitelé licence CAMS využívat výhody na nejrůznější služby a produkty. Díky licencím CAMS budou jezdci kupovat levnější pneumatiky, benzín, vybavení od helmy po kombinézu. Jednotliví partneři tohoto projektu budou neustále aktualizováni na webových stránkách CAMS a jezdci budou o nich informováni i prostřednictvím e-mailu.

Jaké licence bude CAMS akceptovat na závodech pořádaných CAMS?
 • Národní licence vydané CAMS v České republice
Závodů pořádaných CAMS se mohou účastnit pouze jezdci s českou národní licencí vydanou CAMS (nebudou akceptovány licence vydané AČR, ČAM či jiné).
 • Licence FIM a UEM
CAMS bude na svých závodech akceptovat licence FIM a UEM.
 • Jezdci ze zahraničí
Pokud se chce závodů CAMS zúčastnit jezdec ze zahraničí, předloží závodní licenci své národní federace, vyplní jednoduchý formulář a získá licenci CAMS s 50% slevou – toto opatření lze vyřídit i v místě závodu a vztahuje se na typy licencí „A“ a „B“.
Tento postup se netýká jezdců, jejichž národní federace budou akceptovat licence CAMS na svých podnicích – seznam federací, s nimiž došlo ke vzájemné dohodě o akceptaci licencí, bude vyvěšen na našich internetových stránkách.

Proč CAMS neakceptuje na svých závodech licence AČR?
 • Jak jsme napsali na začátku, licence vydané jednotlivými organizacemi mimo jiné vyjadřují, že jezdci uznávají a přijímají sportovní pravidla té které organizace, která se mohou od sebe v detailech lišit.
 • V České republice existuje nejen CAMS, ale i AČR, ČAM či ÚAMK, každá z těchto organizací pořádá různé podniky a chcete-li se jich účastnit, tak musíte být držiteli licence té které organizace, pokud se tyto organizace mezi sebou nedohodnou na vzájemném uznání licencí.
 • CAMS v sezóně 2012 plně akceptovala licence AČR, ale opačně tomu nebylo, ba co hůře, jezdci s licencí CAMS byli mnohými zástupci AČR diskriminováni a znevýhodňováni. CAMS se k jezdcům choval vždy slušně, ale od AČR se stejného postupu nikdo nedočkal, tak i proto nelze akceptovat licence AČR.

Kalendář podniků CAMS na rok 2013 - Již v prosinci loňského roku se rozeběhla jednání všech divizí CAMS o přípravě nové sezóny. V tomto okamžiku jsou známy již pevné termíny většiny disciplín, v několika málo případech se nyní dolaďují závěrečné detaily sezóny 2013.

V roce 2013 zorganizuje CAMS na 40 podniků napříč motocyklovými disciplínami.
 • Divize silničních závodů motocyklů uspořádá zbrusu nový šampionát „Central European Motorcycle Championship“, který bude mít 5 podniků. Vedle něj se pod křídly CAMS odehraje i 6-ti dílný seriál „Czech Endurance Cup“ vytrvalostních závodů motocyklů.
 • Divize endura má ve svém kalendáři 5 podniků Enduro a 5 podniků cross country
 • Divize přírodních okruhů naplánovala 4 špičkové a tradiční podniky roadracingu a 3 podniky na úrovni přeboru pro začínající jezdce.
 • Divize supermota má naplánovány 4 podniky
 • Divize ploché dráhy se bude v letošním roce koncentrovat na závody pro mladé jezdce a na tradiční podnik Tomíčkova memoriálu.
 • Divize motokrosu má připraven 4 dílný seriál motokrosových závodů, ve kterých se bude hodně koncentrovat na mládež a 2 podniky ve freestylu, který v loňském roce přivedla opět k životu.

Jak se Vám líbil tento článek?
Průměr: 0.00
Známkováno: 0x

Vložení komentáře

Pokud chcete vložit komentář, tak se registrujte a přihlaste.TOPlist