Nová pravidla královské kubatury na rok 2012

Protože se stále diskutuje v různých komentářích, jak je to vlastně s týmy CRT, s použitými motory, obsahem palivové nádrže atd., což se vše týká královské kubatury MotoGP - vlastně Moto1, na rok 2012, tak vám zde přinášíme platná pravidla - resp. jejich doslovný překlad do češtiny.

Nová pravidla královské kubatury na rok 2012
Komise Grand Prix ve složení Carmelo Ezpeleta (Dorna, ředitel), Ignacio Verneda (FIM výkonný ředitel,sport), Hervé Poncharal (IRTA) a Takanao Tsubouchi (MSMA), za přítomnosti Javiera Alonsa (Dorna) a M. Paul Butlera (tajemník), na schůzce konané 30.4. v Estorilu (Portugalsko), vydala toto jednomyslné rozhodnutí změny pravidel. 

Část 2. Technická pravidla s platností v roce 2012 

Bod 2.2. Třída MotoGP 
Motor o obsahu do 1000cc s maximálně čtyřmi válci a maximálním vrtáním válce 81mm.
Čtyřdobé motocykly, které se účastní MotoGP musí být prototypy. Účast těch motocyklů, které nejsou přihlášeny členem asociace výrobců motocyklů (dále MSMA) musí být schváleny komisí Grand Prix. Týmy, které takové motocykly používají mohou požádat komisi Grand Prix (dále GPC) o přidělení statutu „Claiming Rule Team“ (dále CRT) a to do 31.12. roku před sezónou, které se chtějí zúčastnit. 

Následně komise GPC odpoví na každou žádost o přidělení statutu CRT do jednoho měsíce od oficiálního obdržení žádosti. 

Schválení přidělení CRT statutu je předmětem jednomyslného schválení všemi členy GPC a statut CRT je přidělen pouze na jeden rok. Jednomyslné schválení CRT statutu všemi členy komise GPC má za účel zajistit spravedlivou soutěž a ze stejného důvodu může být většinovým rozhodnutím členů GPC odebrán. V případě, že bude status CRT týmu odebrán, bude příslušný tým o tomto rozhodnutí komise GPC informovat s předstihem minimálně jednoho závodu. 

Status CRT ovlivňuje platnost požadavků o životnosti motoru (ustanovení 2.3.7 FIM pravidla Grand Prix) a kapacitu nádrže (ustanovení 2.6.5). Týmy CRT podléhají pravidlu Claiming Rule (ustanovení 2.2.2) a nesmí reprezentovat žádného z členů asociace MSMA, jak je uvedeno ve většinovém rozhodnutí komise GPC. 

Bod 2.2.2 Pravidlo požadavku - „Claiming Rule“ 
Výrobci, jež jsou členy asociace MSMA mají právo zakoupit motor z motocyklu přihlášeného týmem CRT neprodleně po skončení závodu za předem stanovenou cenu: 

20 000 EUR (dvacet tisíc Euro) a to včetně převodovky
15 000 EUR (patnáct tisíc Euro) bez převodovky 

Maximální počet požadavků na zakoupení motoru vůči jednomu CRT týmu v průběhu jedné sezóny je stanoven na čtyři. Člen asociace MSMA nemůže v průběhu jedné sezóny požadovat více než zakoupení jednoho motoru od stejného CRT týmu (tj. rozdílný žádající o každý motor od jednoho týmu). 

O vznesení požadavku na zakoupení motoru musí člen MSMA písemnou formou informovat
Ředitelství závodu a to po startu závodu. V případě, že dojde k podání více než jedné žádosti proti stejnému CRT týmu, bude akceptována pouze ta první, ostatní žádosti budou vyřazeny.
 
Po potvrzení, že CRT tým nebyl v příslušné sezóně již čtyřikrát předmětem požadavku na zakoupení motoru, Ředitelství závodu požádá Technického ředitele o správnou identifikaci použitého motoru bezprostředně po závodě. CRT tým musí do dvou hodin po skončení závodu připravit motor na technickou kontrolu, po které bude motor Technickým ředitelem držen pro úspěšného žadatele. 

Ředitelství závodu bude informovat IRTA o úspěšném požadavku a IRTA zajistí platbu a převzetí částky mezi těmito dvěma zainteresovanými týmy. 

Bod 2.3.7 životnost motoru 
Ve třídě MotoGP je počet motorů dostupných pro každého jezdce omezena na 6 motorů pro trvale smluvní jezdce pro všechny plánované závody sezony. Přitom platí tyto výjimky: 

Trvalý smluvní jezdec přihlášený členem MSMA pro účast v MotoGP poprvé od roku 2007, je omezen na 9 motorů pro všechny plánované závody jeho první sezóny.
 
Trvalý smluvní jezdec přihlášený týmem CRT je omezen na 12 motorů pro všechny plánované závody sezony. 

Pokud tým CRT v souladu s ustanovením 2.2.2 Claiming Rule přijde o motor, bude tento nahrazen dalším motorem pro příslušného jezdce. 

Počet motorů na jednu sezónu pro každého jezdce, který používá motocykl přihlášený v rámci statutu CRT může být většinovým rozhodnutím komise GPC v průběhu sezóny změněn, s cílem zajistit spravedlivou soutěž. Počet povolených motorů potom bude stanoven na základě výpočtu poloviny z počtu zbývajících motorů CRT týmu se zaokrouhlením nahoru. 

(např. 9 zbývajících motorů / 2 = 4,5 zaokrouhleno nahoru = 5 povolených motorů) 

Bod 2.5.1 Minimální váhy motocyklu jsou následující: 
MotoGP do 800cc zdvihového objemu = 150kg
801cc až 1000cc zdvihového objemu 153kg 

Bod 2.6.5 Limity kapacity nádrže pro třídu the MotoGP jsou následující:
maximum 21 litrů, pro motocykl, který nebyl přihlášen týmem CRT
maximum 24 litrů, pro motocykl, který byl přihlášen týmem CRT' 

Limit kapacity nádrže motocyklu přihlášeného v rámci statutu CRT může být většinovým rozhodnutím komise GPC v průběhu sezóny změněn, s cílem zajistit spravedlivou soutěž.


Jak se Vám líbil tento článek?
Průměr: 1.00
Známkováno: 3x

Vložení komentáře

Pokud chcete vložit komentář, tak se registrujte a přihlaste.TOPlist